Výběrové řízení - Fond mobility


Č. j.: UKKTF/UKKTF/377260/2020 Vyřizuje: P. Sládeček V Praze, dne 23. září 2020

Dokument ke stažení v Pdf


Katolická teologická fakulta vyhlašuje podzimní kolo pro podávání žádosti v rámci Fondu mobility


Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity dle Opatření rektora č. 6/2020


  a. 

Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry pro studenty v prezenční formě studia

  b. 

Studium zahraničních studentů na UK

  c. 

Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

  d. 

Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí (netýká se výjezdů na konference, semináře, kongresy apod.; pobyt by měl trvat minimálně tři týdny)


Informace k žádostem:

 • Možná finanční podpora: úhrada nákladů na cestu, ubytování a stravování, úhrada školného, pojištění, učebnic a dalších nákladů spojených se studijním či vědeckým pobytem.

 • Podpora se poskytuje ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů.

 • Žádosti se podávají před výjezdem do zahraničí (zpětně žádat nelze).

 • Žádat mohou pouze studenti v prezenční formě studia.

 • Nelze kombinovat se stipendiem v rámci programu Erasmus+.


Termíny pro podání žádosti:


Fakultní kolo

 • Fakultní termín pro podávání žádostí je do 20. října 2020.

 • Žádosti je třeba vyplnit pouze v online aplikaci (aplikace bude otevřena 21. září – 31. října 2020).

 • Do aplikace se mohou studenti i zaměstnanci přihlašovat prostřednictvím svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) na stránkách https://veda.is.cuni.cz/.

 • O výsledcích výběrového řízení jsou uchazeči informováni e-mailem.

 • Zájemcům doporučujeme svou žádost před odevzdáním konzultovat na zahraničním oddělení. Další pokyny naleznete na: https://cuni.cz/UK-380.html.


Univerzitní kolo

 • Vybrané žádosti jsou postoupeny Rektorátu UK k celouniverzitnímu kolu výběrového řízení. O výsledcích výběrového řízení jsou uchazeči informováni e-mailem.


V Praze, dne 23. září 2020


ThLic. Petr Štica, Th.D.

Proděkan pro zahraničí
Poslední změna: 3. prosinec 2020 14:12 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty