Celoživotní vzdělávání

V programech CŽV nabízí KTF široké veřejnosti své odborné zkušenosti a výsledky vědeckého bádání. Svou nabídkou tyto kurzy pokrývají oblast katolické teologie a pastorace, dějin umění a dějin evropské kultury. Pro akademický rok 2018/2019 fakulta otevírá tyto kurzy celoživotního vzdělávání:


Specializované kurzy celoživotního vzdělávání, které vycházejí vstříc konkrétním profesním potřebám i osobnímu rozvoji širokého spektra zájemců:


Přednášky běžných studijních oborů zařazené do programu CŽV.


Praktické informace

Informace o kurzech poskytují referentky studijního oddělení v úředních hodinách.


tel. 220 181 383

email:


Přihlášení

Přihláška ke stažení zde.


Přihlášky se odevzdávají na studijním oddělení KTF UK v papírové podobě, anebo se pošlou elektronicky (naskenované či ofocené s podpisem) na mailovou adresu studijního oddělení.

Termín pro přihlášení na zimní semestr akad. roku 2018/2019 je 30. 9. 2018.

Termín na přihlášení do kurzu Katecheze dobrého pastýře je 31. 10. 2018.

Termín pro přihlášení na letní semestr akad. roku 2018/2019 je 31. 1. 2019, pokud není u jednotlivých kurzů uvedeno jinak.


Platba

Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Průkaz účastníka programu celoživotního vzdělávání

Účastník kurzu CŽV si může zažádat o vystavení průkazu. Zřizovat průkaz však není nutné. Více o průkazu naleznete zde.
Poslední změna: 4. únor 2019 14:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty