Aktuality

Zveřejnění


Deadline

9.8.

AKTION Česká republika – Rakousko

6.9.

1.8.

Stipendia Kuvajtské vlády

20.8.

22.7.

Studentská konference UNICA Lisabonu, 28. 6 – 1. 7. 2020

14.10.

22.7.

Mezinárodní konference In Pluribus Unitas - Jednota v mnohosti (ETF UK)

31. 7.

26. 6.

Výzva Central Kolleg

21. 8.

19. 6.

Stipendia pro doktorandy na Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

15. 8.

6. 5.

Příležitost: Fakultní velvyslanec kariéry v EU

N/A


Aktuality dle států a další užitečné odkazy:

Semináře ISP

Zkušenosti ze zahraničních pobytů

Mobilita studentů na UKInformační poradenské a sociální centrum UK


Akademická informační agentura


Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím. Shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí: Vyhledávač stipendií (AIA)


Kariéra v EU


Fakultní velvyslanec kariéry v EU

 • Uřad EPSO („European Personnel Selection Office“) se snaží zvýšit povědomí o možnostech zaměstnání v institucích EU mezi studenty univerzit. Fakulta byla požádána o nominaci jednoho vhodného kandidáta, který by jako fakultní velvyslanec kariéry po dobu 1 až 2 let seznamoval(a) studenty s možnostmi kariéry v institucích EU. Vybraní zájemci absolvují 3. 10. 2019 školení v anglickém jazyce.

 • Následně budou průběžně prezentovat studentům KTF možnosti kariéry v EU. Při splnění minimálních požadavků stanovených rezorty  (3 aktivity) získají dopis podepsaný ředitelkou


Německo

Výzva CENTRAL Kolleg

 • Nabídka tří studentských skupin vedných mladými vědci. Vedoucím týmu musí být junior researcher (doktorand, či post-doc - max. 2 roky po absolutoriu) a dva studenti. Nutná účast tří univerzit: Humboldtova univerzita a dvě z trojice partnerských univerzit (UK, UniWien, ELTE)

 • výzva, přihláška, informace

 • Forma: půlroční výzkum srpen až prosinec 2019

 • Kontaktní osoby: Mgr. Barbora Bednaříková, Centrum strategických partnerství, a Ing. Zuzana Hocková

 • Deadline: 21. 8. 2019!


Stipendia pro doktorandy od Leibniz Institute of European History

 • Leibniz Institute of European History (IEG) nabízí 8–10 stipendií pro doktorandy v oblastech: Evropské dějiny, dějiny náboženství, historická teologie a příbuzné obory.

 • Info anglicky

 • Deadline 15. 8. 2019!Rakousko

Výzva Aktion


 • Výzva pro řešitele projektů AKTION Česká republika – Rakousko, aby nejpozději do 6.9. 2019 zaslali na rektorát UK

  (přes elektronickou spisovou službu ) návrhy projektů dle informací na webu DZS. Je potřeba zaslat kompletní společný návrh projektů spolupráce s rakouskou stranou v jednom PDF souboru. Na návrhu jednotlivých projektů stačí podpis děkana příslušné fakulty, není tedy nutný podpis rektora UK.
Stipendia Kuvajtské vlády


 • Vzhledem k tomu, že nám MZV ČR zprostředkovalo informaci o prozatím nulovém zájmu o stipendia kuvajtské vlády, dovolujeme si Vás ještě jednou upozornit na nabídku tří stipendijních míst ke studiu arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě pro občany ČR, kterým je mezi 18 a 27 lety. Byla by škoda této příležitosti nevyužít.

 • Zájemci doručují požadované dokumenty, jejichž přehled naleznete zde, na e-mailovou adresu Vevyslanectví České republiky v Kuvajtu kuwait@embassy.mzv.cz. Termín odevzdání přihlášek je stanoven na 20. srpna 2019.

 • Kuvajtská strana zatím nesdělila další podrobnosti týkající se výše stipendia ani začátku a ukončení akademického roku. Ze zkušenosti z minulých let uvádíme, že kuvajtské vládní stipendium pokrývalo ubytování, studium, zdravotní pojištění, plnou penzi a měsíční kapesné 100 KWD (= cca 7 000 Kč).


Konference


Studentská konference UNICA

UNICA, seskupení univerzit hlavních evropských měst, pořádá v roce 2020 jubilejní desátou studentskou konferenci. Tématem tentokrát bude “Dream your University in the capital city!” Předmětem diskuse tedy bude debata nad tím, jaká by měla být role a pozice univerzity v rámci hlavního města, co z toho plyne za pozitiva a negativa, a jak by měl vypadat ideální stav do budoucna.

UK má jakožto člen tohoto prestižního uskupení nominovat 4-5 studentů, kteří by měli zájem nás na této konferenci reprezentovat a jednoho akademika, který by studenty doprovázel. OZV RUK proto žádá jednotlivé fakulty o nominování libovolného počtu studentů a akademiků pro tuto příležitost, a to do data 31. října 2019 (fakultní termín předběžně do 14. 10.). V rámci rektorátu pak bude zasedat užší rada tvořená primárně prorektory, která by učinila definitivní výběr z vámi dodaných kandidátů. Náklady na cestu by byly hrazeny z prostředků OZV RUK a náklady na ubytování budou hrazeny zvoucí stranou, stejně jako strava během konference. Samotná konference se bude konat na půdě Universidade NOVA de Lisboa v Lisabonu, a to ve dnech 28. 6. – 1. 7. 2020.


Studenti musí splňovat následující kritéria:

 • Studenti posledního ročníku Bc. studia, nebo studenti Mgr. či PhD. studia

 • Dobrá znalost anglického jazyka

 • Poslání motivačního dopisu, kde student shrnuje v čem je nejen jeho motivace k účasti, ale kde vnímá svůj hlavní přínos k dané události

 

V případě akademika je jediným kritériem, aby se jednalo o interního zaměstnance UK.


Poslední změna: 9. srpen 2019 15:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty