Aleš Pospíšil

PhDr. Aleš Pospíšil

Ústav dějin křesťanského umění


Kontakt:


IS studium
Životopisná data


 • 1995–2005 studium oboru dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze (diplomová, rigorózní a připravovaná disertační práce Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře)

 • 2006 Filozofická fakulta UK v Praze, titul PhDr.

 • od 2000 odborný garant území Národního památkového ústavu v Praze – pracoviště pro MPR Kutná Hora a bývalý cisterciácký klášter v SedlciHlavní oblasti vědeckého zájmu

 • Vrcholně a pozdně gotická sakrální a profánní architektura

 • Urbanismus středověkých měst, historické materiály a konstrukce

 • Stavebně-historický průzkum, teorie a dějiny památkové péče, praktická památková péče

 • Nové metody prezentace památkového fondu a muzejnictvíBibliografie


Ia. Monografie, autorské encyklopedické publikace


 • 1/ Zmizelá Kutná Hora. Paseka 2009

 • 2/ Kutná Hora. Praha, 2014.II. Články, kapitoly v týmových publikacích


 • 1/ Kutná Hora. Kutná Hora a umění. In: Dějiny českých měst. Praha 2000

 • 2/ Svatobarborský karner ve středověku. In: Krásné město 1/2004, s. 16

 • 3/ Gotický plán chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře ze sbírky vídeňské Akademie výtvarných umění (č. 16 841). In: Průzkumy památek 1/2005, s. 91–96

 • 4/ Chór chrámu sv. Barbory z pohledu stavební historie. In: STOP. Praha 2006, s. 33–37

 • 5/ Ke středověké podobě věže kostela Panny Marie Na Náměti. In: STOP. Praha 2007, s. 9–13

 • 6/ Příspěvek k poznání stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory. In: Průzkumy památek 1/2008, s. 57–70 – s H. Brzobohatou, Z. Štaffenem a F. Velimským

 • 7/ Stavebně historický průzkum chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Upřesnění podoby gotické architektury. In: Radka Lomičková (ed.): Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní sympozium Kutná Hora 18.–20. září 2008. Praha 2009, s. 303–311

 • 8/ Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 22 – Kutná Hora (kolektiv autorů). Praha (Historický ústav Akademie věd ČR) 2010

 • 9/ Padesát let městské památkové rezervace Kutná Hora (3. část: 2001–2010). In: Zprávy památkové péče 4/2011, s. 249–251 – s Vojtěchem Láskou a J. Mrázkem

 • 10/ Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. In: Zprávy památkové péče 4/2011, s. 272–280 – s Vítem Mlazovským a Jaroslavem J. Altem

 • 11/ Kutnohorské projekty v programu Ministerstva kultury ČR Podpora pro památky UNESCO. In: Zprávy památkové péče 4/2011, s. 289–290

 • 12/ Projekt Půlstoletí městské památkové rezervace Kutná Hora (1961–2011). In: Zprávy památkové péče 4/2011, s. 297–298

 • 13/ Stavebně historický průzkum chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Upřesnění podoby gotické architektury. In: Cistercium Mater Nostra 5/2011. Krakow 2011, s. 77–87Autorsky připravené výstavy

 • 1/ Zmizelá Kutná Hora, České muzeum stříbra v K. Hoře – Hrádek. Výstava (2009–2010)

 • 2/ Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961–2011). České muzeum stříbra v Kutné Hoře – Hrádek. Výstava (2011)

 • 3/ Europa Jagellonica 1386–1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců. GASK – Jezuitská kolej v K. Hoře. Doprovodný program výstavy v Kutné Hoře (2012)

 • 4/ Historické jádro Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci Výstava Památky světového dědictví v ČR. Proměny za posledních 20 let. Staroměstská radnice v Praze (2012)

 • 5/ Vlašský dvůr v Kutné Hoře – královská mincovna. Vlašský dvůr v K. Hoře, stálá expozice (2013)

 • 6/ Proměny kláštera v Sedlci – CXCI. Konvent bývalého kláštera v Sedlci, sídlo firmy Philip Morris ČR a. s. Stálá expozice (2013)
Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty