Jaroslav Sojka

PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění


Kontakt:


IS studiumŽivotopisná data

 • 2000–2005 studium oboru dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze (diplomová práce Zříceniny klášterního chrámu v Panenském Týnci)

 • od 2005-2013 doktorandské studium, Filozofická fakulta UK v Praze (disertační práce Katedrální motivy české gotické architektury okolo roku 1400)

 • od 2005 kurátor užitého umění, architektury a lapidária uměleckých sbírek Pražského hradu / Správa Pražského hradu

 • od 2005 místopředseda Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového muzea

  v Praze


Hlavní oblasti vědeckého zájmu

 • Středověké a renesanční umění

 • Umělecké řemeslo a muzeologieBibliografie

 • Pražský hrad / sídlo prezidenta České republiky. Fotografie Herbert Slavík, text a popisky Jaroslav Sojka. Správa Pražského hradu 2015 (ISBN 978-80-905398-0-8).


Články, kapitoly v týmových publikacích • Goticko-renesanční svatostánek farního chrámu sv. Jakuba v Prachaticích.

  In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea 8–9, 2001–2002, s. 45–60

 • Krásný sloh v Prachaticích. O dvou dochovaných konzolách z doby okolo roku 1400.

  In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea 10, 2003, s. 177–185

 • Epitaf Martina Schussera z Griefenfelsu v prachatickém farním chrámu

  sv. Jakuba. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea 10, 2003, s. 27–42

 • Od knížecího stolce ke královskému trůnu. In: Na čtyřech nohách. Sedací nábytek Pražského hradu. Praha (Správa Pražského hradu) 2006

 • Studniční kaple ve Zlaté Koruně a v Českých Budějovicích. In: Klášter Zlatá Koruna: dějiny, památky a lidé. České Budějovice (Národní památkový ústav) 2007, s. 209–323

 • Hodiny ze sbírek Pražského hradu. Praha (Správa Pražského hradu) 2008

 • Pražský hrad v umění poštovní známky. Praha (Správa Pražského hradu) 2010

 • Vybavení a výzdoba interiérů. In: Karel Nováček (a kol.): Kladrubský klášter 1115–1421: osídlení architektura, artefakty. Plzeň (Západočeská univerzita

  v Plzni) 2010, s. 78–100

 • Jižní fasáda chrámu sv. Michala na Starém Městě pražském. Příspěvek

  k poznání pražské parléřovské architektury. In: Staletá Praha 26, 2010, s. 23–39

 • Chrámové lavice z kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích. In: Rožmberkové: Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice (Národní památkový ústav) 2011, s. 64–65

 • Chrám sv. Vavřince v Praze na Malé Straně. Praha (Pražské jaro) 2011

  – s Veronikou Horovou

 • Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby. Správa Pražského hradu 2012

 • Zapřažená krása. Kočáry, saně a nosítka 17. až 20. století. Správa Pražského hradu 2014
Autorsky připravené výstavy (velké) • Na čtyřech nohách. Sedací nábytek Pražského hradu (SPH), Letohrádek 2006

 • Hodiny ze sbírek Pražského hradu (SPH), Císařská konírna 2008

 • Pražský hrad v umění poštovní známky (SPH), Tereziánský trakt 2010

 • Porcelán na Pražském hradě (SPH), Letohrádek 2011

 • Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby (SPH), Císařská konírna

  a Letohrádek 2012

 • Zapřažená krása. Kočáry, saně a nosítka 17. až 20. století (SPH), Jízdárna 2014Autorsky připravené výstavy (malé) • Dvorní řezbář Kašpar Bechteler (SPH; cyklus restaurované památky), Starý královský palác 2005

 • Umění ploché řezby (SPH; cyklus restaurované památky), Starý královský palác 2010

 • Nápisová deska z r. 1396 (SPH; cyklus restaurované památky), Starý královský palác 2012

 • Předjaří na Pražském hradě I./ Svícny ze sbírek Pražského hradu (SPH), Empírový skleník 2013

 • Předjaří na Pražském hradě II./ Tulipány a vázy (SPH), Empírový skleník 2014

Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty