Celoživotní vzdělávání

V programech CŽV nabízí KTF široké veřejnosti své odborné zkušenosti a výsledky vědeckého bádání. Svou nabídkou tyto kurzy pokrývají oblast katolické teologie a pastorace, dějin umění a dějin evropské kultury.

Akademický rok 2019/2020

Předměty vyučované na KTF UK nabízené v rámci celoživotního vzdělávání

Termín podání přihlášek na letní semestr: 16. únor 2020.Specializované kurzy

Specializované kurzy celoživotního vzdělávání, které vycházejí vstříc konkrétním profesním potřebám i osobnímu rozvoji širokého spektra zájemců:Název kurzu:


Cena

za kurz:

Termín

výuky:


Den výuky:

Termín pro podání přihlášky:

Základy katolické teologie III


800 Kč

říjen 2019 - květen 2020

sobota

29. září 2019


Úvod do křesťanského umění


800 Kč

říjen 2019 - květen 2020

sobota

29. září 2019

Velcí mistři českého baroka


800 Kč

říjen 2019 - duben 2020

pondělí

29. září 2019

Katechetický kurz


2000 Kč

2019 - 2021

sobota

29. září 2019

Katecheze Dobrého pastýře1350 Kč

2.11.2019; 16.11.2019; 18.1.2020; 29.2.2020


sobota

31. října 2019

Úvod do teologický nauk (Ruzyně)


10000 Kč

2019 - 2020

-

29. září 2019


Praktické informace

Informace o kurzech poskytuje referentka pro Celoživotní vzdělávání a Univerzitu třetího věku Mgr. Zuzana Matisovská v úředních hodinách.


tel. 220 181 383

email:


Přihlášení

Přihlášení je možné pouze elektronicky prostřednictvím aplikace, viz detaily jednotlivých kurzů.


Platba

Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Průkaz účastníka programu celoživotního vzdělávání

Účastník kurzu CŽV si může zažádat o vystavení průkazu. Zřizovat průkaz však není nutné. Více o průkazu naleznete zde.


Proběhlé kurzy


Katecheze dobrého pastýře

Velcí mistři italské malby

Dějiny antického starověku a antického umění

Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury

Základy katolické teologie II

Ars celebrandi


Poslední změna: 15. leden 2020 15:15 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty