Přednášky denního studia

Některé přednášky vypsané v rámci bakalářských a magisterských programů teologie, dějin umění, historie a literatury jsou otevřené pro zájemce z řad veřejnosti. Jednotlivé kurzy mohou během roku navštěvovat spolu s denními studenty za jednorázový poplatek 500 Kč a následně získat osvědčení o absolvování.


Nabídka kurzů pro zimní semestr 2020/2021

Období pro podání přihlášky: 28. září 2020


a) Teologie a filozofie

Název kurzu:

Čas a místo výuky:

Číslo kurzu:

Dějiny antické a středověké filosofie

Čt 13:45, P2

6645

Dějiny antické filozofie

Po 14:35, P2

6609

Dějiny novověké filozofie

Pá 11:05, P7

6610

Ekleziologie

Po 13:45, P12

6626

Eschatologie

Pá 9:20, P11

608

Filozofická antropologie

Čt 10:15, P7

6612

Fundamentální teologie 2

Čt 12:50, P12

6622

Janovské spisy 1

Út 8:30, P2

6621

Knihy básnické a sapienciální

Po 8:30, P12

1151

Latinský jazyk 1 (morfologie)

Po 12:50 (P1), St 8:30 (P7) // Čt 8:30 (P5)

2482

Latinský jazyk 3 (syntax)

Po 12:00 (P1), St 12:00 (P7) // Po 10:15 (P10)

2484

Logika a epistemologie

Čt 15:30, P7

6611

Novozákonní řečtina 1

Út 8:30 (P10), Št 13:45 (P14)

2135

Novozákonní řečtina 3

Po 9:20 a Čt 9:20, P7

2445

Patrologie 1

Po 8:30, P1

1288

Pentateuch a dějepisné knihy 1

Pá 9:20, P7

1150

Protologie

Pá 11:05, P10

6624

Speciální morálka 2

Čt 8:30, P16

6628

Staroslověnský jazyk a písemnictví 1

Čt 13:45, P14

5794

Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1

Po 10:15, P14

1152

Teologie svátostí 1

Út 10:15, P14

2516

Teorie a dějiny práva

Čt 12:50, P7

6629

Trinitární teologie

Po 10:15, P2

6623

Úvod do Bible 1

Út 10:15, P10

6616

Úvod do Starého zákona

Po 15:30, P3

6640


b) Dějiny umění

Název kurzu:

Čas a místo výuky:

Číslo kurzu:

Barokní architektura 1

St 10:15, P8

6654

Česká a středoevropská renesance 1

Út 10:15. P6

6653

Dějiny antického umění

St 10:15, P5

6635

Dějiny uměleckého řemesla 1

Čt 13:45, 180 min. (sudé) 

6643

Evropská a světová muzea a galerie 1

Út 10:15, P3

6650

Evropské umělecké řemeslo 1

Pá 10:15, P6

6648

Italská renesance a manýrismus 1

St 10:15, P6

6651

Křesťanská ikonografie 1                       

St 13:45, P7

6638

Metodologie dějin umění 1

Po 8:30, P8

6656

Muzea a galerie v USA 1

Út 8:30, P3

6657

Nizozemské umění 1

Čt 15:30, P12

6652

Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1

Út 8:30, P8

1162

Přehledné dějiny barokního umění 1

St 13:45, P8

1164

Přehledné dějiny renesančního umění 1

Čt 12:00, P6

1163

Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1

Út 8:30, P6

1165

Umění 19. a 20. století 1

Po 8:30, P3

5522

Vizuální kultura středověku 1 

St 12:00, P6

6637

Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury novověku 1

Út 8:30, P5

6647

Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury středověku 1

St 8:30, P8

6646

Znalectví a obchod s uměleckými díly 1

Čt 10:15, P6

6649


c) Historie a literatura

Název kurzu:

Čas a místo výuky:

Číslo kurzu:

Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuře

Po 12:00, P16

6664

Církevní a obecné dějiny raného novověku

Út 13:45, P2

6613

Církevní a obecné dějiny starověku

Po 10:15, P1

3331

České církevní dějiny 1

St 13:45, P1

6614

Duchovní proudy v moderní literatuře 1

Čt 12:00, P14

6666

Literatura a české národní obrození

St 12:00, P2

6665

Nauka o pramenech středověku

St 10:15, P1

6660

Úvod do literární teorie 1

Čt 10:15, P2

6663

Úvod do studia dějepisu

Po 12:00, P6

6658

Úvod do studia starší literatury

Po 8:30, P14

6662Poslední změna: 11. září 2020 15:04 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty