Aktuality • (17.4.) Letní škola na univerzitě v Tartu, přihlášky do 15. 5.

 • (15. 4.) 8 služebních míst určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v oddělení metodik vzdělávání v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie v MZV ČR. Uzávěra 13. 5. 2019

 • (2. 4.) Stipendia KAAD - žádostí do 30. 6. 2019.Informační poradenské a sociální centrum UK


Akademická informační agentura

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím. Shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí: Vyhledávač stipendií (AIA)
Estonsko

INTERNATIONAL SUMMER UNIVERSITY


Výzva

Facebook

Přihlášky do: 15. 5.

Kontaktní osoba:

Ms. Mari Mäesaar


Polsko

Tertio Millennio Institute pořádá letní seminář

 • Kdy a kde: 1 - 18. 7. 2019, Krakov

 • Pro účastníky ze střední a východní Evropy je k dispozici 12 stipendií na pobytové náklady.

 • Deadline přihlášek 28. 4. 2019Portugalsko


Coimbra 2019 - International Forum of EYP Portugal


 • Datum konání 20. - 25. 8.

 • Přihlášky do 12. 5.Švýcarsko - Univerzita Curych

Swiss-European Mobility Programme

21. 12. bylo oznámeno uverzitou v Zürichu, že Švýcarská vláda bude v Akademickém roce 2019/20 financovat mobility (SMS, SMP, STA, STT).

 • 440 CHF / měsíc (cca 390 €)

 • Možnost dofinancování prostředky UK z ukazatele D do výše 350 € /měsíc
Maďarsko


Eötvös Loránd University (ELTE): Letní škola maďarské kultury


 • Naše partnerská univerzita nabízí letní školu zdarma (prominutí poplatku) pro prvních 25 zájemců.

 • Platí pro studenty nominované partnery v rámci programu Erasmus+ na studijní pobyt (zimní semestr)

 • výzva

 • Více informací na www.elte.hu/en/hungarian-language-and-culture

 • Termín konání: 29. července - 23. srpna 2019


UNIVERSITY OF PANNONIA / PANNON EGYETEM

 • Letní škola zdarma u Balatonu pro specializaci v cestovním ruchu

 • Ubytování a stravování v místě zajištěno.

 • Počet přijatých je pouze 18!

 • Podávání přihlášek online.

 • e-mail:


Německo


KAAD

KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) poskytuje studijní a badatelská stipendia do Německa. Informace naleznete na: http://www.kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/

Uzávěrka pro podávání žádostí bude 30. června 2019. Informační leták ke stažení.


DAAD

Německá akademická výměnná služba (DAAD) přijímá do 30. dubna 2019 žádosti o výzkumná stipendia pro studenty DSP a mladé vědce, o stipendia na výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce, pro bilaterální výměnu vědců, pro pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech architektura a umění, nová pozvání pro bývalé stipendisty a studijní cesty skupin studentů do Německa (termín 1. května). Přihlášky se podávají elektronicky do portálu DAAD, v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Česko-bavorská agentura

Podpora mobility z a do České republiky – pro studenty vysokých škol, vyučující a vědce na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty. Uzávěrka žádostí je do vyčerpání finančních prostředků. Bližší informace zde

Nabídka na letní kurz německého jazyka ve Würzburgu 1. - 29. srpna 2019: https://www.deutschkurs-uni.de/sommerkurs/

Zájemci o tento letní kurz si mohou zažádat o stipendium u BTHA (“Česko-bavorská vysokoškolská agentura“):

https://www.btha.cz/cs/stipendia/jazykove-kurzy-a-letni-skoly-v-bavorsku


Itálie

Russell Berrie Fellowship in Interreligious Studies

 • IIE vyhlašuje CFA na Russell Berrie Fellowship in Interreligious Studies pro AR 2019/20.

 • Organizuje Papežská univerzita svatého Tomáše Akvinského (Angelicum)

 • Deadline: 19. dubna 2019


Università per Stranieri di Siena

 • Nabídka kurzů italštiny.

 • Nejedná se o kurzy pro studenty Erasmu na této univerzitě


Francie

l’Université de Liège

 • Na programu je výuka francouzštiny didaktika francouzštiny jako cizího jazyka.

 • Didaktika francouzštiny jako cizího jazyka.

Poslední změna: 17. duben 2019 07:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty