Počet výsledků: 406 (0.124637 sekund)

Členové senátu ...

PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. ICLic. Mgr. et Mgr. Milo mireia.ryskova(zavinac)ktf.
cuni.cz [ MAIL milos.szabo(zavinac)ktf. "mireia.ryskova(zavinac)ktf.cuni.cz"] "milos
.szabo(zavinac)ktf *===============================================
========================================== * Členové z řad studentů ...

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1301-version1.txt

[PDF] Základní tematické okruhy k ústním částem státní závěrečné zkoušky ...

doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. MUDr. ThLic.
Jaromír Matějek, Ph.D.,. Th.D. Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D. Starý a Nový zákon:
doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. doc. Josef Hřebík, Th.D. S.S.L. doc. PhDr. Mireia
Ryšková, Th.D. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. S.S.L.. Angelo Scarano, Th.D. S.S.L. ...

https://www.ktf.cuni.cz/KTF-611-version1-szz_tn_bc_2015_2016.pdf

[PDF] Zápis ze zasedání Vědecké rady KTF UK dne 26.5.2006

6. listopad 2014 ... Opatrný, Th.D.; prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.; prof. ThDr. Ing. Jakub S.
Trojan; prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. Nepřítomni – omluveni: Mons. ThDr. Jaroslav
Škarvada; prof. Pavel Ambros, Th.D. SJ; prof. Dr. Albert-Peter. Rethmann; doc.
ThDr. Václav Ventura, Th.D. Host: doc. ThDr. Mireia Ryšková, Th.D.

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-375-version1.pdf

[PDF] AS KTF UK PREZENČNÍ LISTINA ZÁPIS

7. prosinec 2016 ... Mgr. Iveta Zemanová, DiS. ZÁPIS. ZAHÁJENÍ, URČENÍ SKRUTÁTORA. Zasedání
v 15.05 hod. zahájila doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., přivítala všechny
přítomné členy senátu a hosty. PROGRAM ZASEDÁNÍ. 1. Volba předsedy AS
KTF UK. 2. Volba místopředsedů AS KTF UK. 3. Harmonogram zasedání.

https://www.ktf.cuni.cz/KTF-21-version1-zapis_2016_12_07.pdf

[PDF] Aplikovaná etika

Komise: doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. (předsedkyně komise). MUDr. ThLic.
Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. DATUM: ÚTERÝ 17
. 6. 2014. MÍSTO: učebna P12. ČAS: od 8:30 hod. Bakšová. Miriam. Langer. Peter
. Slabionová. Jozefína. APLIKOVANÁ ETIKA. Komise: doc. PhDr. Mireia Ryšková
 ...

https://www.ktf.cuni.cz/KTF-1102-version1-rozpis_ustni_mae__cerven14.pdf

[PDF] Aplikovaná etika

Komise: doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. (předsedkyně komise). MUDr. ThLic.
Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. DATUM: STŘEDA
29.1.2014. MÍSTO: učebna P10. ČAS: od 9:00 hod. Bakšová. Miriam. Folprecht.
Vladimír. Labašová. Andrea. *pořadí studentů určují členové komise.
APLIKOVANÁ ...

https://www.ktf.cuni.cz/KTF-1064-version1-rozpis_mae_leden14.pdf

[PDF] UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Věc: Výsledky výběrového řízení na studijní pobyt v zahraničí v rámci programu
ERASMUS+ na akademický rok 2015/2016. Výběrová komise vyhlašuje výsledky
výběrového řízení, jež proběhlo na Katolické teologické fakultě. Univerzity
Karlovy v Praze dne 7 října 2015: Komise: Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. Doc.
PhDr.

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1041-version1-erasmus_vysledky_vyberove_rize.pdf

ve formátu TXT

Mireia Ryšková, Th.D., proděkan pro studium: Mgr. Petr Šimůnek, tajemník KTF
UK Zahájení Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně AS KTF, zahájila mimořádné
zasedání senátu v 14:35, přív členy senátu a hosty. Předsednictvo navrhlo
program zasedání: 1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy) 2. Záměr
děkana ...

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-431-version1.txt

Z knižních přírůstků ...

Praha konference, 2015. -- 40 stran Druhy list Tesalonickym / Mireia Ryskova. --
1. vydani. -- Praha : Centrum biblickych UK v Praze ve spolupraci s Ceskou
biblickou spolecnosti, [2015]. -- 2015. -- 111 stran ; 2 Duchovni inteligence / Brian
Draper ; z anglickeho originalu Spiritual Intelligence: being prelozil Stepan
Sirovatka.

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-537-version1.txt

Zápis a usnesení AS KTF UK 3. března 2010

3. březen 2010 ... Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK Dr. Vojtěch Eliáš, proděkan KTF UK Doc. PhDr
. Mireia Ryšková, proděkanka KTF UK prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., proděkan
KTF UK prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., vedoucí ÚDKU Mgr. Jana Benešová,
tajemnice KTF Mgr. Marie Chalupecká, vedoucí studijního odd.

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-825-version1.txtVáš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám