Fond mobility: Výběrové řízení


Č. j.: Vyřizuje: P. Sládeček                                      

V Praze, dne 16. září 2022


Katolická teologická fakulta vyhlašuje podzimní kolo pro podávání žádosti v rámci Fondu mobility UK (soubor ke stažemí)


Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy dle Opatření rektora č. 52/2021 :

 • Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry pro studenty v prezenční formě studia

 • Studium zahraničních studentů na UK

 • Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

 • Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí


Informace k žádostem:

 • Podpora se poskytuje ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů.

 • Žádosti se podávají před výjezdem do zahraničí (zpětně žádat nelze).

 • Žádat mohou pouze studenti v prezenční formě studia.

 • Nelze kombinovat se stipendiem v rámci programu Erasmus+.


Termíny pro podání žádosti:

 • Fakultní termín pro podávání žádostí je do 25. října 2022.

 • Žádosti je třeba vyplnit pouze v online aplikaci (aplikace bude otevřena 19. 9. – 25. 10. 2022).

 • Do aplikace se mohou studenti i zaměstnanci přihlašovat prostřednictvím svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) na stránkách https://veda.is.cuni.cz/.

 • O výsledcích fakultního výběrového řízení jsou uchazeči informováni e-mailem.

 • Zájemcům doporučujeme svou žádost před odevzdáním konzultovat na zahraničním oddělení.

 • Další pokyny naleznete na: https://cuni.cz/UK-43.html.

 • Vybrané žádosti jsou postoupeny Rektorátu UK k celouniverzitnímu kolu výběrového řízení.

  O výsledcích výběrového řízení jsou uchazeči informováni e-mailem.PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.

Proděkanka pro zahraničí
Poslední změna: 16. září 2022 14:37 
Sdílet na: