Jaroslav Med

  Ústav dějin křesťanského umění


  Kontakt:


  IS studium  Životopisná data


  • narozen 19. dubna 1932 v Havlíčkově Brodě

  • 1952–1957 studium oboru český jazyk a literatura – knihovnictví na Filozofické fakultě UK

  • v Praze

  • 1958–1980 učitel na odborných školách v Praze

  • 1966–1971 externí vědecký aspirant v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (dříve ČSAV)

  • 1980 vědecký pracovník oddělení dějin české literatury a lexikografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR

  • od 1990 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze (česká a světová literatura)

  • od 1990 pedagog Filozofické fakulty UK v Praze

  • 1991 Filozofická fakulta UK v Praze, titul CSc. (disertační práce Problémy české literární dekadence)

  • 1991 Filozofická fakulta UK v Praze, titul PhDr.

  • 2007 Filozofická fakulta UK v Praze, titul doc.

  • předseda redakční rady Perspektiv (kulturní příloha Katolického týdeníku)

  • 2015 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, titul Dr.h.c.  Hlavní oblasti vědeckého zájmu


  • Česká literatura z přelomu 19.–20. století

  • Křesťansky orientovaná poezie a próza


  Bibliografie:


  • Bedřich Václavek a Vysočina. Havlíčkův Brod 1962 – s. J. M. Weimanem

  • Viktor Dyk. Praha 1988, 414 s.

  • Viktor Dyk: Promenáda Diogenova. (Profilový svazek V. D. v klubu přátel poezie). Praha 1990,

  • 264 s.

  • Spisovatelé ve stínu (Soubor studií). Praha 1995, 179 s.

  • B. Reynek: Ostny v závoji. (Profilový svazek B. Reynka v Klubu přátel poezie). Praha / Litomyšl

  • 2002, 127 s.

  • Spisovatelé ve stínu. (Soubor studií, 2. roz. vyd.). Praha 2004, 237 s.

  • Od skepse k naději. (Soubor studií). Svitavy 2006, 245 s.

  • Texty mého života (rozhovor s A. Palánem a J. Paulasem). Praha 2007, 270 s.

  • Literární život ve stínu Mnichova. Praha 2010

  • Bohuslav Reynek. Korespondence (edice, komentáře, interpretace). Praha 2012 – s J. Šerýchem


  Učebnice

  • Česká literatura na předělu století (Skripta). Jinočany 2000, 303 s. – s P. Čornejem


  Výběrová bibliografie:

  • Bedřich Václavek a Vysočina ( 1962, s. J.M. Weimanem)

  • Viktor Dyk ( monografie, 1988)

  • Slovník básnických knih ( 1990, s M. Červenkou, V. Macurou a Z. Pešatem)

  • Viktor Dyk: Promenáda Diogenova ( 1990, profilový svazek V.D. v klubu přátel poezie)

  • Česká literatura na předělu století ( 2002, skripta, s P. Čornejem a d.)

  • B. Reynek: Ostny v závoji ( 2002, profilový svazek B.R. v Klubu přátel poezie)


  Účast v kolektivních pracích

  • Slovník české literatury 1970 – 1981 (1985)

  • Lexikon české literatury – 1. (1985), 2. (1993), 3. (2000)

  • Česká literatura 1945 – 1970. Interpretace vybraných děl (1992)

  • Český Parnas. Vrcholy literatury 1970 – 1990 (1993)

  • Slovník českých spisovatelů od roku 1945 – 1. (1995), 2. (1998)

  • Dictionary of Literary Bibliography, vol. 215 : Twentich Century Eastern European Writers, First Series. Detroit – S. Francisco – London – Boston- Woobdridge, The Gala Group 1999


  Předmluvy a doslovy

  • Předmluva in J. Karásek : Ocúny noci (1985)

  • Předmluva in J. Deml: Sen jeden svítí (1991)

  • Předmluva in B. Reynek : Vlídné vidiny (1992)

  • Předmluva in J. Durych : Eseje o umění (2001)

  • Doslov in J. Orten: Elegie (1990)

  • Doslov in I. Slavík: S očima otevřenýma (1990)

  • Doslov in J. Zahradníček: Žíznivé léto (1991)

  • Doslov in J. Zahradníček: Pozdravení slunci (1991)

  • Doslov in B. Reynek : Had na sněhu ( 1990)

  • Doslov in J. Karásek: Gotická duše a jiné prózy ( 1991)

  • Doslov in V. Renč: popelka nazaretská (1991)

  • Doslov in F.D. Merth: Ne krví býků (1992)

  • Doslov in J.K. Huysmans: Naruby (1993)

  • Doslov in J. Kameník : Zápisky v noci (1993)

  • Doslov in Spisy Vladimíra Vokolka, sv. 5, Ke komu mluvím dnes (1998)

  • Doslov in Spisy Vladimíra Vokolka, sv. 6, Mezi ohněm a vodou (1998)

  • Doslov in Spisy Vladimíra Vokolka, sv. 4, Vyprodaný čas (1999)

  • Doslov in J. Durych: Publicista (2001)


  Výběr ze studií, článků a referátů


  • Halas – Trakl – Reynek. Pokus o srovnání. In: Česká literatura 1969, č. 3

  • J. Vrchlický a česká literární dekadence. In: Česká literatura 1974, č. 6

  • Symbolismus – dekadence. In: Česká literatura 1985, č. 2

  • Od skepse k naději. K básnickému typu V. Dyka. In: Česká literatura 1987, č. 3

  • Miloš Dvořák – typ literární kritiky. In: Česká literatura 1992, č. 6

  • Jan Zahradníček – La Saletta. In: Česká literatura 1992, č. 5

  • Ivan Diviš. In: Česká literatura 1993, č. 3

  • Ivan Blatný. In: Česká literatura 1994, č. 6

  • O katolické moderně. In: Česká literatura 1998, č. 3

  • Viktor Dyk – kritik. In: Česká literatura 1999, č. 6

  • Návrat k tradicím. In: Česká literatura 1999, č. 5

  • Durychovské kompendium. In: Česká literatura 2002, č. 3

  • Pozoruhodný ediční projekt: Václav Černý – André Gide. In: Česká literatura 2003, č. 4

  • Křesťanský existencialismus v české kultuře. In: Česká literatura 2003, č. 6

  • Julius Zeyer a František Bílek – typ duchovního přátelství. In: Akord 17, 1991–1992, č. 8

  • „Pokleknouti trvám! Žádné rozumět.“ Básnický apel Ivana Diviše. In: Proglas 1991, č. 7

  • Prolegomena k četbě Jaroslava Durycha. In: Proglas 1992, č. 9

  • Výjimečnost básnické osobnosti Jana Kameníka. In: Proglas 1993, č. 9–10

  • Václav Černý a personalismus. In: Proglas 1995, č. 3

  • Jaroslav Durych a Viktor Dyk. In: Tvar 1996, č. 5

  • František Daniel Merth. Skica k portrétu. In: Souvislosti 1995, č. 3

  • Spirituálně orientovaná poezie 1945–1948. In: Host 1998, č. 5

  • Návrat k tradicím, křesťansky orientovaná próza šedesátých let. In: Host 2001, č. 5

  • Barokní prvky v českém expresionismu. In: Tvar 2002, č. 18

  • Procesy a poetika nenávisti. K 50. výročí procesu s křesťanskými spisovateli. In: Tvar 2003, č. 1

  • Znamení doby. In: Sb. Rok 1947, ÚČL AV ČR 1998

  • Svět esejů Jana Čepa. In: Sb. Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Praha 2001.

  • Věroslav Mertl – trpěný outsider. In: Sb. Život je jinak…?, ÚČL AV ČR 2002

  • Česká literatura a německý expresionismus v letech 1910–1920. In: Česká literatura 2005, č. 5

  • Čeští katoličtí intelektuálové a druhá republika. In: Bohemica Litterarie č. 1–2, MU Brno


  Edice


  • J. Karásek: Ocúny noci (výbor). 1985

  • V. Dyk: Promenáda Diogenova (profilový svazek KPP). 1990

  • B. Reynek: Had na sněhu. 1990

  • J. Zahradníček: Žíznivé léto. 1991

  • J. Zahradníček: Pozdravení slunci. 1991

  • J. Karásek: Gotická duše a jiné prózy (výbor). 1991

  • J. Kameník: Zápisky v noci. 1993

  • B. Reynek: Ostny v závoji (profilový svazek KPP). 2002

  • V. Dyk: Pět básnických knih (ediční komentář). Česká knižnice 2003

  • V. Dyk: Dramata a prózy (ediční komentář). Česká knižnice 2003  Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty