Jaroslav Lorman

ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.

Katedra teologické etiky a spirituální teologieKontakt:


informační systém UK


materiály ke stažení


Životopisná data

narozen: 1973 v Praze

školy, kvalifikace:

 • 2009 obhájena disertační práce Etika mezi rozumem a zjevením – Analýza morálně-teologického konceptu Augustina Zippeho (1746/7 – 1816), udělen titul Th.D.

 • 2008 obhájena rigorózní práce Láska je pramenem vší ctnosti – Ověření konceptu autonomní morálky v díle Augustina Zippeho, udělen titul ThLic.

 • 2006 – 2009 doktorandské studium na KTF UK, obor spirituální teologie – teologická etika

 • 2004 – 2006 dva roky doktorandského studia antropologie na FHS UK Praha

 • 2004 – 2005 člen doktorandského kolegia při FHS UK a Universität Saarbrücken Životní směry a komunikační struktury ve středoevropské společnosti od 16. do 19. století

 • 2006 – udělena cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů rektorem UK

 • SZZK 2006, téma diplomové práce: „Milovat život je pravá bohoslužba“ – analýza vybraných morálně-teologických josefinských traktátů

 • 2000 – 2006 KTF UK Praha

 • SZZK: germanistika (1996), psychologie, pedagogika (1997) latina (1999), téma diplomové práce: Paulus Orosius – křesťanský interpret dějin

 • 1991 – 1999 FF UK Prahapublikační činnost:

překladatelská činnost:

 • překlad vybraných medailonů v knize Egona Kapellariho, Známé osobnosti tváří v tvář smrti, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008


 • překlad 4. knihy Cassianových Institucí (Břevnovské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 2008), z latiny


 • překlad traktátu O Trojici v Gerhard Ludwig Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011, z němčiny


publikační činnost:

 • článek Historická antropologie a svět teologických studií, in: Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, L. Storchová (ed.), FHS UK, Praha 2007, ss. 83 - 94


 • článek Medialisierung der Frömmigkeit, příspěvěk do sborníku česko-německého doktorandského kolegia UK Praha a Universität Saarbrücken (v tisku)


 • článek Rozum osvícený vírou - Poznámky k problematickému vztahu rozumu a zjevení na příkladech textů Johanna Augustina Zippeho a dalších soudobých morálních teologů, in: Post tenebras spero lucem? Duchovní tvář českého a moravského osvícenství, FF UK Praha (Casablanca Praha 2008)


 • spoluvydavatel sborníku Post tenebras spero lucem? Duchovní tvář českého a moravského osvícenství, FF UK Praha, spolu s Mgr. Danielou Tinkovou, PhD. (Casablanca Praha 2008)


 • Morálně-teologický koncept Augustina Zippeho (1746/7–1816), morálního teologa na přelomu epoch, in Studia Theologica 11, č. 1 [35], 25–41


 • Pro odpovědnost je třeba vědomého subjektu – formace mravního subjektu v éře industrializace vzdělání, in: MATĚJEK, M. (ed.). Rozhodování a odpovědnost, Třebíč: Akcent, 2010, ISBN: 978-80-7268-799-2; 16–29.


 • Křesťan je především člověk jako každý jiný...“, aneb koncept autonomní morálky v kontextu křesťanské víry Alfonse Auera, AUC Theologica 2011, roč. 1, č. 1; ISSN 1804-5588; 53-66


 • And the Word became flesh…“, or Is there a specifically Christian morality?, in: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 24, Brno, MU 2010, č. 2, ISSN 1211-6068; 95 – 100


 • The concept of moral theology of Augustin Zippe (1746/47), a moral theologian at the turn of the epoch, in: The Enlightenment in Bohemia: religion, morality and multiculturalism, Ivo Cerman, Rita Krueger, Susan Reynolds (eds.), Voltaire Foundation, Oxford 2011, ISBN: 978 0 7294 1014 4, 209 – 230


Poslední změna: 6. listopad 2014 20:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám