Aktuality

Zveřejnění


Deadline

28.5.

Webinář pro studenty-zájemce o Fulbright-Masaryk juniory (po ukončení bakalářského a před dokončením doktorského programu)

(4.6.2020 16:00)

28.5.

Webinář pro uchazeče ve vědeckých programech Fulbright Core a Fulbright-Masaryk postdoc a senior (po dokončení doktorského programu)

(24.6.2020 16:00)

28.5.

Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů

1.9.2020

1.2.2021

28.5.

Fulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii pro vědce a přednášející

1.11.2020

25.5.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura vypsala dva mimořádné grantové programy pro vědce a pedagogy bavorských univerzit a vysokých škol ke spolupráci s kolegy na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice. Bavorské vysoké školy tak mohou žádat o prostředky pro krátkodobé nebo právě začínající česko-bavorské projekty zaměřené na:

1. pandemii onemocnění covid-19 a její následky pro vědu a společnost

2. digitální formáty ve vědě a výuce

20.7.2020

25. 5.

Stipendia na Macquarie University (strategický partner UK) pro příští akademický rok. Pozor: Aktuální omezení vycestování do Australie na webu MZV ČR

N/A

25.5.

V rámci projektu Evropských univerzitních aliancí (Erasmus+) vypsala aliance 4EU+ první výzvu k přípravě společných vzdělávacích projektů. Vzdělávací aktivity mohou nabývat různé formy, od workshopů a krátkých intenzivních studijních zkušeností po společné kurzy, moduly či studijní programy. Všechny projekty musí zahrnovat alespoň tři členské univerzity 4EU+ a spadat do jednoho z Flagshipů. Podrobnější informace jsou dostupné na stránkách Evropského centra) a 4EU+.

15.6.2020 (Flagship 2)

1.7.2020 (ostatní)

15. 5.

Zájemci o mobilitu v zimním či v letním semestru akademického roku 2020/2021 předkládat žádosti na www.ceepus.info. Před příjezdem/výjezdem je třeba se informovat o aktuální bezpečnostní situaci v souvislosti s  opatřeními na ochranu před nákazou koronavirem.

15.6.2020


24. 4.

Česko-německý tandemový kurz: srpen 2020

30.6.2020

18. 2.

Nabídka dobrovolnických míst v Německu od podzimu 2020 pro studenty a absolventy (18 - 30 let) - Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem při ZČU v Plzni

31.5.2020

17. 1.

Sisters of the Holy Cross Bursary Fund (Durham Univeristy)

24.5.2020


Aktuality dle států a další užitečné odkazy:

DZS

Zkušenosti ze zahraničních pobytů

Mobilita studentů na UK

UK POINT (Informační poradenské a sociální centrum UK)Akademická informační agentura

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím. Shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí: Vyhledávač stipendií (AIA)


Nabídka stipendijních pobytů


 • Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí. Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.

 • Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) následující doklady:

  • Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)

  • Studijní záměr

  • Studijní průměr

 • Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný

  formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce: https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/Německy mluvící země

Česko-bavorské akademické projekty v roce 2020

Mimořádné grantové výzvy na podporu česko-bavorských akademických projektů ve vědě a výzkumu během koronavirové krize

 • Podávání žádosti: průběžně do 20. 7. 2020 (až do vyčerpání prostředků).

 • Výše podpory: 1.000 až 10.000 €

 • Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice ve všech vědních oborech včetně mezioborových záměrů. Zvláště vítány jsou projekty zapojující mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).

 • Předpokladem pro podporu výzkumného projektu je realizace projektu nebo jeho převážné části a vyúčtování všech poskytnutých prostředků do konce listopadu 2020. Podpořit lze i první fázi delšího plánovahého projektu (bez nároku na další financování).Prostředky lze použít i na projektové výdaje v ČR.


Česko-německý tandemový kurz


 • Kurz se koná v srpnu a je určen především vysokoškolským studentům, kteří mají zájem se zlepšit v německém jazyce. Více informací naleznete na http://www.gfps.cz/projekte/tandem.html nebo napište na tandemkurs2020@gmail.com.

 • Vzhledem k situaci kolem pandemie koronaviru není zcela jisté, jestli se letos kurz uskuteční. Na konci května bude rozhodnuto. Možnost podávání přihlášek do konce června.

 • Kurz pořádá skupinka českých a německých studentů a dobrovolníků, kteří se tohoto kurzu zúčastnili v loňském roce a letos převzali štafetu v jeho pořádání.

 • Kurz se odehrává v přírodním prostředí Krušných hor na chatě v Perninku v období letních prázdnin. Jeho náplní jsou dopolední vyučovací hodiny s rodilými lektorkami, odpolední tandemové projekty (v malých oboujazyčných skupinkách), ale i výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí. Společné ubytování a trávení volného času pak nabízí ideální příležitost nejen k prohloubení daného jazyka a poznání kultury dané země, ale také k navázání přátelství.


Nabídka dobrovolnických míst v Německu


Je ti 18 – 30 let a chceš strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností? Nebo víš o někom, kdo by si chtěl zpestřit studentská léta pobytem v zahraničí? Od letošního září je v nabídce několik dobrovolnických míst v rámci Evropského sboru solidarity! Všichni dobrovolníci dostávají měsíční kapesné, stravné a mají zajištěné ubytování. Podrobnosti a kontakty pro přihlášky najdeš na http://www.ahoj.info/evs-vacancies.


Vybírat můžeš z následujících nabídek:

 1. Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde v Mnichově nabízí od 1. 9. 2020 dobrovolnické místo. Společenství dětí a mladých lidí z Německa ve věku od 10 do 26 let svými projekty a aktivitami přispívá k „Evropě lidí“. Tato organizace vznikla v roce 1950 jako společenství mladých lidí odsunutých z Čech, Moravy a Slezska. Mezi její hlavní cíle patří setkávání se středo- a východoevropskými sousedy. Termín přihlášek do 31. 5. 2020

 2. Dobrovolná služba v Ackermann-Gemeinde ve Wüzburgu (součástí katolické církve). Členové se angažují na poli česko-německo-slovenských vztahů, přičemž jednají na základě křesťanské odpovědnosti za společnou Evropu. Termín přihlášek do 31. 5. 2020

 3. Dobrovolná služba v organizaci Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee (termín: 1. 9.2020 - 31. 8. 2021). Dobrovolník bude členem pětičlenného týmu a bude se podílet se na organizaci přeshraničních kulturních přeshraničních projektů a na jejich propagaci, komunikovat s německými a českými partnery a kulturními aktéry, sledovat českou a německou kulturní scénu v regionu a připravovat programové přehledy a tipy pro obyvatele druhé země a spolupracovat na redakci kulturního portálu www.bbkult.net. Přihlášení do: 31. 5. 2020

 4. Spolek Vetriebene – Integration – Verständigung e.V. Stuttgart nabízí mladým lidem z Česka účast na jednoletém dobrovolnickém projektu. Jsme skupina křesťanských spolků, která se snaží oživovat německo-česko-slovensko-polské sousedství, podporovat společné vztahy se zeměmi jižní Evropy a z křesťanského hlediska se zasazovat o sjednocenou Evropu. Termín přihlášek bude upřesněn


 • Ve stejných organizacích lze zpravila uskutečnit i praktickou stáž Erasmus!


Nabídka stáží v Českých centrech
 • Výjez na některé stáže je možno realizovat jako stáž v rámci programu Erasmus.

Poslední změna: 29. květen 2020 11:14 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty