Aktuality


Zveřejněno

Deadline

14.10.

Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk v letním semestru 2021/2022

12.11.2021

12.10.

Odbor zahraničních vztahů RUK vyhlašuje výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod

27.10.2021

11.10.

4EU+ nabídka online kurzů pro studenty UK

Dle kurzu

8.10.

Příjem žádostí (Podpora internacionalizace na UK): 1. - 30.11.2021

30.11.2021

27.9.

Arenbergova cena pro absolventy magisterského studia, kteří během onoho studia absolvovali Erasmus pobyt na jiné institucí, která je součástí uskupení Coimbra Group

1.11.2021

27.9.

Výzva k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole.

1.12.2021

23.9.

Stipendia DAAD: 2022/23 - interaktivní leták

15.11.2021

21.9.

Stipendia Schnabel Stiftung na LS 2021-2022

6.10.2021

20.9.

Vyhlášení výběrového řízení - Fond mobility

26.10.2021

20.9.

Stipendia italské vlády - Pobyty pro akademické pracovníky a VŠ pedagogy

30.10.2021

14.9.

Nabídka stáží v Českých centrech na rok 2022 - v EU možno realizovat v rámci programu Erasmus

dle destinace

10.9.

AKTION ČR-Rakousko: Webinář pro zájemce o stipendijní pobyt a projektovou spolupráci v Rakousku

27./28.9.2021

7.9.

Výběrové řízení Erasmus - letní semestr 2022 Studenti hlásící se na KU Leuven, UniWien a Univerzitu v Tartu podávají přihlášky již k 24. září 2021

20.10.2021

7.9.

Nabídka stipendií do německy mluvících zemí na akademický rok 2022-2023

1.11.-1.12.

1.9.

Visegrad – Taiwan scholarships pro (post) doktorandy ze zemí V4

30.9. 2021

31.8.

GFPS vyhlašuje výběrové řízení na stipendijní pobyty v Německu

31.10.2021

9.8.

Příjem žádostí do podzimního kola Fondu mobility možný od 20. 9. 2021

26.10.2021

12.4.

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky, přednášející a studenty pro pobyty v USA na akademický rok 2022/2023

září 2021

Archivované záznamy a užitečné odkazy

N/A

Web doktorského studia na KTF UK - odkazy na možnosti zahraničích aktivit

1.4.

Dům zahraniční spolupráce spouští svůj podcast

3.11.

UK POINT: on-line seminář Erasmus+ studijní pobyty a stáže (záznam je archivován)

N/A

Zahraniční pobyty a stáže Krátkodobé studijní a vědecké pobyty v zahraničí pro doktorandy a vědecké pracovníky
Poslední změna: 14. říjen 2021 09:26 
Sdílet na: