Celoživotní vzdělávání

10. března 2020 - Oznamení:

Na základě doporučení rektorátu UK děkan Katolické teologické fakulty UK prof. Vojtěch Novotný rozhodl o pozastavení výuky v rámci kurzů Univerzity třetího věku ("Úvod do křesťanského umění", "Základy katolické teologie" a "Velcí mistři barokního umění) až do odvolání. Jedná se o preventivní opatření reagující na celosvětový vývoj šíření nemoci COVID-19. O obnovení výuky budou frekventanti kurzů informováni prostřednictvím emailu.V programech CŽV nabízí KTF široké veřejnosti své odborné zkušenosti a výsledky vědeckého bádání. Svou nabídkou tyto kurzy pokrývají oblast katolické teologie a pastorace, dějin umění a dějin evropské kultury.


Praktické informace

Informace o kurzech poskytuje referentka pro Celoživotní vzdělávání a Univerzity třetího věku Mgr. Zuzana Matisovská v úředních hodinách.


tel. 220 181 649

email:


Přihlášení

Přihlášení je možné pouze elektronicky prostřednictvím aplikace, viz detaily jednotlivých kurzů.


Platba

Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100,

Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Průkaz účastníka programu celoživotního vzdělávání

Účastník kurzu CŽV si může zažádat o vystavení průkazu. Zřizovat průkaz však není nutné. Více o průkazu naleznete zde.


Proběhlé kurzy


Katecheze dobrého pastýře

Velcí mistři italské malby

Dějiny antického starověku a antického umění

Dějiny pravěku a pravěké hmotné kulturyPoslední změna: 26. březen 2020 15:54 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty