Vyhlášení výběrového řízení: Erasmus


Č. j. UKKTF/54238/2021

Vyřizuje: P. Sládeček

V Praze dne 18. února


Katolická teologická fakulta vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí a zahraniční stáže, které jsou uskutečňovány v rámci programu Erasmus+ a jsou plánovány na akademický rok 2021/2022 (dokument ke stažení).


Žádost o studijní pobyt na jedné ze zahraničních partnerských institucí či o zahraniční stáž musí obsahovat následující podklady:


1. PŘIHLÁŠKU K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

Přihlášku vyplňte a pošlete e-mailem na . Podrobnější informace k programu Erasmus+ a praktické pokyny najdete zde.


2. MOTIVAČNÍ DOPIS / STUDIJNÍ ZÁMĚR

 • V motivačním dopise uveďte v jazyce, v němž na univerzitě, o níž máte zájem, probíhá výuka (pro slovenské univerzity v češtině), zejména:

  • důvody Vaší preference žádané univerzity a Vaši osobní motivaci pro studium na vybrané univerzitě;

  • jaké předměty byste chtěli na této univerzitě absolvovat a proč (je dobré podrobněji se seznámit s nabídkou kurzu a studijních oborů na dané univerzitě);

  • jak bude Váš zahraniční studijní pobyt korelovat se studijním plánem Vašeho studia na KTF (např. význam pro sepsání závěrečné práce apod.).

 • Součástí motivačního dopisu by měla být konkrétní představa o studiu v zahraničí a o přínosu pro Vaše další studium na KTF.

  V případě stáže by motivační dopis měl obsahovat např.:

  • důvody Vaší preference žádané instituce a Vaši osobní motivaci;

  • přínos pro Váš osobní rozvoj a další studium na KTF;

  • jak bude Váš zahraniční pobyt korelovat se studijním plánem Vašeho studia na KTF (např. význam pro sepsání závěrečné práce apod.).


3. STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS

 • v jazyce výuky (pro slovenské univerzity v češtině).


4. DOKLAD O ZNALOSTI STUDIJNÍHO JAZYKA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITY

 • Nejlépe předložením certifikátu ze státní jazykové školy nebo cizojazyčných institutů vydávajících úřední osvědčení o znalosti jazyka středního a vyššího stupně. O jiných možnostech dokladů o znalosti studijního jazyka zahraniční univerzity se můžete před podáním žádosti informovat na zahraničním oddělení.


5. POTVRZENÍ O STUDIJNÍCH VÝSLEDCÍCH NA KTF / VÝPIS SPLNĚNÝCH STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ

 • dosažený studijní průměr (vystavuje studijní oddělení).


6. VYPLNĚNÝ GDPR FORMULÁŘ PRO STUDENTY

 • formulář naleznete zde.

 • V případě stáže je třeba dodat ještě zvací dopis zahraniční instituce. Detaily stran zvacího dopisu je možné předem konzultovat na zahraničním oddělení.


TERMÍNY:

 • Termín odevzdání přihlášek a všech podkladů na oddělení pro zahraniční vztahy je 19. března 2021.

 • Výběrové řízení se uskuteční v týdnu od 22. do 26. března 2021.

 • Věnujte prosím pozornost podmínkám výběrového řízení, k dispozici jsou zde. • Seznam univerzit, s nimiž má Katolická teologická fakulta uzavřenou smlouvu Erasmus+, naleznete zde, podrobnosti k jednotlivým smlouvám pak zde.

 • Pro zodpovězení otázek stran Vaší žádosti se prosím neváhejte obrátit na referenta zahraničního oddělení.


V Praze dne 18. února 2021

ThLic. Petr Štica, Th.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy


Poslední změna: 18. únor 2021 14:25 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty