Vědecká rada

Členové Vědecké rady KTF

Předseda:

ThLic. Prokop Brož, Th.D. (KTF UK, děkan)

Člen:

prof. Pavel Ambros, Th.D. (CMTF UP, Olomouc)

Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. (FF UP)

Mons. ThLic. Dominik Duka (Praha, arcibiskup)

prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (FF UK)

doc. Josef Hřebík, Th.D. S.S.L. (KTF UK)

doc. Petr Chalupa, Th.D. (CMTF UP)

Prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. (ETF UK)

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. (KTF UK, FF UK)

doc. Dr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JCU, České Budějovice)

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (FSV UK)

doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. (KTF UK)

Mons. Michal Slavík, Th.D. (Praha, generální vikář)

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (TF JCU, České Budějovice)

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. (1.LF, KTF UK)

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (KTF UK)

Kontakt

Dokumenty

Usnesení a zápisy ze zasedání


Archiv


Poslední změna: 24. srpen 2016 10:38 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

+420 220181244, FAX: +420 220181234

+420 220181400

+420 220181383

+420 220181384

+420 220181241


Jak k nám