Univerzita třetího věku


  Kontakt:

  Informace o kurzech poskytuje studijní oddělení:

  tel. 220 181 383


  Kurz Základy katolické teologie

  Kurz poskytuje úvody do jednotlivých předmětů přednášených na KTF UK. Je určen především pro seniory z řad široké veřejnosti, není vyžadováno žádné potvrzení o předchozím studiu. Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách. Kurz se uskuteční v období říjen 2017 až květen 2018. Výuka bude probíhat vždy v sobotu dopoledne ve dvou přednáškových blocích od 9:00 do 12:00. Celkový počet vyučovacích hodin je 32.


  Garantem kurzu je ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D.. Vyhlášení kurzu Základy katolické teologie děkanem KTF UK zde.


  Místo konání

  sál Pastoračního střediska AP, Kolejní 4, Praha 6 (zadní trakt budovy KTF UK – kostel sv. Vojtěcha)


  Lhůta pro podání přihlášky

  30. září 2017


  Cena kurzu

  500,- Kč

  Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet KTF UK: 32034061/0100, variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla; specifický symbol: 189. Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.


  Přihláška do kurzu:

  Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, na obálce označte“ U3V“ nebo doručte osobně na Studijní oddělení KTF UK v úředních hodinách. Přihláška do kurzu ke stažení zde.


  Přehled jednotlivých přednášek

  2. prosinec 2017: Filosofie

  9.0010.25: Úvod do filosofie / David Svoboda

  10.3512.00: Dějiny filosofie / Prokop Sousedík


  13. leden 2018: Fundamentální a dogmatická teologie

  9.0010.25: Úvod do křesťanství / David Bouma

  10.3512.00: Křesťanství a jiná náboženství / Denisa Červenková


  27. leden 2018: Biblické vědy

  9.0010.25: Úvod do Písma / Jaroslav Brož

  10.3512.00: Biblická exegeze / Josef Hřebík


  10. únor 2018: Kanonické právo

  9.0010.25: Teorie práva / Miloš Szabo

  10.3512.00: Konfesní právo / Václav Valeš


  24. únor 2018: Pastorální teologie a liturgika

  9.0010.25: Pastorace svátostí a svátostin / Aleš Opatrný

  10.3512.00: Úvod do liturgiky / Radek Tichý


  14. duben 2018: Církevní dějiny

  9.0010.25: Úvod do církevních dějin / Petr Kubín

  10.3512.00: Patrologie / Václav Ventura


  28. duben 2018: Morálka a náboženská etika

  9.0010.25: Úvod do morálky / Petr Štica

  10.3512.00: Křesťanská sociální etika / Vojtěch Mašek


  12. květen 2018: Křesťanské umění

  9.0010.25: Ikonografie křesťanského umění / Jan Royt

  10.3512.00: Barokní uměni v Čechách a na Moravě / Petra Oulíková  Kurzy starověku, pravěku a středověku

  Místo konání

  Podřipské muzeum, náměstí Jana z Dražic 101, 413 01  Roudnice nad Labem


  Lhůta pro podání přihlášky

  30. 9. 2017 pro kurzy probíhající v zimním semestru

  12. 2. 2018 pro kurzy probíhající v letním semestru


  Cena kurzu

  800,- Kč za 1 semestr

  Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet KTF UK: 32034061/0100, variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla; specifický symbol: číslo kurzu. Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.

  Termín splatnosti:

  15. 10. 2017 pro kurzy probíhající v zimním semestru

  31. 3. 2018 pro kurzy probíhající v letním semestru


  Přihláška do kurzu:

  Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, na obálce označte“ U3V“ nebo doručte osobně na Studijní oddělení KTF UK v úředních hodinách. Přihláška do kurzu ke stažení zde.


  Vyhlášení kurzů děkanem KTF UK zde.


  Přehled kurzů


  Číslo kurzu (= specific. symbol)

  Název kurzu /garant/vyučující/doba konání

  4098

  Dějiny antického starověku a antického umění

  PhDr. Martin Trefný, Ph.D.

  zimní a letní semestr

  4099

  Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury

  PhDr. Martin Trefný, Ph.D.

  zimní a letní semestr

  4100

  Hrady známé i neznámé

  PhDr. Martin Trefný, Ph.D./Mgr. D. Mikoláš

  zimní a letní semestr

  4135

  Numismatika a vývoj platidel

  Václav Šťástka

  zimní a letní semestr


  Archiv

  Kurzy U3V v roce 2016/2017

  Kurzy U3V v roce 2015/2016

  Kurzy U3V v roce 2014/2015

  Kurzy U3V v roce 2013/2014

  Kurzy U3V v roce 2012/2013

  Kurzy U3V v roce 2011/2012  Poslední změna: 12. říjen 2017 11:33 
  print
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám