Aktuality

Zveřejnění


Deadline

21. 1.

Registrace na seminář UK POINT "Erasmus+ studijní pobyty a stáže"

26. 2. 2020 od 16.00, Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20

Naplnění kapacity

21. 1.

Česko-německý fond budoucnosti

31. 1. 2020

17. 1.

Louis Lafosse Bicentenary PhD Scholarships na (Durham Univeristy)

23. 2. 2020

17. 1.

Sisters of the Holy Cross Bursary Fund (Durham Univeristy)

24. 5. 2020

17. 1.

Byla vyhlášena výzva pro podávání projektů strategického uskupení CENTRAL Workshops 2020

28. 2. 2020

14. 1.

Stipendijní nabídka - Výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského pedagoga

14. 2. 2020

18:00

2. 1.

Program podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově (Krátkodobé výjezdy do tří týdnů)

28. 2. 2020

3. 12.

Možnost stát se ambasadorem online sociálních sítí pro iniciativu Study in the Czech Republic

29. 2. 2020

29. 10.

Stipendijní podpory pro doktorandy pro krátkodobé pobyty na Uniwersytet Wrocławski. Nominace fakultou. Celkem možno podpořit 25 Ph.D. studentů

Vyčerpání prostředků

18. 10.

Stipendijní pobyty v zahraničí v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv na akademický rok 2020/2021

dle destinace


Aktuality dle států a další užitečné odkazy:

DZS

Zkušenosti ze zahraničních pobytů

Mobilita studentů na UKUK POINT (Informační poradenské a sociální centrum)CENTRAL Workshops 2020


Strategické uskupení CENTRAL vzniklo v roce 2014 společnou deklarací pěti středoevropských univerzit - Univerzity Karlovy, Humboldtovy Univerzity v Berlíně, Univerzity Vídeň, Univerzity Varšava a ELTE Univerzity v Budapešti.

Podporuje multilaterální spolupráci primárně v oblasti výuky, výzkumu a podpory vědeckého dorostu. Jedná se o nabídku 10 až 13 workshopů mladých vědeckých skupin s minimální účastí tří členských univerzit. Cílem je podpořit stávající spolupráci, iniciovat nové společné projekty a zapojit mladé výzkumníky.

Typ aktivity: 2 třídenní workshopy pro týmy z min. tří členských univerzit

(dle finančních podmínek je vždy nutná účast týmu z Humboldtovy univerzity v Berlíně)

Složení týmu:

Vedoucí týmu: senior researcher (minimálně post-doktorand) plus max. 4 mladí výzkumníci, doktorandi či studenti

Finanční dotace:

cestovné a pobytové náklady na 2 workshopy dle místa určení plus

max. € 1.000/workshop na pronájem místnosti, propagační materiály, externí účastníky apod.

Workshop Call

Aplication


Akademická informační agentura


Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím. Shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí: Vyhledávač stipendií (AIA)


Výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského pedagoga

Stipendijní nabídka vychází z dohody o společném stipendijním programu mezi Českou republikou a Francií. Stipendia umožní absolvovat vybraným studentům DSP výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského pedagoga.


Doktorandi se mohou hlásit na dva druhy mobilit:

  a. 

doktorské studium pod dvojím vedením /cotutelle/ (celkem 15 měsíců po dobu tří let),

  b. 

krátkodobý pobyt (1 až 3 měsíce).


 • Podrobné informace ke studiu ve Francii a pokyny pro podání přihlášky včetně seznamu požadovaných dokumentů jsou k dispozici na webových stránkách AIA zde. Vzhledem k tomu, že AIA přijímá přihlášky jak od studentů z České republiky, tak od studentů z Francie, jsou publikované informace v angličtině.

 • Vybraní kandidáti budou pozváni před výběrovou komisi, aby svůj výzkumný záměr blíže představili. Tato část výběrového řízení proběhne ve dnech 30. 3. až 1. 4. 2020 v sídle Domu zahraniční spolupráce.

 • Pro žadatele pořádá Dům zahraniční spolupráce ve čtvrtek 23. ledna 2020 od 13 hodin informační seminář, na kterém bude nový program představen. Chcete-li se semináře zúčastnit, vyplňte prosím registrační formulář.  

 


Nabídka stipendijních pobytů

 • Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí. Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.

 • Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) následující doklady:

  • Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)

  • Studijní záměr

  • Studijní průměrStipendijní pobyty v německy mluvích zemích

Česko-německý fond budoucnosti

 • Česko-německý fond budoucnosti vypisuje jedno- a dvousemestrální stipendia, která jsou určena studentům s mimořádným zájmem o jazyk, každodenní život, akademický výzkum a kulturu Německa.

 • Bližší podrobnosti o stipendiu samotném a o výběrovém řízení najdete na internetové stránce Česko-německého fondu budoucnosti  nebo na Facebooku. Pro další informace a často kladené dotazy navštivte FAQ.

 • O stipendium se mohou ucházet studující jakož i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů (jazykověda, literární věda, kulturologie, nauka o komunikaci, historie, politické vědy, filosofie, sociální vědy, právo, hospodářské vědy aj.)

 • Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2020/2021 je 31. ledna 2020. Žádosti je možno podávat pouze online.Kariéra v EU i mimo EU


Nabídka stáží v Českých centrech na rok 2020
 • Výjez na některé stáže je možno realizovat jako stáž v rámci programu Erasmus.


Poslední změna: 21. leden 2020 09:49 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty