Erasmus - výběrové řízení


č. j. UKKTF/124365/2023

Vyřizuje: P. Sládeček

V Praze, dne 8. března 2023


Katolická teologická fakulta vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty, praktické stáže v zahraničí pro zimní semestr akademického roku 2023/2024 v rámci programu Erasmus

dokument ke stažení

Žádost o studijní pobyt na jedné ze zahraničních partnerských institucí či o zahraniční stáž musí obsahovat následující podklady:

1. PŘIHLÁŠKU K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ


2. MOTIVAČNÍ DOPIS / STUDIJNÍ ZÁMĚR

Motivační dopis/studijní záměr musí být napsán v úředním jazyce cílové destinace, případně v jazyce, v němž bude probíhat výuka na zahraniční univerzitě. V případě praktických stážímusí být motivační dopis napsán ve světovém jazyce, který odpovídá specifikům dané destinace. Pouze pro slovenské destinace lze předkládat dokument v češtině.


Doporučený obsah motivačního dopisu/studijního záměru:

 • vystihuje důvody Vaší preference a osobní motivace pro studium na vybrané univerzitě;

 • určuje předměty, které byste chtěli na této univerzitě absolvovat a zdůvodňuje proč (je dobré se podrobněji seznámit s nabídkou kurzů a studijních oborů na dané univerzitě);

 • zohledňuje přínos Vašeho pobytu pro Vaše další studium na KTF UK (např. význam pro sepsání závěrečné práce).

Doporučený obsah motivačního dopisu pro praktickou stáž:

 • vystihuje důvody Vaší preference žádané instituce a Vaše osobní motivace;

 • charakterizuje přínos pro Váš osobní rozvoj a další studium na KTF;

 • zohledňuje korelace Vašeho zahraničního pobytu se studiem na KTF (např. význam pro sepsání závěrečné práce apod.).


3. STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS

 • musí být sepsánv totožném jazyce jako motivační dopis.


4. DOKLAD O ZNALOSTI PŘÍSLUŠNÉHO CIZÍHO JAZYKA

 • doložit nejlépe předložením certifikátu ze státní jazykové školy nebo cizojazyčných institutů vydávajících úřední osvědčení o znalosti jazyka středního a vyššího stupně;

 • jiných možnostech dokladů o znalosti studijního jazyka zahraniční univerzity se můžete před podáním žádosti informovat na zahraničním oddělení.


5. VÝPIS SPLNĚNÝCH STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ NA KTF UK A POTVRZENÍ O DOSAŽENÉM PRŮMĚRU

 • potvrzení o výsledcích a studijním průměru vystavuje studijní oddělení;

 • minimální požadovaný studijní průměr pro studenty pregraduálního studia (Bc., Mgr.) je 2.0.


6. VYPLNĚNÝ GDPR FORMULÁŘ PRO STUDENTY


7. ZVACÍ DOPIS / DOKLAD O PODMÍNĚNÉM PŘIJETÍ

 • předkládá se v případě praktické stáže a krátkodobých pobytů doktorandů;

 • detaily stran zvacího dopisu je možné předem konzultovat na zahraničním oddělení.


TERMÍNY:

 • termín odevzdání přihlášek a všech podkladů na oddělení pro zahraniční vztahy je 6. dubna 2023, pro ty studenty, kteří se hlásí na univerzity s časným nominačním termínem (KU Leuven,Vídeň …)

 • studenti se mající zájem vycestovat do jiných destinací dodají přihlášky do 28. dubna 2023.

 • zájemci o studijní pobyt na univerzitě v Tartu podají přihlášku do 27. března 2023 a termín jejich výběrového řízení bude stanoven individuálně.

 • vyplněné přihlášky a veškeré přílohy pošlete e-mailem na: relations@ktf.cuni.cz

 • podepsané originály příloh dodejte nejpozději den před konáním výběrového řízení;

 • první kolo výběrového řízení se uskuteční v týdnu od 10. do 14. dubna; přeběžný termín středa 12. dubna od 9:30.

 • termín druhého kola výběrového řízení bude oznámen.


DALŠÍ INFORMACE:


Pro zodpovězení otázek stran Vaší žádosti se prosím neváhejte obrátit na referenta zahraničního oddělení.


V Praze, dne 8. března 2023


PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.

Proděkanka pro zahraniční vztahy
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám