Celoživotní vzdělávání

V programech CŽV nabízí KTF široké veřejnosti své odborné zkušenosti a výsledky vědeckého bádání. Svou nabídkou tyto kurzy pokrývají oblast katolické teologie a pastorace, dějin umění a dějin evropské kultury.


Akademický rok 2018/2019

Specializované kurzy celoživotního vzdělávání, které vycházejí vstříc konkrétním profesním potřebám i osobnímu rozvoji širokého spektra zájemců:


Praktické informace

Informace o kurzech poskytuje referentka pro Celoživotní vzdělávání a Univerzitu třetího věku Mgr. Zuzana Matisovská v úředních hodinách.


tel. 220 181 383

email:


Přihlášení

Přihlášení je možné pouze elektronicky prostřednictvím aplikace, viz detaily jednotlivých kurzů.


Platba

Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Průkaz účastníka programu celoživotního vzdělávání

Účastník kurzu CŽV si může zažádat o vystavení průkazu. Zřizovat průkaz však není nutné. Více o průkazu naleznete zde.


Proběhlé kurzy

Katecheze dobrého pastýře

Velcí mistři italské malby

Dějiny antického starověku a antického umění

Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury

Základy katolické teologie II

Ars celebrandi


Poslední změna: 4. září 2019 17:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty