Aktuality

České centrum v Paříži

Nabídka stáže na Českém centru v Paříži!

V Paříži se uvolnilo místo pro stážistu již od září 2018,

Odkaz na nabídku na internetových stránkách Českých center najdete zde


Jedná se o tři typy stáží, ke každé je připojen PDF soubor se specifikací nabídky.Velvyslanec kariéry v EU - příležitost pro studenty

MZV vytváří síť studentů-velvyslanců kariéry v EU, kteří by na své mateřské univerzitě po dobu 1 až 2 let (od října do září následujícího roku) propagovali možnosti kariéry v institucích EU, podávali informace o průběhu výběrových řízení, pomáhali s propagací specializovaných výběrových řízení, příp. se zúčastnili zvláštních propagačních akcí pořádaných MZV nebo Eurocentry na vybraných univerzitách apod. Fakulta byla vyzvána k nominaci vhodného kandidáta.


Dva nejaktivnější studenti (z celé sítě velvyslanců kariéry v EU) mají možnost zúčastnit se následující rok 1,5 denního školení v Bruselu (za předpokladu, že budou chtít ve své činnosti pokračovat další rok). Cesta a ubytování těmto studentům bude hrazena ze strany úřadu EPSO.


Vybraní čeští studenti mohou počítat s pomocí MV, MZV a ÚVL při vytvoření podmínek pro prezentaci zaměstnání v institucích EU (např. poskytnutí prostor, zajištění občerstvení, atd.).


Bližší informace na zahraničním odděleníNabídky v rámci UK

Akademická informační agenturaAkademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím. Shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí.

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/


Soutěž o letenku pro dvě osoby

Studentská soutěž Domu zahraniční spolupráce o letenku

pro dvě osoby do libovolné evropské destinace! Příspěvky vkládejte do přihlašovacího formuláře: studentskasoutez.dzs.cz nejpozději do 13. října 2018.Island - aktualizace stipendijní nabídky
Aktualizace stipendijní nabídky islandského ministerstva školství, vědy a kultury, které poskytuje každoročně stipendia pro studium moderní islandštiny na Islandské univerzitě (University of Iceland). Studium trvá osm měsíců (od 1. září do 30. dubna). O tato stipendia se mohou ucházet zájemci z vybraných zemí včetně České republiky. Celkem bude (pro akademický rok 2019/2020) k dispozici asi 15 stipendií. Přednostně bude stipendium poskytováno vysokoškolským studentům, kteří již dokončili alespoň jeden rok studia a mají základní znalost islandštiny.podrobnosti


Vypsání stipendií do Mexika


Vypsání stipendií do Mexika na studijní nebo výzkumné pobyty (se začátkem studia v rozmezí od 1. března do 8. prosince 2019). Dokumentace kandidátů musí být odevzdána do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1,) nejpozději do 31. srpna 2018 do 15:00 hod. Dokument ke stažení Pro rok 2019 je České republice nabídnuto 5 studijních míst. Informace je zveřejněna webových stránkách AIA.


Semináře pro studenty i zaměstnance


Informační, poradenské a sociální centrum UK (IPSC) připravuje semináře pro studenty i zaměstnace UK. Více informací zde Nutná registrace zde


Praktické stáže

V rámci programu Erasmus+ je stále možné se hlásit na zahraniční praktické stáže v letním semestru 2017/18. Nabídka platí pro všechny řádně zapsané studenty KTF UK všech oborů.


Bližší informace zde
Německo

Baden-Württemberg-Stipendium

Dosud nebyla využita místa na pobyt v Heidelbergu na letní semestr 2018/2019, nabízíme možnost se dodatečně na tento pobyt přihlásit.

Heidelberg nabízí stipendium nadace Baden-Württemberg ve výši 500 EUR měsíčně (max. na 5 měsíců).


Požadované přílohy:


strukturovaný životopis v němčině


studijní záměr (motivační dopis) v němčině.


doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině


potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)


potvrzený přehled studijních výsledků v němčině či angličtině (týká se studentů v magisterských a bakalářských studijních programech)


potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro doktorandy)


Rektorátní termín pro podání přihlášek je do 15. listopadu 2018. Fakultní termín předběžně do 29. října 2018.


Stipendia pro postdoktorandy

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG) v Mohuči nabízí stipendia pro postdoktorandy (historie, teologie a příbuzné obory). Délka pobytu je 6 až 12 měsíců. Výše stipendia je 1,800 € měsíčně.

Podrobnosti v angličtině a němčině. Bližší informace naleznete na:

http://www.ieg-mainz.de/en/fellowships

Česko-bavorská agentura


Podpora mobility z a do České republiky – pro studenty vysokých škol, vyučující a vědce na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty. Uzávěrka žádostí je do vyčerpání finančních prostředků. Bližší informace zde

Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Collegium Carolinum zvou na 3. Česko-bavorské vysokoškolské fórum, které proběhne ve dnech 28. – 30. 11. 2018 na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána a dalších místech v Mnichově. K setkání na téma „Dějiny a příběhy mezi Mnichovem a Prahou“ zveme vědce, pedagogy, studenty a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska.

Další informace a přihlášku najdete v září 2018 na stránkách www.btha.cz.
Intenzivní kurzy němčiny v Heidelbergu

Pořádá: Heidelberger Pädagogium

Rozsah: 80 hodin kontaktní výuky / měsíc

Cena: 310 - 340 € (nezahrnuje náklady na ubytování)

Podrobnosti

Leták ke stažení

Brožura ke stažení


Dobrovolnická stáž

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem při ZČU v Plzni nabízí na roční doborovlnickou stáž v Německu. Studenti si mohou vybrat z několika organizací, u kterých pomáhají a získávají cenné zkušenosti i jazykové kompetence. Dobrovolnický rok začíná od září 2018 a termíny přihlášek jsou již na konci června nebo v červenci.

http://www.tandem-org.cz/aktuality/vypsani-dobrovolnickych-mist-v-nemecku-podzim-2018

Podrobnosti Kontakt:


Portugalsko


Nabídka zahraniční stáže v rámci programu Erasmus+


Zahraniční oddělení univerzity v Portu hledá stážisty na 6 měsíců. Zájemci, kontaktujte: Magda Resende Ferro

Email: mferro@porto.ucp.pt

Bližší informace zde


Itálie

Università Ca' Foscari


Nabídka stáže v rámci programu Erasmus+

Zahraniční oddělení univerzity v Benátkách hledá stážisty na 3-6 měsíců

Bližší informace zde

Università degli Studi di Perugia

University of Perugia nabízí 17 doktorských programů.

Každý program má stipendia vyhrazené pro zahraniční studenty. Všechny aktivity probíhají převážně v angličtině. Znalost italštiny není proto vyžadována.


Stipendium je 13 638,47 € ročně po dobu tří let. Může být zvýšeno až o 50% po období strávené na univerzitách mimo Itálii. Ve druhém a třetím roce je rovněž možno čerpat až 1363,84 € ročně na mobilitu a výzkumné aktivity. Výzva k podání přihlášek bude uveřejněna v červenci 2018.


Popisy jednotlivých doktorských programů:

https://www.unipg.it/en/courses/phd-program


Adresa pro podání přihlášek:
Poslední změna: 9. srpen 2018 11:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám