Aktuality


Zveřejněno

Deadline

14.4.

Nabídky stipendijních pobytů Polsku a Estonsku (DZS)

10.5.2021

13.4.

Výběrové řízení pro stipendijní studijní pobyt na University of Luxembourg

10.5.2021

12.4.

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky, přednášející a studenty pro pobyty v USA na akademický rok 2022/2023

září 2021

12.4.

Webináře pro zájemce o Fulbrightovo stipendium

22.4.-3.6.

7.4.

Nabídka semestrálních pobytů pro studenty v Německu a ve Švýcarsku

26.4.2021

31.3.

Podpora Internacionalizace na UK

30.4.2021

29.3.

Stipendia CFAs - Oxford’s New Horizons Project.

30.4.-30.6.

29.3.

Stipendia GFPS-CZ na výjezd do Německa (zimní semestr 2021/2022).

15.4.2021

3.11.

UK POINT: on-line seminář Erasmus+ studijní pobyty a stáže (záznam je archivován)

N/ANabídky stipendijních pobytů Polsku a Estonsku (DZS)

 • Nabídky stipendijních pobytů Polsku a Estonsku.

 • Polsko: MŠMT vypisuje dodatečné výběrové řízení na obsazení stipendijních míst na studijních pobytech pro studenty BSP, MSP a DSP a pobytech pro akademické pracovníky. Studenti se mohou hlásit na pobyty v délce 2 až 10 měsíců, akademičtí pracovníci se ucházejí o pobyty v délce 1 až 5 měsíců. Termín odevzdání přihlášek je 10. 5. 2021 do 12 hodin.  

 • Zájemci se přihlašují zasláním požadovaných dokumentů ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

 • Do výběrového řízení se prostřednictvím AIA hlásí studenti, resp. akademičtí pracovníci veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

 • Estonsko: Zájemci z řad studentů BSP, MSP a DSP se mohou ucházet o letní a zimní kurzy estonského jazyka a kultury a jiné kurzy v angličtině

  konané na univerzitách v Estonsku. Kurzy v letním termínu se v roce 2021 uskuteční on-line.

 • Kromě letních kurzů nabízí estonská vzdělávací agentura stipendia pro studenty MSP a DSP (příp. absolventy BSP) ve všech vědních oborech k absolvování výměnného pobytu v délce 1 až 10 měsíců či magisterského/doktorského studia na estonských univerzitách. Na úrovni bakalářského studia je možné získat stipendium pouze ke studiu oboru estonský jazyk a kultura. Nakonec mohou o stipendium na výzkumné nebo přednáškové pobyty v Estonsku žádat i akademičtí pracovníci, a to buď krátkodobě na 1 až 9 dnů, nebo dlouhodobě v délce až 10 měsíců.

 • Přihlášky na letní kurzy a na pobyty estonské agentuře pro vzdělávánáí a mldež Education and Youth Board, českou stranu o podání žádosti pouze informují na aia@dzs.cz.


Výběrové řízení pro stipendijní studijní pobyt na University of Luxembourg

 • V návaznosti na stipendijní nabídku Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství v Praze, vyhlašuje Odbor zahraničních vztahů RUK výběrové řízení pro stipendijní studijní pobyt na University of Luxembourg v letním semestru akademického roku 2021/2022. Univerzita Karlova může nominovat jednoho studenta/studentku, který/á má zájem o semestrální pobyt na University of Luxembourg coby tzv. Free Mover.

 • Vybraný/á kandidát/ka bude mít možnost získat stipendium ve výši 500 eur měsíčně a ubytování zdarma na koleji University of Luxembourg po dobu studia.

 • Výběrové řízení se týká studentů bakalářského a magisterského stupně studia. Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že se jedná o pobyt „Free Mover“, bude po

  stipendistech vyžadováno uhrazení školného, které na University of Luxembourg činí 200 eur za semestr (400 eur/semestr pro 1. rok studia).

 • Upozorňujeme dále, že stipendijní nabídka je určena pouze pro studenty programů, které nemají s University of Luxembourg uzavřenou žádnou dohodu.

 • K výběrovému řízení studenti nahrají do online aplikace následující dokumenty

  (v angličtině):

  • životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

  • motivační dopis

  • konkrétní studijní plán (výběr předmětů)

  • doporučující dopis z katedry

  • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (v ČJ nebo AJ)

  • celkový studijní průměr za celé studium na VŠ

  • doklad o jazykové způsobilosti alespoň na úrovni B2 (pro jazyk, ve kterém je vyučován zvolený program na University of Luxembourg)


 • Studenti si na webových stránkách https://wwwen.uni.lu/studies/bachelors; https://wwwen.uni.lu/studies/masters nebo přímým dotazem na

  předem zjistí, zda program, na který se chtějí hlásit, je přístupný pro přijíždějící zahraniční studenty. Zároveň zde jsou uvedeny požadavky na přijetí pro jednotlivé programy.

 • Fakulta může nominovat pouze jednoho studenta. V případě více zájemců rozhodne proděkan pro zahraničí.

  Neúplné přihlášky budou z výběrového řízení vyřazeny.

 • Příjem přihlášek studentů prostřednictvím online aplikace:

  • 14. dubna - 10. května 2021 včetně

  • Zaslání nominačního dopisu prostřednictvím ESS a postoupení schválené přihlášky v aplikaci na OZV RUK proběhne do do 31. května 2021 včetně

  • Informace k výběrovému řízení naleznete na https://cuni.cz/UK-5703.html


Nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce

Nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2021/2022 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku


 • Podobně jako v uplynulých letech nabízí naše partnerské univerzity několik stipendijních pobytů na akademický rok 2021/2022 pro studenty a doktorandy v rámci meziuniverzitní spolupráce.

 • Seznam předpokládaných nabízených míst:

  • Goethe Universität Frankfurt am Main

   2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia (LS nebo ZS 2021/2022) - 300 EUR měsíčně

  • Universität des Saarlandes

   • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského nebo magisterského studia - 850 EUR měsíčně (pouze LS 2021/2022)

   • 2 semestrální stipendia pro doktorandy 1000 EUR měs. (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období leden – prosinec 2022)

  • Universität Leipzig

   • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia – 400 EUR měsíčně

    (LS nebo ZS 2021/2022)

  • Universität Heidelberg

   • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia – 700 EUR měsíčně (délka 5 měsíců včetně kurzu němčiny před začátkem semestru) (LS nebo ZS 2021/2022)

  • Universität Basel

   • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského a magisterského studia a pro doktorandy – 1500 CHF měsíčně (LS nebo ZS 2021/2022)

 • Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářské a magisterské studium)

  • strukturovaný životopis v němčině

  • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

  • konkrétní studijní plán

  • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině

  • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

  • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr

 • Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy

  • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

  • vyplněný formulář Academic visitor application https://cuni.cz/UK-3055.html

  • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

  • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

  • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga (v němčině, popř. angličtině)

  • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu

  • (v AJ), celkový studijní průměr za magisterské studium

  • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

  • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity

 • Veškeré dokumenty studenti nahrají do online aplikace v termínu do 26. 4. 2021. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na RUK je 4. 5. 2021.

 • Vzhledem k trvající situaci kolem pandemie COVID-19 je možné, aby si každý student zvolil navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení. V případě, že pro studenty jiná univerzita, než jejich první volba, nepřichází v úvahu, měli by počítat s tím, že na ní nemusí být volné místo.

 • Zájemci kontaktují před odesláním žádosti zahraniční oddělení


Oxford’s New Horizons Project

 • It covers opportunities for students and researchers at Central and Eastern European institutions offered by the University of Oxford’s New Horizons Project.

 • 12 grants of up to 15,000 USD each for early-career researchers to spend research fellowships at international universities of their choice. In light of current uncertainties about international travel, the deadline for applications has been postponed till 30 June 2021.  

 • Up to 12 positions for MA students on our New Generation Research Exchange, involving fully funded study trips to the Universities of Warsaw, Zagreb and Oxford.  Deadline for applications, 25 June 2021.

 • Up to 5 grants worth 4500 USD each for current students to attend the 10-day Roger Scruton Philosophy Symposium in Wiltshire, UK, 28 July to 6 August 2021.  Deadline for applications, 30 April 2021.

 • For more info contact cee.irc@theology.ox.ac.uk with any enquiries.

 

Stipendia GFPS-CZ na ZS 2021/2022

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) informuje, že bylo vypsáno výběrové řízení na poskytnutí stipendií na zimní semestr 2021/2022. • Jedná se o stipendium na výjezd českých studentů do sousedního Německa, resp. na vybranou německou vysokou školu či univerzitu. GFPS zprostředkovává tato stipendia všem studentům, kteří mají zájem o německý jazyk (a chtějí ho zlepšit), o německou kulturu a obecně o zkušenosti ze zahraničí.

 • Tato stipendia jsou poskytována studentům za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

 • Přihlášky do 15.4. 2021

 • Podrobné informace a základními požadavky:Stipendia DAAD do Německa

 • Blíží se termín odevzdání žádostí o stipendium DAAD do Německa a na Online seminář pro uchazeče o tato stipendia.

 • 30. dubnu 2021 mohou žádat doktorandi, absolventi magisterských studijních programů, postdoktorandi a VŠ učitelé o stipendia DAAD na pobyty začínající mezi prosincem 2021 a květnem 2021.  

 • Doktorandi a absolventi MSP se mohou ucházet o stipendium na krátké pobyty v délce 1 až 6 měsíců. Výše stipendia činí 861 Eur měsíčně pro absolventy a 1.200 Eur měsíčně pro doktorandy a postdoktorandy.

 • VŠ učitelé a vědci se mohou ucházet o stipendium na výzkumné pobyty (1 až 3 měsíce), na pracovní pobyty v oborech architektura a umění a (1 až 3 měsíce) nebo žádat o podporu na bilaterální výměnu (7 dní až 3 měsíce). Výše stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2.150 Eur měsíčně pro profesory.

 • Bývalí stipendisté mohou žádat o nová pozvání v délce 1 až 3 měsíce. Stipendium lze získat jednou za 3 roky. Výše stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2.150 Eur měsíčně pro profesory.

 • Žádosti se odevzdávají nejpozději do 30. dubna 2021 do portálu DAAD. K portálu se dostanete přes výše uvedené odkazy na stránky DAAD (Podat žádost).

  Seznam požadovaných dokumentů najdete též na stránkách DAAD a liší se dle stipendijní nabídky (viz Proces podání žádosti).

 • Po nahrání dokumentace se v portálu DAAD vygeneruje PDF dokument (Application Summary), který se v tištěné podobě odevzdává nejpozději 1 pracovní den po datu uzávěrky do sídla Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

 • K vytištěnému dokumentu přikládá uchazeč vyplněný Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia. Tento formulář potřebuje česká strana.

  Uchazeče o tato stipendia srdečně zveme na Online seminář ve čtvrtek 1. dubna 2021 od 10 hodin. Seminář uspořádáme spolu s DAAD Information Point Praha. Registrovat se můžete do 30. března pomoci registračního formuláře.

      
Poslední změna: 14. duben 2021 14:14 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty