Aktuality • Dne 20.2 se od 15:30 v učebně P10 uskuteční seminář o možnostech zahraničních pobytů nejen v rámci programu Erasmus+

 • Aktualizováno 31.1.: od 1. 2. 2019 od 8:00 hodin jsou otevřeny aplikace Podpora Internacionalizace (jarní kolo 2019) a Fondu Mobility (jaro 2019)

  a je možné do nich vkládat návrhy. Fakultní uzávěra pro Fond Mobility je: 15. 3. 2019! Žádosti na POINT je možno podávat od 1. do 28. 2. a od 1. 10. do 31. 10. 2019

 • Program Aktion - termín podání žádostí na zimní semestr r. 2019/2020: 15. 3. 2019Informační poradenské a sociální centrum UK


Akademická informační agentura

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím. Shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí.


Lotyšsko

 • Termín odevzdání přihlášek na tematicky a oborově zaměřené letní školy do Lotyšska se posouvá na 1. března 2019. Seznam letních škol (včetně kurzů v angličtině) obsahuje jazykové, kulturní a technické kurzy. Nabídka je určena pro studenty a VŠ učitele.

  Uchazeči a uchazečky odevzdají:

  • motivační dopis v českém jazyce,

  • doklad o vykonaných zkouškách s uvedením celkového prospěchu

  Místo a čas odevzdání: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 Praha 1 do 1. 3.2019.Nové programové výzvy EHP (aktualizováno 8. 1.)

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Dům zahraniční spolupráce zprostředkovává v rámci 3.etapy 2014 - 2021 Program Vzdělávání. Vysoké školy s ECHE se mohou hlásit do těchto projektových aktivit: projekty institucionální spolupráce, projekty mobilit a projekty na podporu inkluzivního vzdělávání. Vyhlášení prvních výzev proběhlo 28. 12. 2018. Informace k programu na stránkách DZS. V Aj verzi k dispozici zde.


Zájemci se mohou přihlásit k odběru elektronických Newsletterů DZS na této adrese: http://www.dzs.cz/cz/o-dzs/newsletter/?


Termíny pro podání přihlášek:

 • Projekty institucionální spolupráce: 11. 3. 2019

 • Návrhy Projektů mobilit: 4. 3. 2019

 • Návrhů Projektů odborného vzdělávání a přípravy: 18. 3. 2019Praktické stáže


 • V rámci programu Erasmus+ je stále možné se hlásit na zahraniční praktické stáže. Bližší informace zde Je však nutné absolvovat fakultní výběrové řízení.


Švýcarsko - Univerzita Curych

Swiss-European Mobility Programme

21. 12. bylo oznámeno uverzitou v Zürichu, že Švýcarská vláda bude v Akademickém roce 2019/20 financovat mobility (SMS, SMP, STA, STT).

 • 440 CHF / měsíc (cca 390 €)

 • Dofinancování prostředky UK z ukazatele D do výše 350 € /měsícHow Switzerland got rich - letní škola + stipendum

Z pozice strategického partnerství obdržela UK od Univerzity Curych nabídku stipendií na jejich letní školy 2019:

Veškeré informace naleznou případní zájemci viz níže a v příloze. Jelikož se budou stipendia rozdělovat pouze dle rychlosti zažádání, nechť se případní zájemci přihlašují ihned rovnou koordinátorce a v kopii

 • Slevy na stipendium 2000 - 2500 CHF pro prvních 5 zájemců a až 50 dalších slev na školné od 500 do 1000 CHF.

 • first come, first serve basis.

Výzva je otevřena nyní a uzavírá se 23. dubna 2019.

Příloha 1

Příloha 2 Příloha 3


Maďarsko

University of Pécs / Pécsi Tudományegyetem

Kurz kulturního dědictví Maďarska zdarma.

Deadline přihlášek: 14. března 2019.

Podání přihlášek: zde

Program / Scholarship Call / Výzva


Německo


Stipendia pro postdoktorandy

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG) v Mohuči nabízí stipendia pro postdoktorandy (historie, teologie a příbuzné obory). Délka pobytu je 6 až 12 měsíců. Výše stipendia je 1,800 € měsíčně.

Podrobnosti v angličtině a němčině. Bližší informace naleznete na:

http://www.ieg-mainz.de/en/fellowships


Deadline: 15. 2. 2019.


Česko-bavorská agentura


Podpora mobility z a do České republiky – pro studenty vysokých škol, vyučující a vědce na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty. Uzávěrka žádostí je do vyčerpání finančních prostředků. Bližší informace zde


Itálie

Russell Berrie Fellowship in Interreligious Studies


IIE vyhlašuje CFA na Russell Berrie Fellowship in Interreligious Studies pro akademický rok 2019/20. Akci organizuje

Papežská univerzita svatého Tomáše Akvinského (Angelicum)

Università degli Studi di Perugia

University of Perugia nabízí 17 doktorských programů. Každý program má stipendia vyhrazené pro zahraniční studenty. Všechny aktivity probíhají převážně v angličtině. Znalost italštiny není proto vyžadována. Stipendium je 13 638,47 € ročně po dobu tří let. Může být zvýšeno až o 50% po období strávené na univerzitách mimo Itálii. Ve druhém a třetím roce je rovněž možno čerpat až 1363,84 € ročně na mobilitu a výzkumné aktivity. Výzva k podání přihlášek byla uveřejněna v červenci 2018. Popisy jednotlivých doktorských programůPoslední změna: 15. únor 2019 14:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty