Erasmus - výběrové řízení


Čj. UKKTF/504165/2023

Vyřizuje: P. Sládeček

V Praze, dne 25. září 2023

dokument ke stažení


Katolická teologická fakulta vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí, zahraniční stáže a krátkodobé pobyty doktorandů pro letní semestr akademického rok 2023/2024 v rámci programu Erasmus.

Žádost o studijní pobyt na jedné ze zahraničních partnerských institucí či o zahraniční stáž musí obsahovat následující podklady:


1. PŘIHLÁŠKU K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

Vyplněnou přihlášku na příslušném formuláři


2. MOTIVAČNÍ DOPIS / STUDIJNÍ ZÁMĚR

Motivační dopis/studijní záměr musí být napsán v úředním jazyce cílové destinace, případně v jazyce, v němž bude probíhat výuka na zahraniční univerzitě. V případě praktických stáží musí být motivační dopis napsán ve světovém jazyce, který odpovídá specifikům dané destinace. Pouze pro slovenské destinace lze předkládat dokument v češtině.


1. Doporučený obsah motivačního dopisu/studijního záměru:

 • Vystihuje důvody Vaší preference a osobní motivace pro studium na vybrané univerzitě;

 • určuje předměty, které byste chtěli na této univerzitě absolvovat a zdůvodňuje proč (je dobré se podrobněji seznámit s nabídkou kurzů a studijních oborů na dané univerzitě);

 • zohledňuje přínos Vašeho pobytu pro Vaše další studium na KTF UK (např. význam pro sepsání závěrečné práce).


2. Doporučený obsah motivačního dopisu pro praktickou stáž:

 • vystihuje důvody Vaší preference žádané instituce a Vaše osobní motivace;

 • charakterizuje přínos pro Váš osobní rozvoj a další studium na KTF;

 • zohledňuje korelace Vašeho zahraničního pobytu se studiem na KTF (např. význam pro

  sepsání závěrečné práce apod.).


3. STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS

 • Musí být sepsán v totožném jazyce jako motivační dopis.


4. DOKLAD O ZNALOSTI PŘÍSLUŠNÉHO CIZÍHO JAZYKA

 • Doložit nejlépe předložením certifikátu ze státní jazykové školy nebo cizojazyčných institutů

  vydávajících úřední osvědčení o znalosti jazyka středního a vyššího stupně.

 • O jiných možnostech dokladů o znalosti studijního jazyka zahraniční univerzity se můžete před podáním žádosti informovat na zahraničním oddělení.


5. VÝPIS SPLNĚNÝCH STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ NA KTF UK A POTVRZENÍ O DOSAŽENÉM PRŮMĚRU

 • Potvrzení o výsledcích a studijním průměru zajistí na žádost studenta zahraniční oddělení.

 • Minimální požadovaný studijní průměr pro studenty pregraduálního studia (Bc., Mgr.) je 2.0.


6. VYPLNĚNÝ GDPR FORMULÁŘ PRO STUDENTY


7. ZVACÍ DOPIS / DOKLAD O PODMÍNĚNÉM PŘIJETÍ

 • Předkládá se v případě praktické stáže a krátkodobých pobytů doktorandů.

 • Detaily stran zvacího dopisu je možné předem konzultovat na zahraničním oddělení.


TERMÍNY:

 • Studenti ucházející se o pobyt v destinacích s časným nominačním termínem (např. KU Leuven, a Univerzita v Tartu) informují zahraniční oddělení do pátku 29. září 2023 do 9:00)

 • Termín zaslání přihlášek a všech podkladů na zahraniční oddělení je 16. října 2023 do 8:00

 • Vyplněné přihlášky a veškeré přílohy pošlete e-mailem na


DALŠÍ INFORMACE:


V Praze, dne 25. září 2023


PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.

Proděkanka pro zahraničíSdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám