Výběrové řízení na zahraniční stáže a krátkodobé studijní pobyty


Č. j. UKKTF/471603/2021

Vyřizuje: P. Sládeček

V Praze, dne 16. listopadu 2021


Katolická teologická fakulta vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční stáže, které jsou uskutečňovány v rámci programu Erasmus+ a jsou plánovány na letní semestr 2022 (dokument ke stažení)


Studenti doktorského studia se nově mohou hlásit na krátkodobé výjezdy (stáže i studijní pobyty) v délce 5-30 dní.

Bližší informace podá zahraniční oddělení.


Žádost o zahraniční stáž (či pobyt na zahraniční instituci) musí obsahovat následující podklady:


 1. PŘIHLÁŠKU K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

  Přihlášku vyplňte a pošlete e-mailem na . Podrobnější informace k programu Erasmus+ a praktické pokyny najdete zde.

 2. MOTIVAČNÍ DOPIS

  V motivačním dopise uveďte v jazyce, v němž bude probíhat stáž nebo studijní pobyt, například:

  - důvody Vaší preference žádané instituce a Vaši osobní motivaci;

  - přínos pro Váš osobní rozvoj a další studium na KTF;

  - jak bude Váš zahraniční pobyt korelovat se studijním plánem Vašeho studia na KTF (např. význam pro sepsání závěrečné práce apod.).

 3. STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS – v jazyce přijímající instituce (pro Slovensko lze v češtině).

 4. DOKLAD O ZNALOSTI JAZYKA

  Nejlépe předložením certifikátu ze státní jazykové školy nebo cizojazyčných institutů vydávajících úřední osvědčení o znalosti jazyka středního a vyššího stupně. O jiných možnostech dokladů o znalosti studijního jazyka zahraniční univerzity se můžete před podáním žádosti informovat na zahraničním oddělení.

 5. POTVRZENÍ O STUDIJNÍCH VÝSLEDCÍCH NA KTF/ VÝPIS SPLNĚNÝCH STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ – dosažený studijní průměr (vystavuje studijní oddělení).

 6. DOKLAD ZAHRANIČNÍ INSTITUCE O PODMÍNĚNÉM PŘIJETÍ

  Detaily je možné předem konzultovat zahraničním oddělení.

 7. VYPLNĚNÝ GDPR FORMULÁŘ PRO STUDENTY – formulář naleznete zde.


TERMÍNY:

- Termín odevzdání přihlášek a všech podkladů na oddělení pro zahraniční vztahy je 6. prosince 2021. Výběrové řízení se uskuteční ve dnech 9.-10. prosince 2021.


DALŠÍ INFORMACE:

Seznam univerzit, s nimiž má Katolická teologická fakulta uzavřenou smlouvu Erasmus+, naleznete zde, podrobnosti k jednotlivým smlouvám pak zde.


Věnujte prosím pozornost podmínkám výběrového řízení, k dispozici jsou zde.

Pro zodpovězení otázek stran Vaší žádosti se prosím neváhejte obrátit na referenta zahraničního oddělení.


V Praze dne 16. listopadu 2021

ThLic. Petr Štica, Th.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy
Poslední změna: 3. prosinec 2021 07:52 
Sdílet na: