Vyhlášení výběrového řízení: Fond mobility


Č. j.: UKKTF/30193/2021 Vyřizuje: P. Sládeček V Praze, dne 1. února 2021


Katolická teologická fakulta vyhlašuje jarní kolo pro podávání žádosti v rámci Fondu mobility (dokument ke stažení)


Aktuální priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2021 dle Opatření rektora č. 3/2021:

 • Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry pro studenty v prezenční formě studia

 • Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK

 • Studium zahraničních studentů na UK

 • Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty vysokoškolských pracovníků v zahraničí (netýká se výjezdů na konference, semináře, kongresy apod.; pobyt by měl trvat minimálně na tři týdny)


Informace k žádostem:

 • Podpora se poskytuje ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů.

 • Žádosti se podávají před výjezdem do zahraničí (zpětně žádat nelze).

 • Žádat mohou pouze studenti v prezenční formě studia.

 • Nelze kombinovat se stipendiem v rámci programu Erasmus+.


Termíny pro podání žádosti:

 • Fakultní termín pro podávání žádostí je do 20. března 2021.

 • Žádosti je třeba vyplnit pouze v online aplikaci (aplikace bude otevřena 1. 2. – 31. 3. 2021).

 • Do aplikace se mohou studenti i zaměstnanci přihlašovat prostřednictvím svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) na stránkách https://veda.is.cuni.cz/.

 • O výsledcích výběrového řízení jsou uchazeči informováni e-mailem.

 • Zájemcům doporučujeme svou žádost před odevzdáním konzultovat na zahraničním oddělení.

 • Další pokyny naleznete na: https://cuni.cz/UK-43.html.

 • Věnujte prosím pozornost Prioritám Fondu mobility UK: https://cuni.cz/UK-10939.html

 • Vybrané žádosti jsou postoupeny Rektorátu UK k celouniverzitnímu kolu výběrového řízení.


O výsledcích výběrového řízení jsou uchazeči informováni e-mailem


V Praze, dne 1. února 2021

ThLic. Petr Štica, Th.D.

Proděkan pro zahraničíPoslední změna: 2. únor 2021 17:29 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty