Karel Sládek

doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.

Katedra systematické teologie a filosofieKontakt:


informační systém UK


osobní www stránky


Vzdělání

 • 1991–1997 magisterský program na Přírodovědecké fakultě University Karlovy ve specializaci na fyzickou geografii – kontrétně krajinnou ekologii

 • 1999–2001 studium filosofie na Filozofické fakultě University Urbaniany v Římě

 • 2001–2004 studium teologie na Teologické fakultě University Urbaniany v Římě

 • 2004–2007 postgraduální vzdělání s rigorózní zkouškou a obhajobou rigorózní práce ukončené doktorskou zkouška a obhajobou disertační práce s názvem: Vladimír Solovjov: mystik a prorok na Katolické teologické fakultě University Karlovy

 • 2011 zakončené habilitační řízení na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci s habilitační prací: Nikolaj Losskij: obhájce mystické intuice

 • 2014 vyučen v oboru Včelař na SOU Blatná

 • 2016 úspěšné složení zkoušky z myslivosti

 • 2016 zakončené rigorózní řízení na Přírodovědecké fakultě University Karlovy ve specializaci na fyzickou geografii a geoekologii

Seznam publikační činnosti

Odborné monografie

 • Karel Sládek, Budoucnost lidí z planety Země. Jablonec nad Nisou 2017

 • Karel Sládek, Na cestě s Jackem Kerouacem. Spirituálně-teologické interpretace “románů z cest” Jacka Kerouaca. Havlíčkův Brod 2016.

 • Karel Sládek, Včela chrudimská. Červený Kostelec 2015.

 • Karel Sládek, Ruská menšina a česká společnost. Východiska transkulturní komunikace. Ostrava 2014.

 • Karel Sládek, Cesty k boholidství. Spiritualita v kontextu příběhů osobností „stříbrného věku“ ruského myšlení a ruské emigrace. Červený Kostelec 2012.

 • Karel Sládek, Nikolaj Losskij: obhájce mystické intuice Život a dílo Nikolaje Losského v prvorepublikovém i válečném (rozděleném) Československu. Červený Kostelec 2012.

 • Karel Sládek, Mystická teologie východoslovanských křesťanů. Červený Kostelec 2010.

 • Karel Sládek, Ruská diaspora v České republice. Sociální, politická a religiózní variabilita ruské migrace. Červený Kostelec 2010.

 • Karel Sládek, Vladimír Solovjov: mystik a prorok. Velehrad 2009.

Kolektivní monografie

 • Karel Sládek, Viliam Kopecký, Spiritualita a psychosomatika. Červený Kostelec 2017.

 • Karel Sládek a kol., Krása spasí svět. Červený Kostelec 2016.

 • Karel Sládek, Evžen Báchor, Včelí úly. Praha 2016.

 • Květoslav Čermák, Karel Sládek a kol., Ekologie chovu včel. Červený Kostelec 2016.

 • Karel Sládek a kol., O Filokalii. Červený Kostelec 2014.

 • Karel Sládek a kol., Řeckokatolická církev v českých zemích. Červený Kostelec 2014.

 • Karel Sládek a kol., Křesťanství a islám v liberálním státu Výzvy tradice a současnosti. Červený Kostelec 2012.

 • Karel Sládek a kol., Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec 2009.

Odborné články

 • Karel Sládek, A Theological Reflection on the Face of God in Iconography, in Mireia Ryšková (ed.). Seeking God´s Face. Praha 2018, s. 127-136.

 • Karel Sládek, Distorted Transcendence: Vladimir Solovyov and the Mystical Struggle, in Mireia Ryšková (ed. Seeking God´s Face. Praha 2018, s. 305-315.

 • Karel Sládek, Future Ethical Challenges as Portrayed in Science Fiction Films. Komunikacie 1a (2018), s. 27-31.

 • Karel Sládek, Městské včelaření v České republice, Životné prostredie 2 (2018), s. 99-101.

 • Karel Sládek, Baroque character of Czech landscape in spiritual reflection, in Lucyna Rotter – Andrzej Giza (edds.). Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Sacrum-profanum. Krakow: Avalon, 2017, s. 469-478.

 • Karel Sládek, Spiritual development of Personality according to Nikolai Lossky. Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia. 24 (2017), s. 163-170.

 • Karel Sládek, Sophiology as a theological discipline according to Solovyov, Bulgakov and Florensky, in Bogoslovni vestnik. Theological Quarterly 1 (2017), s. 109-116.

 • Karel Sládek, Different views on ‘Dispute over Sofia’ by Nikolay and Vladimir Lossky, in Michal Valčo, P. Kónya (ed.) Ethical Aspect of Contemporary Scientific Research. Lubljana 2017, s. 313-321.

 • Karel Sládek, Ecumenical rebirth of Vladimir Solovyov after meeting with Bishop Strossmayer, in Diacovensia 2/2016, s. 321-329.

 • Karel Sládek, Ecumenism of Russian intellectuals in the late 19th and early 20th century, in ET studies 7 (2016) 2, s. 329-339.

 • Karel Sládek, The symbols of Mercy of God the Father in Western paintings and Eastern Icons in Józef Marecki, Lucyna Rotter a kol. Misericordia Domini. Kraków 2016, s. 275-283.

 • Karel Sládek, Mysticism in the works of Leo Tolstoy and Friedrich Nietzsche according to Solovyov, in Stanislaw Sorys, Daniel Slivka a kol. Rola religii w zglobalizowanym swiecie, Kraków 2016, s. 103-113.

 • Karel Sládek, Ekologický, estetický a posvátný rozměr krajiny, in Natural science, volume XLIII, 2016, Prešov 2016, s. 203-216.

 • Karel Sládek, Symbolika včely v hagiografických vyprávěních, in Peter Tirpak, Peter Borza a kol. Znak, symbol a rituál v dokumentech a listinách. Prešov 2016, s. 118-124.

 • Karel Sládek, Chudí v „zelené encyklice“ Laudato si papeže Františka, in MKR Communio 4 (2015), s. 75-87.

 • Karel Sládek, Paths to Theo-Humanity in the Work of Russian Thinkers of the 19th and 20th Century, in AUC Theologica 1 (2014), s. 115-132.

 • Karel Sládek, ФИЛОСОФСКО-БОГОСЛОВСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О КРАСОТЕ В РАБОТАХ НИКОЛАЯ ЛОССКОГО, in Богословие красоты. Moskva: BBI, 2013, s. 199-208.

 • Karel Sládek, Mystical Harmony of Nikolaj Losskij with Vladimír Hoppe, in E-Theologos [online], s. 173-179.

 • Karel Sládek, The view of creation through the eyes of Vladimir Solovyov and Nikolai Lossky, in European Journal of Science and Theology, June 2010, Vol.6, No.2, s. 13-19.

 • Karel Sládek, Mysticism  of the „Light“ in the Context of Hesychastic Prayer, in Roczniki teologiczno-pastoralne 3, Limanowa 2009, s. 18-24.

Ostatní vědecká činnost

Zaměstnání

 • 2007– dosud odborný asistent v oboru spirituální teologie se zaměřením na východní teologii na katedře systematické teologie a filosofie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

 • 2008–2011 odborný asistent na katedře kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Hradec Králové

 • 2006–2010 zaměstnanec Slovanské knihovny Národní knihovny České republiky

Kariérní profil

 • 2018 – garant programu Aplikovaná etika

 • 2016-2018 vedoucí katedry teologické etiky a spirituální teologie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • 2011–2016 proděkan pro rozvoj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • 2010 předseda Akademického senátu při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Aktuální pedagogická činnost

 • V oboru Teologie: Spirituální teologie, Seminář z četby autorů katolické reformace, Slovanská spiritualita: četba z díla Tomáše Špidlíka

 • V oboru Aplikovaná etika: Environmentální etika, Bioetika, Křesťanská antropologie

 • V oboru Dějiny evropské kultury: Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska

Přehled získaných grantů

 • 2012–2014 projekt OPVK ESF Inovace studijního oboru Transkulturní komunikace a realizace výuky v anglickém jazyce (spoluřešitel)

 • 2009–2011 grant GAAV IAA908280902: Život a vliv Nikolaje Losského v akademickém světě prvorepublikového Československa (hlavní řešitel)

 • 2005–2006 grant GAUK 415/2005/A-TFP/KTF: Systematický výzkum kosmologie podle Vladimíra Solovjova (hlavní řešitel)

 • 2009–2011 grant GAAV IAA708280901: Role náboženství křesťanských a muslimských migrantů ve vztahu k liberálnímu státu (spoluřešitel)

 • 2008–2009 grant GAUK 69707: Etika mezi rozumem a zjevením (spoluřešitel)

 • 2007 grant MK ČR: Náboženská kultura - zřídlo integrace. Setkávání se nad východním křesťanstvím (spoluřešitel)

Výčet členství a funkcí v komisích, radách

 • Sdružení Communio a člen redakce MKR Communio

 • Redakce Studia Theologica

 • Redakce Theologos (Slovensko)

 • Redakce Folia Historica Cracoviensia (Polsko)

 • Oborová komise GAČR (2014-2017)

 • Vědecká rada KTF UK

 • Vědecká rada GTF PU v Prešově

 • CZ-IALE Česká společnost pro krajinnou ekologii

 • Mendelova společnost pro včelařský výzkum

 • Pracovní společnost nástavkových včelařů

 • Českomoravská myslivecká jednota

 • Klub chovatelů českých fousků


Poslední změna: 24. leden 2019 16:07 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty