Vyhlášení výběrového řízení: Fond mobility

Katolická teologická fakulta vyhlašuje jarní kolo pro podávání žádosti v rámci Fondu mobility UK

Č. j.: UKKTF/391258/2021-36

Vyřizuje: P. Sládeček

V Praze, dne 20. září 2021


Katolická teologická fakulta vyhlašuje jarní kolo pro podávání žádosti v rámci Fondu mobility UK (dokument ke stažení)


Aktuální priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy dle Opatření rektora č. 3/2021

 • Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry pro studenty v prezenční formě studia

 • Studium zahraničních studentů na UK

 • Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

 • Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí (pobyt v trvání minimálně tří týdnů, netýká se výjezdů na konference, semináře, kongresy apod.)


Informace k žádostem:

 • Podpora se poskytuje ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů.

 • Žádosti se podávají před výjezdem do zahraničí (zpětně žádat nelze).

 • Žádat mohou pouze studenti v prezenční formě studia.

 • Nelze kombinovat se stipendiem v rámci programu Erasmus+.


Termíny pro podání žádosti:

 • Fakultní termín pro podávání žádostí je do 26. října 2021.

 • Žádosti je třeba vyplnit pouze v online aplikaci (aplikace bude otevřena 20. 9. – 26. 10. 2021).

 • Do aplikace se mohou studenti i zaměstnanci přihlašovat prostřednictvím svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) na stránkách

  https://veda.is.cuni.cz/.

 • O výsledcích výběrového řízení jsou uchazeči informováni e-mailem.

 • Zájemcům doporučujeme svou žádost před odevzdáním konzultovat na zahraničním oddělení.

 • Další pokyny naleznete na: https://cuni.cz/UK-43.html.

 • Věnujte prosím pozornost Prioritám Fondu mobility UK: https://cuni.cz/UK-10939.html.

 • Vybrané žádosti jsou postoupeny Rektorátu UK k celouniverzitnímu kolu výběrového řízení.


O výsledcích výběrového řízení jsou uchazeči informováni e-mailem.V Praze, dne 20. září 2021

ThLic. Petr Štica, Th.D.

Proděkan pro zahraničíPoslední změna: 21. září 2021 08:18 
Sdílet na: