Výběrové řízení Erasmus - praktické stáže - LS 2020/21
Č. j. UKKTF/361809/2020

Vyřizuje: P. Sládeček

V Praze, dne 11. září 2020


Katolická teologická fakulta vyhlašuje výběrové řízení na praktické stáže v zahraničí, které jsou uskutečňovány v rámci programu Erasmus+ a jsou plánovány na letní semestr v akademickém roce 2020/2021.


Náplň stáže musí odpovídat studijnímu zaměření studenta. Zahraniční instituci oslovuje student sám. Žádost o stáž na zahraniční instituci musí obsahovat následující podklady:


 1. PŘIHLÁŠKU K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

  Přihlášku (formulář přihlášky ke stažení) vyplňte a pošlete e-mailem na . Podrobnější informace naleznete zde.


 2. MOTIVAČNÍ DOPIS / STUDIJNÍ ZÁMĚR

  V jazyce, v němž bude Vaše stáž probíhat (pro slovenské instituce v češtině), uveďte např.:

  • důvody Vaší preference žádané instituce a Vaši osobní motivaci a přínos pro Váš osobní rozvoj a další studium na KTF;

  • jak bude Váš zahraniční pobyt korelovat se studijním plánem Vašeho studia na KTF (např. význam pro sepsání závěrečné práce apod.).

 3. STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS

  – v jazyce výuky (pro slovenské univerzity v češtině).

 4. DOKLAD O ZNALOSTI CIZÍHO JAZYKA

  Nejlépe předložením certifikátu ze Státní jazykové školy nebo cizojazyčných institutů vydávajících úřední osvědčení o znalosti jazyka středního a vyššího stupně.

  O jiných možnostech dokladů o znalosti studijního jazyka zahraniční univerzity se můžete před podáním žádosti informovat na zahraničním oddělení.

 5. POTVRZENÍ O STUDIJNÍCH VÝSLEDCÍCH NA KTF

  – dosažený studijní průměr (vystavuje studijní oddělení).

 6. VÝPIS SPLNĚNÝCH STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ

  – vystavuje studijní oddělení.

 7. ZVACÍ DOPIS ZAHRANIČNÍ INSTITUCE – detaily stran zvacího dopisu je možné předem konzultovat na zahraničním oddělení.

 8. GDPR FORMULÁŘ PRO STUDENTY - naleznete zde.


Termín odevzdání přihlášek a všech podkladů na oddělení pro zahraniční vztahy je

5. října 2020.


Výběrové řízení se uskuteční v týdnu od 12. do 16. října 2020.


Pro zodpovězení otázek stran Vaší žádosti se neváhejte obrátit se na referenta zahraničního oddělení.


Seznam univerzit, s nimiž má Katolická teologická fakulta UK uzavřenou smlouvu Erasmus+, naleznete zde.V Praze, dne 11. září 2020


ThLic. Petr Štica, Th.D.

Proděkan pro zahraničí


Dokument ve formátu *pdf ke stažení zde.


Poslední změna: 11. září 2020 17:02 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty