Terezie Minářová Výborná

PhDr. Terezie Minářová Výborná, Ph.D.

katedra pastorálních oborů a právních věd


Kontakt:


IS studiumsbormistryně fakultního pěveckého sboru ACANT


Studia:

 • 2012 - rigorózní řízení a získání titulu PhDr.

 • 2011 - odevzdání a úspěšná obhajoba disertační práce tj. dokončení doktorského studia a získání titulu Ph.D. (název: Slovo a hudba ve spirituálu aneb Spirituály v současné podobě s ohledem na jejich textovou složku, interpretaci a pedagogické využití)

 • 2005 - studijní pobyt na University College Dublin a konzultace k tématu disertační práce

 • 2003-2006   UK v Praze, PedF, doktorské studium, obor Hudební teorie pedagogika, ukončeno doktorskou zkouškou; příprava disertační práce v kombinované formě studia

 • 2003-2006   UK v Praze, PedF, Collegium Marianum-  Týnská vyšší odborná škola, bakalářské studium, obor Specializace v pedagogice, Sbormistrovství chrámové hudby

 • 1998-2003   ZČU v Plzni, magisterské studium, obor Učitelství pro SŠ, aprobace Čj - Hv


Pracovní, hudební a pedagogické zkušenosti:

 • od r. 2006   KTF UK v Praze – externí vyučující

 • od r. 2006   Pražská konzervatoř – učitelka předmětů Čj a Lit, Dějiny hudby, Hudební teorie, Intonace

 • 2006-2007   ZŠ Plamínkové – učitelka HV na 2. stupni a Pěveckého kroužku

 • 2006-2007   ČR1 Radiožurnál – jazyková poradkyně

 • září-prosinec 2005 – studijní stáž v irském Dublinu

 • květen 2005     členka mezinárodního realizačního týmu odborníků, který úspěšně připravil Evropské studentské fórum v rámci Evropského hudebního kongresu EAS v Praze, vedoucí diskusních skupin studentů z 12 evropských zemí

 • léto 2004 – pracovní pobyt v USA

 • od r. 2004 – hudebně kritická činnost

 • 2003-2006   Pedagogická praxe v rámci doktorského studia, PedF UK – výuka

 • 2002-2003   Pedagogická praxe v rámci magisterského studia – Gymnázium Plzeň

 • 1993-2000   Umělecká vedoucí křesťanské hudební skupiny v Jihlavě LOKUS, později Rančířovského kvarteta

 • do r. 1997 – ZUŠ v Jihlavě – obory hra na housle, klavír, varhany

Publikační činnost:

Monografie:

 • Slovo a hudba ve spirituálu aneb spirituály v současné podobě s ohledem na jejich textovou složku, interpretaci a pedagogické využití; [Lyrics and music in the spiritual Spirituals in recent form according to their lyric element, interpretation and pedagogical use.]. [thesis] Doktorská práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha 2011, 274 s.

 • Chrámová hudba v Jihlavě a její vývoj se zřetelem ke kůru farního kostela sv. Jakuba. [Church music in Jihlava and its development with a view at the parochial organ-loft of St. Jacob.]. [thesis] Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta & Collegium Marianum-Týnská vyšší odborná škola, Praha 2006, 151 s.

 • Spirituály a jejich vývoj. [Spirituals and their development.]. [thesis] Diplomová práce. Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Plzeň 2003, 112 s.


Články v časopisech a ve sbornících, popř. dostupné na internetu:

 • Afroamerická a africká duchovní hudba (křesťanského typu) a její místo v české společnosti. In: Poledňák, I. a kol. Proměny hudby v měnícím se světě. Univerzita Palackého v Olomouci, 1. vyd. Olomouc 2007, s. 283-297; ISBN 978-80-244-1809-4

 • Týnská škola – známá i neznámá. Informatorium Fakulty pedagogické UK v Praze, Praha 2006, č. 45, s. 9 Evropské studentské fórum v Praze - prezentace a diskuse. Hudební výchova, 2006, roč.14, č. 1, s. 9-10; ISSN 1210-3683

 • Spirituály a jejich pedagogické využití - Nástin současné české spirituálové scény. In Miscellanea doctorandica II, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 1.vydání, Ústí nad Labem 2005, s. 6-15, ISBN 80-7044-641

 • Spirituál jako inspirace v soulu, zejména u Raye Charlese. K možnostem využití v hudební výchově. In Miscellanea doctorandica I., Univerzita Palackého v Olomouci, 1. vydání, Olomouc 2004, s. 137-140, ISBN 80-244-0921-6

 • Evropské studentské forum a Evropský hudební kongres v Praze – naděje nejen pro české vysoké školství. [online]. Dostupné na WWW   http://iforum.cuni.cz


Hudební kritiky:
Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty