Kateřina Rathouská Štroblová

Kateřina Štroblová


PhDr. Kateřina Štroblová, Ph.D.


Ústav dějin křesťanského umění



Kontakt:



IS studium



Životopisná data


 • 2003-2010 Univerzita Karlova v Praze (Kulturologie, FF)

 • 2004-2021 Univerzita Karlova v Praze (Dějiny křesťanského umění, KTF)

 • od 2010 Galerie Luxfer (kurátorka)

 • od 2019 Fakulta umění Ostravské univerzity (odborný asistent, KTD)


Odborné a studijní stáže a pobyty:

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawla II., Kraków, Polsko: Fakulta historie a kulturního dědictví, katedra Dějin umění (2011/12)

 • Eötvos Loránd University, Budapešť, Maďarsko: Fakulta humanitních studií, katedra Dějin umění (2012)


Hlavní oblasti vědeckého zájmu:

Současné světové umění

Současné české umění

Umění střední Evropy

Kurátorství


Granty, stipendia:


 • Stipendium ERSTE Foundation pro kurátory, teoretiky a umělce na Salzburg Summer Academy of Fine Arts (2019)

 • Grant Nadace pro současné umění Praha na podporu výtvarných projektů – umělecký/kurátorský projekt Dým nad Babiččiným údolím (2017)

 • Grant Fondu mobility Univerzity Karlovy na studijní pobyt v Maďarsku (Eötvos Loránd University Budapešť, 2012)


Konference, přednášky (výběr):


 • Not Yet Written Stories. Women Artists in Central and Eastern Europe, Varšava (PL), 2021

 • Unwanted Histories The legacies of contested monuments and objects: new homes, new interpretations, new meanings, University of Leiden, Leiden (NL), 2021

 • Aftereffects and Untold Histories – Politics and Spaces of Performance since the 1990, National College of Art and Design, Dublin (IR), 2021

 • Memory, Melancholy and Nostalgia, University of Gdańsk, Gdańsk (PL), 2019

 • Adriena Šimotová a její místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnosti, Karolinum UK, Praha, 2016

 • Staré a nové: Staré jako východisko nebo překážka? UK v Praze, 2016

 • Síla regionu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2014

 • Popular Culture in Visual Arts, Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava, 2012

 • Sakrální a profánní prostor v dějinách křesťanské kultury a umění, KTF UK, Praha, 2012


Bibliografie - výběr 2015-2021


 • ŠTROBLOVÁ, Kateřina; MAGID, Václav (eds.), Luděk Rathouský: Exit, Brno: VUTIUM, 2021 (v tisku).

 • ŠTROBLOVÁ, Kateřina. Whose Nostalgia Is Ostalgia?: Post-Communist Nostalgia in Central-European Contemporary Art. Bibliotekarz Podlaski. 2020, 2(2), s. 249-264. ISSN 1640-7806.

 • ŠTROBLOVÁ, Kateřina (ed.). Diplomky 2020. Katalog diplomantů Fakulty umění Ostravské univerzity, 2020. ISBN 978-80-7599-201-7.

 • ŠTROBLOVÁ, Kateřina (ed.). Rafani (kat. výst.), Česká Skalice: Roman Rejhold Publishing, 2018.

 • ŠTROBLOVÁ, Kateřina (ed.). Galerie Luxfer 2010 – 2015, Česká Skalice: Roman Rejhold Publishing, 2018.

 • ŠTROBLOVÁ, Kateřina (ed.). Zwischen Hund und Wolf / Between Dog and Wolf (kat. výst.), Česká Skalice: Roman Rejhold Publishing, 2017.

 • ŠTROBLOVÁ, Kateřina (ed.). Luděk Rathouský: 2010 – 2017 (kat. výst.), Česká Skalice: Roman Rejhold Publishing, 2017.

 • ŠTROBLOVÁ, Kateřina. History as Starting Point: A Historiographical Turn in Contemporary Art, in: NOVÁ, Magdalena; OPATRNÁ, Marie (eds.). Old and New: Are Old Works of Art a Starting Point or an Obstacle? : the proceedings of the international conference for doctoral students, Prague: Charles University, 2016.

 • ŠTROBLOVÁ, Kateřina. Queer art in the Czech republic, in: ZIKMUND-LENDER, Ladislav (ed.). What a material! Queer art from central Europe, Praha 2012, s. 15-18.

 • ŠTROBLOVÁ, Kateřina. Ostrov včerejšího dne, in: CHROBÁK, Ondřej; KOTÍKOVÁ, Gabriela (eds.). Galerie Jelení 1999-2009, Praha 2010, s. 267.



Poslední změna: 4. říjen 2021 16:20 
Sdílet na: