Vyhlášení výběrového řízení Erasmus+ na akademický rok 2022/23Č. j. UKKTF/22649/2022

Vyřizuje: P. Sládeček

V Praze, dne 24. ledna 2022


Katolická teologická fakulta vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí, zahraniční stáže a krátkodobé pobyty doktorandů pro akademický rok 2022/2023 v rámci programu Erasmus (dokument ke stažení).


Žádost o studijní pobyt na jedné ze zahraničních partnerských institucí či o zahraniční stáž musí obsahovat následující podklady:


1. PŘIHLÁŠKU K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

Vyplněnou přihlášku na příslušném formuláři.


2. MOTIVAČNÍ DOPIS / STUDIJNÍ ZÁMĚR

Motivační dopis/studijní záměr musí být napsán v úředním jazyce cílové destinace, případně v jazyce, v němž bude probíhat výuka na zahraniční univerzitě. V případě praktických stáží musí být motivační dopis napsán ve světovém jazyce, který odpovídá specifikům dané destinace. Pouze pro slovenské destinace lze předkládat dokument v češtině.


Doporučený obsah motivačního dopisu/studijního záměru:

 • vystihuje důvody Vaší preference a osobní motivace pro studium na vybrané univerzitě;

 • určuje předměty, které byste chtěli na této univerzitě absolvovat a zdůvodňuje proč (je dobré se podrobněji seznámit s nabídkou kurzů a studijních oborů na dané univerzitě);

 • zohledňuje přínos Vašeho pobytu pro Vaše další studium na KTF UK (např. význam pro sepsání závěrečné práce).


Doporučený obsah motivačního dopisu pro praktickou stáž:

 • vystihuje důvody Vaší preference žádané instituce a Vaše osobní motivace;

 • charakterizuje přínos pro Váš osobní rozvoj a další studium na KTF;

 • zohledňuje korelace Vašeho zahraničního pobytu se studiem na KTF (např. význam pro sepsání závěrečné práce apod.).


3. STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS

- musí být sepsán v totožném jazyce jako motivační dopis.


4. DOKLAD O ZNALOSTI PŘÍSLUŠNÉHO CIZÍHO JAZYKA

 • doložit nejlépe předložením certifikátu ze státní jazykové školy nebo cizojazyčných institutů vydávajících úřední osvědčení o znalosti jazyka středního a vyššího stupně.

 • o jiných možnostech dokladů o znalosti studijního jazyka zahraniční univerzity se můžete před podáním žádosti informovat na zahraničním oddělení.


5. VÝPIS SPLNĚNÝCH STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ NA KTF UK A POTVRZENÍ O DOSAŽENÉM PRŮMĚRU

 • potvrzení o výsledcích a studijním průměru vystavuje studijní oddělení. Minimální požadovaný studijní průměr pro studenty pregraduálního studia (Bc., Mgr.) je 2.0.


6. VYPLNĚNÝ GDPR FORMULÁŘ PRO STUDENTY

 • formulář naleznete zde.


7. ZVACÍ DOPIS / DOKLAD O PODMÍNĚNÉM PŘIJETÍ

 • předkládá se v případě praktické stáže a krátkodobých pobytů doktorandů.

 • detaily stran zvacího dopisu je možné předem konzultovat na zahraničním oddělení.


TERMÍNY:

 • termín odevzdání přihlášek a všech podkladů na oddělení pro zahraniční vztahy je 31. března 2022.

 • vyplněné přihlášky a veškeré přílohy pošlete e-mailem na .

 • první kolo výběrového řízení se uskuteční v týdnu od 4. dubna 2022

.


DALŠÍ INFORMACE:

Podrobnější informace k programu Erasmus+ a praktické pokyny najdete zde.

Věnujte prosím pozornost podmínkám výběrového řízení, k dispozici jsou zde.


Pro zodpovězení otázek stran Vaší žádosti se prosím neváhejte obrátit na referenta zahraničního oddělení.


V Praze, dne 24. ledna 2022Sdílet na: