Aktuality

Zveřejnění


Deadline

Upozorňujeme, že Zahraniční a Vědecké oddělení pracují ve zvlášťním režimu.

Vše, prosím, řešte přednostně mailem, případně telefonicky na: 737 272 226.

21.10.

UK POINT pořádá v úterý 3. 11. 2020 od 15:00 do 17:00 on-line seminář Erasmus+ studijní pobyty a stáže

3.11.2020

16. 10.

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv MŠMT pro akademický rok 2021/2022

20.11.2020

12.10.

Nabídka stipendijních pobytů pro studenty a doktorandy v LS 2020/21 na německých univerzitách

31.10.2020

12.10.

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty pro ZS 2020/21 - Izrael

23.11.2020

7. 10.

Rusko nabízí 4 místa na studijní pobyty pro studenty DSP a 15 míst na studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky. Studenti DSP mohou absolvovat pobyt v délce až 9 měsíců, akademičtí pracovníci mohou vyjet na 1 až 3 měsíce. Vybraní kandidáti obdrží stipendium ve výši 9 500 Kč měsíčně.

30.11.2020

do 12:00

5. 10.

Online seminář pro uchazeče o stipendium DAAD ke studiu magisterského programu a k účasti na letním kurzu v roce 2021 (dva (2. 11. od 13:30): přihlášení.

2.11.2020

16. 9.

Stipendia vlády Švýcarské konfederace

16.11.2020

8. 9.

Semestrální stipendia u GFPS

31.10.2020

7. 9.

Stipendia AKTION - podání žádosti o stipendium

31.10.2020

28.5.

Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů

1.2.2021


Aktuality dle států a další užitečné odkazy:

DZS

Zkušenosti ze zahraničních pobytů

Mobilita studentů na UK

Zahraniční nabídky na webu UK

UK POINT (Informační poradenské a sociální centrum UK)


Akademická informační agentura

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím. Shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí: Vyhledávač stipendií (AIA)


Stipendijní pobyty vzahraničí na základě mezinárodních smluv MŠMT pro akademický rok 2021/2022


Nabídka stipendijních pobytů vzahraničí pro studentya akademické pracovníky Univerzity Karlovy na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv MŠMT


Obecné informace krozpisu kvót naleznete na:


https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/projekty-granty


https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty


Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy vzahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Doporučuje se, aby vdobě podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt spříslušným pracovištěm v zahraničí.

Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu vzahraničí.


Zájemci musí předložitnásledující doklady:

 1. Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)

 2. Studijní záměr

 3. Studijní průměrVzhledem k zavedení elektronickéevidence podání


Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na internetové stránce:

http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/


Fakultní termín pro podání přihlášek je stanoven na 20. 11. 2020


Vyplněné přihlášky a další doklady se stanoveným pořadím studentů zasílá fakulta na rektorát.


Rektorátní termíny pro odevzdání:

 • 27. 11. 2020: Rusko, Egypt, Chorvatsko, Severní Makedonie, Slovinsko

 • 4. 12. 2020: Čína

 • 12. 2. 2021: Slovensko

 • 12. 3. 2021 Letní kurzy čínštiny v ČLR vroce 2020 pro učitele čínštiny


U letních škol do Chorvatska a Slovinska neproplácí MŠMT cestovné.


Počet míst pro UK na stipendijní pobyty naleznete vtéto tabulce v kolonce UK Praha:

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-10/Rozpis%20kv%C3%B3t%20pro%20akademick%C3%BD%20rok%202021-2022.pdfNabídka stipendijních pobytů pro studenty a doktorandy v LS 2020/2021 na německých univerzitách

Podobně jako v uplynulých letech nabízí partnerské univerzity Univerzity Karlovy několik stipendijních pobytů pro studenty a doktorandy v rámci meziuniverzitní spolupráce. Vzhledem k tomu, že nebyla tato místa využita v zimním semestru, je možné jich využít v letním semestru 2020/2021.


Jedná se o tyto univerzity:

 • Goethe Universitt Frankfurt am Main

  1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 300 EUR měs. - celkem 1200 EUR na 4 měs.

 • Universitjt des Saarlandes - univerzita čeká na potvrzení stipendií organizací DAAD

  2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského nebo magisterského studia 850 EUR měs.

  2 semestrální stipendia pro doktorandy

  1000 EUR měs. (možné vyjet na několik týdnů - max. 3 měsíce v období duben - září 2021)

 • Universita Heidelberg - 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 700 EUR měs. (délka 5 měsíců včetně kurzu němčiny před začátkem semestru)


Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářské a magisterské studium)

 • strukturovaný životopis v němčině

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • konkrétní studijní plán

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) - min. úroveň B1+

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr


Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

 • vyplněný formulář Academic visitor application

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga (v němčině, popř. angličtině)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu (v AJ), celkový studijní průměr za magisterské studium

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


 • Fakultní termín pro podání přihlášek je 31.10.2020

 • Rektorátní termín pro odeslání fakultních nominací je 9. 11. 2020.


Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty pro ZS 2020/21 - Izrael

Fakulta byla požádána o nominaci na výměnné pobyty v akademickém roce 2021/2022 v rámci meziuniverzitních dohod s následujícími univerzitami (počet míst platí pro všechny studenty UK):


Izrael: Hebrew University of Jerusalem — 1 místo/semestr


K výběrovému řízení předloží studenti v angličtině:


 • životopis (musí obsahovat e-mail a telefon)

 • motivační dopis

 • slovní popis studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů

 • doporučující dopis od vyučujícího

 • výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (musí být ověřený fakultou včetně údaje o studijním průměru)

 • doklad o jazykové způsobilosti

 • kopie pasu

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů


Studenti požadované dokumenty nahraji do on-line aplikace do 23. listopadu 2020.

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na OZV RUK je 30. listopadu 2020.


Stipendia vlády Švýcarské konfederace


Každoročně jsou České republice nabízena stipendia vlády Švýcarské konfederace, takzvaná Swiss Government Excellence Scholarships.


 • 2 stipendijní místa pro doktorandy nebo postdoktorandy v kategoriích:

 • PhD Scholarships v délce 12 měsíců (s možnosti prodloužení na 36 měsíců)

 • Research Fellowship pro doktorandy v délce 12 měsíců

 • Postdoctoral Scholarships v délce 12 měsíců


Výše stipendia činí 1 920 CHF měsíčně pro doktorandy a 3 500 CHF měsíčně pro postdoktorandy.


Termín podání žádosti je 16. 11. 2020.


 • Formální požadavky stipendijních nabídek včetně seznamu institucí, na kterých je možné pobyt absolvovat, jsou zveřejněné na stránkách Státního sekretariátu pro vzdělávání, výzkum a inovaci (viz Czech Republic). Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti (e-mailem na aia@dzs.cz) od Akademické informační agentury podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.


Semestrální stipendia u GFPS


Praktikantské stipendium GFPS

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybrané praktikantské místo. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu. Místo pro vykonávání praxe si stipendista hledá sám, GFPS poskytuje pouze finanční podporu po celou dobu praxe.

Co získáte?

 • stipendium ve výši 600 € měsíčně udělované od 1. 4. 2020 do 31.8. 2021

 • úhradu semestrálního poplatku za studium

 • úhradu případné vratné kauce za bydlení

 • osobní asistenci při zařizování pobytu a začlenění do tzv. Stadtgruppe fungující v daném univerzitním městě.

 • přátele ze spolupracujících zemí střední a východní Evropy

 • zkušenosti s prezentováním vlastního projektu v němčině


Studijní stipendium GFPS

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.

Co získáte?

 • stipendium ve výši 600 € měsíčně udělované

 • od 1. 4. 2020 do 31.8. 2021

 • úhradu semestrálního poplatku za studium

 • úhradu případné vratné kauce za bydlení

 • osobní asistenci při zařizování pobytu a začlenění do tzv. Stadtgruppe fungující v daném univerzitním městě.

 • přátele ze spolupracujících zemí střední a východní Evropy

 • zkušenosti s prezentováním vlastního projektu v němčině


Nabídka stáží v Českých centrech • Výjez na některé stáže je možno realizovat jako stáž v rámci programuErasmus.

Poslední změna: 23. říjen 2020 13:03 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty