Celoživotní vzdělávání

V programech CŽV nabízí KTF široké veřejnosti své odborné zkušenosti a výsledky vědeckého bádání. Svou nabídkou tyto kurzy pokrývají oblast katolické teologie a pastorace, dějin umění a dějin evropské kultury.


V případě, že se kontaktní výuka kvůli karanténním opatřením nebude moci uskutečnit, budou všechny naše kurzy realizované distanční formou.


Nabídka kurzů pro rok 2020/2021

a) Teologie


Název kurzu:


Cena

za kurz:


Období:


Den výuky:

Termín pro podání přihlášky:

V co věří křesťané? (I.)

1000 Kč

celý rok

sobota

13. září 2020

Kdo je člověk podle starozákonních textů? Uvedení do biblické antropologie


800 Kč

zimní semestr

čtvrtek

podvečer


13. září 2020

Význam a poselství Ježíšových podobenství

800 Kč

letní semestr

pracovní den

odpoledne

7. únor 2021


b) Dějiny umění a historie


Název kurzu:


Cena

za kurz:


Období:


Den výuky:

Termín pro podání přihlášky:

Dějiny umění (I.)

1000 Kč

celý rok

sobota

13. září 2020

Sv. Ludmila

700 Kč

celý rok

čtvrtek

17-18:30 h

30. září 2020

Velcí mistři italské malby (I.)

800 Kč

zimní semestr

pondelí

16-17:30 h

13. září 2020

Velcí mistři italské malby (II.)

800 Kč

letní semestr

pondelí

16-17:30 h

7. únor 2021

Mistři staré nizozemské malby

800 Kč

zimní semestr

pátek

17-18:30 h

13. září 2020

Pootevřený prostor. Přednášky o současné sakrální architektuře

600 Kč

zimní semestr

pracovní den odpoledne

13. září 2020

Egyptské umění

1000 Kč

letní semestr

úterý

odpoledne

7. únor 2021


c) Katecheze a pastorace


Název kurzu:


Cena

za kurz:


Období:

Počet

hodin:

Termín pro podání přihlášky:

Program pro výuku náboženství Já jsem Dobrý pastýř

2000 Kč

celý rok

(4 soboty)

32 h

31. prosinec 2020

Bibliodrama - metodický kurz

1000 Kč

celý rok

32 h + víkend

13. září 2020

Didaktické modely katecheze

1500 Kč

letní semestr

18h

31. prosinec 2020

Evangelizace

500 Kč

6. únor 2021

(1 den)

8 h


21. leden 2021

Pastorace nemocných

1500 Kč

červenec

(10 dní)

75h

Katechetický kurz

2000 Kč/rok

2019-2021

200h

Kurz v roce 2020/2021 pokračuje 2. ročníkem.


d) Specializované kurzy


Název kurzu:


Cena

za kurz:


Období:

Počet

hodin:

Termín pro podání přihlášky:

Management (nejen) církve a církevních organizací I-IV:

I. Management jako cesta k úspěchu

2400 Kč*

říjen - listopad

24 h

ZMĚNA: Začátek kurzu je odložen a bude stanoven vzhledem k obnovení kontaktní výuky na fakultě.


Přihlašování je otevřené.


II.Ekonomické řízení a podnikání jako cesta zodpovědnosti

2400 Kč*

prosinec - březen

24 h

III. Efektivní řízení jako cesta k prosperitě

2400 Kč*

březen - květen

24 h

IV. Šedá je teorie, zelený strom života: Série seminářů s manažery a vlastníky

4800 Kč*

celý rok

24 h

* Možnosti slev viz na stránce kurzu.


Etika válečného konfliktu

9. 1., 10. 4. a 24. 4. 2021

Úvod do teologických nauk (Ruzyně)

10000 Kč / rok

2020 - 2023

57 h

13. září 2020

Prevence sexuálního zneužívání dětí

500 Kč

30. 1 .2021

(1 den)

8 h

15. leden 2021


Praktické informace

Informace o kurzech poskytuje referentka pro Celoživotní vzdělávání a Univerzity třetího věku Mgr. Zuzana Matisovská v úředních hodinách.


tel. 220 181 649; 606 087 088

email:


Přihlášení

Přihlášení je možné elektronicky prostřednictvím aplikace, nebo zasláním papírové přihlášky - viz detaily jednotlivých kurzů.


Platba

Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Průkaz účastníka programu celoživotního vzdělávání

Účastník kurzu CŽV si může zažádat o vystavení průkazu. Zřizovat průkaz však není nutné. Více o průkazu naleznete zde.Poslední změna: 20. říjen 2020 14:48 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty