Aktuality

Zveřejnění


Deadline

30. 6.

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG) nabízí 8-10 doktorandských stipendií

Podrobnosti v angličtině / Podrobnosti v němčině

15. 8. 2020

5. 6.

Rozcestník informací k cestování do ostatních států na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR - pravidelně aktualizováno

N/A

3. 6.

Od 1. 7. do 31. 10. bude možné podávat žádosti o podporu v rámci Fondu Mobility. Vzhledem k nekonání jarního kola bude možné ve vyjímečných a zdůvodněných případech podpořit i výjezdy realizované od 1. července 2020. Podrobnosti a fakultní deadline budou oznámeny.

RUK 31. 10.

Fakultní

bude oznámen

28.5.

Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů

1. 9. 2020

1. 2. 2021


Aktuality dle států a další užitečné odkazy:

DZS

Zkušenosti ze zahraničních pobytů

Mobilita studentů na UK

Zahraniční nabídky na webu UK

UK POINT (Informační poradenské a sociální centrum UK)Akademická informační agentura

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím. Shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí: Vyhledávač stipendií (AIA)


Nabídka stipendijních pobytů


 • Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí. Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.

 • Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) následující doklady:

  • Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)

  • Studijní záměr

  • Studijní průměr

 • Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný

  formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce: https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/Německy mluvící země

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG)

 • Kontaktní osoba: Barbara Müller M. A.

 • Termín podání: 15. 8. 2020Nabídka stáží v Českých centrech
 • Výjez na některé stáže je možno realizovat jako stáž v rámci programu Erasmus.

Poslední změna: 21. červenec 2020 09:58 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty