Kateřina Voleková

Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.

Katedra církevních dějin a literární historie


Kontakt: volekova@ujc.cas.cz

Konzultace: po domluvě

Kancelář č. 1066

Web: https://ujc.avcr.cz/zakladni-informace/pracovnici/volekova-katerina.html


Životopisná data

2002-2019 studium magisterského oboru český jazyk a literatura – latina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

2010–2014 doktorské studium oboru český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Prazeod

2006 pracovnice oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

od 2021 externí vyučující na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze


Hlavní oblasti vědeckého zájmu

stará čeština

historická lexikologie a lexikografie

textologie
Poslední změna: 15. říjen 2021 13:10 
Sdílet na: