Univerzita třetího věku

V programech celoživotního vzdělávání (CŽV) nabízí KTF UK široké veřejnosti své odborné zkušenosti a výsledky vědeckého bádání. Svou nabídkou tyto kurzy pokrývají oblast katolické teologie a pastorace, dějin umění a dějin evropské kultury. Podmínkou pro zapsání se do kurzů v rámci univerzity třetího věku (U3V), které jsou za zvýhodněnou cenu, je dosažení důchodového věku.


V případě, že se kontaktní výuka kvůli karanténním opatřením nebude moci uskutečnit, budou všechny naše kurzy realizované distanční formou.


Nabídka kurzů pro rok 2020/2021

a) Teologie


Název kurzu:


Cena

za kurz:


Období:


Den výuky:

Termín pro podání přihlášky:

V co věří křesťané? (I.)

900 Kč

celý rok

sobota

13. září 2020

Kdo je člověk podle starozákonních textů? Uvedení do biblické antropologie


600 Kč

zimní semestr

čtvrtek

podvečer


13. září 2020

Význam a poselství Ježíšových podobenství

600 Kč

letní semestr

pracovní den

odpoledne

7. únor 2021


b) Dějiny umění a historie


Název kurzu:


Cena

za kurz:


Období:


Den výuky:

Termín pro podání přihlášky:

Dějiny umění (I.)

900 Kč

celý rok

sobota

13. září 2020

Sv. Ludmila

600 Kč

celý rok

čtvrtek

17-18:30 h

13. září 2020

Velcí mistři italské malby (I.)

600 Kč

zimní semestr

pondelí

16-17:30 h

13. září 2020

Velcí mistři italské malby (II.)

600 Kč

letní semestr

pondelí

16-17:30 h

7. únor 2021

Mistři staré nizozemské malby

600 Kč

zimní semestr

pátek

17-18:30 h

13. září 2020

Pootevřený prostor. Přednášky o současné sakrální architektuře

500 Kč

zimní semestr

pracovní den odpoledne

13. září 2020

Egyptské umění

900 Kč

letní semestr

úterý

odpoledne

7. únor 2021


c) Specializované kurzy


Název kurzu:


Cena

za kurz:


Období:

Počet

hodin:

Termín pro podání přihlášky:

Management (nejen) církve a církevních organizací I-IV:

I. Management jako cesta k úspěchu

1920 Kč*

říjen - listopad

24 h

11. října 2020

II.Ekonomické řízení a podnikání jako cesta zodpovědnosti

1920 Kč*

prosinec - březen

24 h

19. listopadu 2020

III. Efektivní řízení jako cesta k prosperitě

1920 Kč*

březen - květen

24 h

7. března 2021

IV. Šedá je teorie, zelený strom života: Série seminářů s manažery a vlastníky

3840 Kč*

celý rok

24 h

11. října 2020

* Možnosti zvýhodněného zápisu na stránce kurzu.


Praktické informace

Informace o kurzech na studijním oddělení - Mgr. Zuzana Matisovská v úředních hodinách.

nebo

tel. 220 181 649; 606 087 088.

email:


Přihlášení

Přihlášení je možné elektronicky prostřednictvím aplikace, nebo zasláním papírové přihlášky - viz detaily jednotlivých kurzů.


Platba

Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Průkaz účastníka programu celoživotního vzdělávání

Účastník kurzu CŽV si může zažádat o vystavení průkazu. Zřizovat průkaz však není nutné. Více o průkazu naleznete zde.
Poslední změna: 15. září 2020 17:34 
print
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty