PhDr. Milan Buben, Ph.D.

  Katedra církevních dějin a literární historie


  Kontakt:


  IS studium
  Životopisná data  • 1965–1970 studium oboru anglický a český jazyk na Filozofické fakultě UK v Praze 

  • 1973 Filozofická fakulta UK v Praze, titul PhDr. 

  • 1973–1980 středoškolský pedagog  1980–1990 metodik vyučování 

  • od 1990 pedagog Jazykového centra Filozofické fakulty UK v Praze 

  • 1984–1994 předseda Heraldické společnosti v Praze 

  • od 1990 magistrální rytíř Suverénního řádu Maltézských rytířů (funkce delegát pro komunikaci Českého velkopřevorství)

  • 1993–1997 člen rady ČTK 

  • 1994–1998 zastupitel a radní městské části Praha 6 

  • od 2005 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze 

  • 2012 Katolická teologická fakulta UK v Praze, titul Ph.D.  Hlavní oblasti vědeckého zájmu


  • Heraldika a genealogie

  • Dějiny církve, řádů, šlechtických rodů a evropských dynastií


  Bibliografie

  Ia. Monografie, autorské encyklopedické publikace


  • Encyklopedie heraldiky – světská a církevní titulatura a reálie. Praha (Libri) 1994, 1997, 1999 a 2003, 505 s.

  • Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou. Praha 1996

  • Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů. Praha (Logik) 2000, 411 s.

  • Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, I. díl (Řády rytířské a křižovníci). Praha (Libri) 2002, 215 s.

  • Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické cirkve v českých zemích, II. díl, 1. svazek (Řeholní kanovníci). Praha (Libri) 2003, 163 s.

  • Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, II. díl, 2. svazek (Mnišské řády). Praha (Libri) 2004, 399 s.

  • Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, III. díl, 1. svazek (Žebravé řády). Praha (Libri) 2006, 471 s.

  • Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, III. díl, 2. svazek (Žebravé řády). Praha (Libri) 2007, 423 s.

  • Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, III. díl, 3. svazek (Řeholní klerikové). Praha (Libri) 2008, 183 s.

  • Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, III. díl, 4. svazek (Řeholní klerikové – jezuité). Praha (Libri) 2012, 534 s.

  • Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společenství katolické církve v českých zemích, IV. díl. 1. svazek (kongregace a řeholní společnosti). Praha, Libri, 2016, 224s.

  • Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společenství katolické církve v českých zemích, IV. díl. 2. svazek (kongregace a řeholní společnosti). Praha, Libri, 2018, 152s.

  • České velkopřevorství řádu maltézských rytířů v dějinách. Praha, Libri, 2018, 180s.  Ib. Učebnice, populární publikace, samostatné publikace menšího rozsahu


  • Heraldika. Praha (Albatros) 1986, 317 s.

  • Heraldik (německé rozšířené vydání). Praha (Albatros) 1987, 201 s.

  • Suverénní řád Maltézských rytířů v historii a současnosti. Praha 1993, 48 s.

  • Heraldika. In: 12 x Oko podruhé. CD-ROM. Praha (Albatros) 2002

  • Heraldika. CD-ROM, PC/Windows. Praha (Albatros) 2007

  • 900 let řádu sv. Jana Jeruzalémského. Praha 2013, 40s.  II. Články, kapitoly v týmových publikacích


  • Habsburkové a Čechy ve 20. století. Panevropská unie Čech a Moravy a Public History. Praha1992 – s Jiřím Rakem

  • Svatí spojují národy. Praha (Panevropa) 1994 a 1995 – s Rudolfem Kučerou a Otakarem A. Kuklou

  • Kniha o Praze 6 (kolektiv autorů). Praha (MILPO) 1999, 2002 a 2004

  • Fakta do kapsy I. (kolektiv autorů). Praha (Libri) 2001

  • Slovník křesťanské kultury (dodatky a doplňky). Praha (Garamond) 2002

  • Almanach českých šlechtických a rytířských rodů. Martin / Brandýs nad Labem 2004 – s Karlem Vavřínkem

  • Kniha o Břevnově (kolektiv autorů). Praha 2006

  • Má setkání se signatáři Prohlášení české a moravské šlechty z roku 1939. Praha 2014

  • Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů. Libri, Praha 2014 – spolu s Pavlem Pokorný

  • Vývoj erbu Radeckých z Radče, Jubilejní sborník. Praha 2016

  • České velkopřevorství řádu Maltézských rytířů v období 1938-1948 (kolektiv autorů). Praha 2016

  • Arcibiskupství pražské ve fotografiích a v obrazech (kolektiv autorů). Praha 2018  III. Recenze a drobné příspěvky

  • Hrabata a vévodové z Bedfordu. In: Erbovní sešit č. 5/1970, s. 3–15

  • Konec jedné legendy. In: Heraldická ročenka na rok 1974, s. 32–38 – s Pavlem R. Pokorným

  • Lord Byron. Tamtéž, s. 46–50, 20. červenec 1944. Tamtéž, s. 51–53

  • Heraldická kuriosita. In: Heraldická ročenka na rok 1975, s. 68–70

  • Lord Bertrand Russell. Tamtéž, s. 76–80

  • Lord Nelson. Tamtéž, s. 85–88

  • Americká heraldika. In: Heraldická ročenka na rok 1976, s. 31–41

  • Znak farního úřadu při kostele sv. Michaela archanděla v Borohrádku. Tamtéž, s. 98–99

  • Emanuel Max von Wachstein. Tamtéž, s. 100–102

  • Italská heraldika. In: Heraldická ročenka na rok 1978, s. 24–37

  • Italské královské řády. Tamtéž, s. 38–43

  • Ruská heraldika. In: Heraldická ročenka na rok 1979, s. 26–55

  • Ruské řády. Tamtéž, s. 56–67

  • Sovětská heraldika. In: Heraldická ročenka na rok 1980, s. 27–38

  • Sovětské řády. Tamtéž, s. 39–44

  • Heraldika v kontextu památkové péče. In: Památky středních Čech. Praha (KSSPPOP) 1985, s. 96–108

  • Brisury v britské heraldice. In: Heraldická ročenka 1985, s. 53–68

  • Marchalling v britské heraldice. In: Heraldická ročenka 1987, s. 5–24

  • Heraldika I. In: Společenské vědy ve škole č. 8/duben 1988, s. 251–254

  • Heraldika II. Tamtéž, č. 9/květen 1988, s. 282–286

  • Heraldika III. Tamtéž, č. 10/červen 1988, s. 313–314

  • Genealogie. Tamtéž, č. 3/listopad 1988, s. 89–95

  • F. A. Kekule, mýtus a skutečnost o jeho tzv. tvůrčím snění a slovanské povaze. In: Sborník VŠCHT. Praha (SPN) 1986, s. 121–124

  • Sfragistika I. In: Společenské vědy ve škole č. 8/duben 1989, s. 250–254

  • Sfragistika II. Tamtéž, č. 3/ listopad 1989, s. 91–95

  • Diplomatika I. Tamtéž, č. 4/prosinec 1989, s. 125–128

  • Český lev nejen s korunou. In: Lidová demokracie č. 294 ze dne 14. 12. 1989, s. 1 – s Pavlem Palatem

  • Diplomatika II. In: Společenské vědy ve škole č. 5/leden 1990, s. 152–155

  • Paleografie I. Tamtéž, č. 6/únor 1990, s. 183–184

  • Paleografie II. Tamtéž, č. 7/březen 1990, s. 209–212

  • Volby československých presidentů. Tamtéž, č. 8/duben 1990, s. 214–215

  • Československý státní znak ve svém vývoji a perspektivách. Tamtéž, s. 216–222

  • Filigranologie. In: Historický obzor č. 1/září 1990, s. 26–29

  • Opět v Čechách. Tamtéž, č. 4/prosinec 1990, s. 114–119

  • Jaromír svobodný pán Hrubý z Telenu. In: Střední Evropa č. 17/1990, s. 199–202

  • Coudenhoveové a Čechy. Tamtéž, s. 203–206

  • Církev, šlechta a restituce. In: Česko-bavorské výhledy č. 7/1991, s. 2

  • Epigrafika. In: Historický obzor č. 9–10/1991, s. 215–218

  • Kodikologie. Tamtéž, s. 218–221

  • Žižkové z Trocnova. In: Střední Evropa č. 18/1991, s. 146–150

  • Wratislavové z Mitrowicz. Tamtéž, s. 151–156

  • Czerninové z Chudenic. In: Střední Evropa č. 19/1991, s. 143–148

  • Sagnerové z Eisbergu. Tamtéž, s. 149–153

  • Hrabata Belcredi. Tamtež, č. 20/1991, s. 157–162

  • Kruliš-Randové. Tamtéž, s. 163–167

  • Esej o likvidaci křesťanství. In: Studentské listy č. 15/1991, s. 5

  • Česká šlechta a umění. In: Československý život č. 10/1991, s. 28–30

  • Česká šlechta a věda. Tamtéž, č. 11/1991, s. 22–23

  • Česká šlechta, vojenství, politika a hospodářství. Tamtéž, č. 12/1991, s. 28–29

  • Peripetie české šlechty po zániku Rakouska-Uherska. In: Sborník přednášek a dokumentů I. mezinárodní konference o zločinech komunismu, Praha 5.–6. 10. 1991, s. 203–213

  • Změna na norském trůně. In: Historický obzor č. 1–2/1991, s. 16–21

  • Bude vrácena svatojánská mřížka na Karlův most? In: Katolický týdeník č. 11/ 15. 3. 1992, s. 6

  • Colloredo–Mansfeldové. In: Střední Evropa č. 23/1992, s. 82–91

  • Villani da Castello Pilonico. Tamtéž, s. 92–98

  • Řád křižovníků s červenou hvězdou. In: Historický obzor č. 7–8, 1992, s. 221–229

  • Mladotové ze Solopisk. In: Střední Evropa č. 24/1992, s. 83–87

  • Bechinieové z Lažan. Tamtéž, s. 88–94

  • Peripetie české šlechty po zániku rakousko-uherské monarchie. In: Prostor č. 21/září 1992, s. 31–37

  • Nástin vývoje české šlechtické titulatury. Tamtéž, s. 199–208

  • Zemští patroni – opora české státnosti. In: Křesťanský demokrat č. 32–33/1992, s. 4

  • Hrabata Schlikové. In: Střední Evropa č. 25/1992, s. 97–107

  • Hrabata Brandisové. Tamtéž, s. 115–118

  • Svobodní pánové Krausové. In: Střední Evropa č. 26/1992, s. 106–110

  • Dlauhoweský z Dlouhé Vsi. Tamtéž, s. 111–116

  • Chotkové z Chotkova a Vojnína. In: Střední Evropa č. 27/1993, s. 137–146

  • Restituce církevního majetku. In: Křesťanský demokrat č. 6, 1993, s. 1

  • Schebkové. In: Střední Evropa č. 28/1993, s. 103–108

  • Restituce církevního majetku. In: Necenzurované noviny č. 5, 1993, s. 12

  • Dluhy vůči šlechtě. In: Reflex č. 14/1993, s. 66–68

  • Aichelburgové. In: Střední Evropa č. 29/1993, s. 109–119

  • K vývoji české šlechtické titulatury. In: Historický obzor č. 3/1993, s. 67–69

  • Deymové ze Stříteže. In: Střední Evropa č. 30/1993, s. 84–91

  • Metternichové. In: Střední Evropa č. 31/1993, s. 82–91

  • K vyznamenáním České republiky. In: Telegraf č. 166 ze dne 21. 7. 1993, s. 9

  • Tisíciletá historie církevního majetku. In: Perspektivy (příloha Katolického týdeníku) č. 8/1993, s. 3

  • Parishové ze Senftenbergu. In: Střední Evropa č. 33/1993, s. 94–104

  • Hildprandtové z Ottenhausenu. In: Střední Evropa č. 47/1995, s. 113–120

  • Ke svatořečení blahoslaveného Jana Sarkandera. In: Střední Evropa č. 48/1995, s. 89–104

  • Liechtensteinové I. In: Střední Evropa č. 49/1995, s. 108–120

  • Liechtensteinové II. In: Střední Evropa č. 50/1995, s. 99–111

  • Zdislava z Lemberka kanonizována. In: Střední Evropa č. 50/1995, s. 63–70

  • Paarové. In: Střední Evropa č. 51/1995, s. 65–72

  • Strachwitzové. In: Střední Evropa č. 52/1995, s. 110–117

  • Schwarzenbergové – primogenitura. In: Střední Evropa č. 54–55/1995, s. 95–119

  • Schwarzenbergové – sekundogenitura. In: Střední Evropa č. 56/1996, s. 101–116

  • Reiský u Dubnic. In: Střední Evropa č. 58/1996, s. 100–107

  • Bořkové – Dohalští z Dohalic. In: Střední Evropa č. 59/1996, s. 111–123

  • Riegerové. In: Střední Evropa č. 62/1996, s. 111–120

  • Bílí rádžové v Saravaku. In: Historický obzor č. 9–10/1996, s. 229–230

  • Thurn-Taxisové a Troskovové. In: Střední Evropa č. 68/1997, s. 102–114

  • Nádherní u Borutína. In: Střední Evropa č. 74/1997, s. 106–118

  • Životní výročí českého velkopřevora. In: Zpravodaj Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů č. 1, 1997, s. 1–3

  • The Czech Nobility. In: The Heart of Europe, N. 6/1997, s. 8–11

  • Vzpomínka na velkopřevora. In: Zpravodaj Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů č. 2/1998, s. 2–3

  • Suverénní vojenský a špitální řad sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty. In: Diagnóza č. 6/1998, s. 14–15

  • Neposkvrněné početí. In: Sanquis, listopad 1999, s. 14–15

  • Křest. Tamtéž, s. 27–29

  • Genealogie. Tamtéž, s. 63–69

  • Porod jako státní akt. Tamtéž, s. 70–71 – s Karlem Holubem

  • Jan Lucemburský a projevy české královské heraldiky z doby jeho vlády. In: Heraldika a genealogie č. 3–4/2005, s. 149–158

  • Dějiny řádu Maltézských rytířů, webové stránky Českého Velkopřevorství

  • Řád Maltézských rytířů v českych zemích, webové stránky Českého Velkopřevorství


  Poslední změna: 20. prosinec 2022 09:57 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám