Výběrové řízení Erasmus - letní semestr 2022


č. j. UKKTF/389606/2021 Vyřizuje: P. Sládeček V Praze dne 6. září 2021


Katolická teologická fakulta vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí a zahraniční stáže, které jsou uskutečňovány v rámci programu Erasmus+ a jsou plánovány na letní semestr 2022 (dokument ke stažení).


Žádost o studijní pobyt na jedné ze zahraničních partnerských institucí či o zahraniční stáž musí obsahovat následující podklady:


 1. PŘIHLÁŠKU K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

  Přihlášku vyplňte a pošlete e-mailem na . Podrobnější informace k programu Erasmus+ a praktické pokyny najdete zde: https://www.ktf.cuni.cz/KTF-1407.html

 2. MOTIVAČNÍ DOPIS / STUDIJNÍ ZÁMĚR

  V motivačním dopise uveďte v jazyce, v němž na univerzitě, o níž máte zájem, probíhá výuka (pro slovenské univerzity v češtině), zejména:

  - důvody Vaší preference žádané univerzity a Vaši osobní motivaci pro studium na vybrané univerzitě;

  - jaké předměty byste chtěli na této univerzitě absolvovat a proč (je dobré podrobněji se seznámit s nabídkou kurzu a studijních oborů na dané univerzitě);

  - jak bude Váš zahraniční studijní pobyt korelovat se studijním plánem Vašeho studia na KTF (např. význam pro sepsání závěrečné práce apod.).

  Součástí motivačního dopisu by měla být konkrétní představa o studiu v zahraničí a o přínosu pro Vaše další studium na KTF.

  V případě stáže by motivační dopis měl obsahovat např.:

  - důvody Vaší preference žádané instituce a Vaši osobní motivaci;

  - přínos pro Váš osobní rozvoj a další studium na KTF;

  - jak bude Váš zahraniční pobyt korelovat se studijním plánem Vašeho studia na KTF (např. význam pro sepsání závěrečné práce apod.).

 3. STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS – v jazyce výuky (pro slovenské univerzity v češtině).

 4. DOKLAD O ZNALOSTI STUDIJNÍHO JAZYKA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITY

  Nejlépe předložením certifikátu ze státní jazykové školy nebo cizojazyčných institutů vydávajících úřední osvědčení o znalosti jazyka středního a vyššího stupně. O jiných možnostech dokladů o znalosti studijního jazyka zahraniční univerzity se můžete před podáním žádosti informovat na zahraničním oddělení.

 5. POTVRZENÍ O STUDIJNÍCH VÝSLEDCÍCH NA KTF/ VÝPIS SPLNĚNÝCH STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ – dosažený studijní průměr (vystavuje studijní oddělení).

 6. VYPLNĚNÝ GDPR FORMULÁŘ PRO STUDENTY – formulář naleznete zde: https://www.ktf.cuni.cz/KTF-1967.html

  V případě stáže je třeba dodat ještě zvací dopis zahraniční instituce. Detaily stran zvacího dopisu je možné předem konzultovat na zahraničním oddělení.


TERMÍNY:

 • Termín odevzdání přihlášek a všech podkladů na oddělení pro zahraniční vztahy je 20. října 2021. Výběrové řízení se následně uskuteční ve dnech 25. – 27. října 2021.

 • Studenti, kteří mají zájem realizovat svůj pobyt na KU Leuven, Universitě v Tartu nebo na univerzitě ve Vídni, podají přihlášky spolu se všemi podklady do 24. září 2021. Výběrové řízení pro tyto zájemce proběhne 30. září 2021.

 • Informační schůzka pro zájemce o zahraniční pobyty se uskuteční ve čtvrtek 7. října od 15:30 hod. v učebně P 14.


DALŠÍ INFORMACE:

Seznam univerzit, s nimiž má Katolická teologická fakulta uzavřenou smlouvu Erasmus+, naleznete zde: https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2062.html, podrobnosti k jednotlivým smlouvám pak zde: https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2059.html


Věnujte prosím pozornost podmínkám výběrového řízení, k dispozici jsou zde: https://www.ktf.cuni.cz/KTF-1408.html


Pro zodpovězení otázek stran Vaší žádosti se prosím neváhejte obrátit na referenta zahraničního oddělení.


V Praze dne 6. září 2021ThLic. Petr Štica, Th.D.

Proděkan pro zahraniční vztahyprint
Sdílet na: