Fotogalerie

FOTOGALERIE - 2016


Fotogalerii si zobrazíte kliknutím na úvodní fotografii.


Přednáška Integrální ekologie

Centrum teologie, filosofie a teorie médií při KTF UK uspořádalo přednášku amerického teologa, filosofa a odborníka na katolicko-evangelický dialog, profesora Eduarda Echeverrii z Graduate School of Theology v Detroitu na téma Integrální ekologie - teologické základy encykliky Laudato si´.


3. května 2016


Vernisáž výstavy fotografií k 700. výročí narození Karla IV.

Vernisáž fotografií zachycujících portréty Karla IV. se uskutečnila v prostorách KTF UK.


3. května 2016
Check Landscape

Vernisáž výstavy obrazů talentovaného studenta KTF UK Milana Galii.3. května 2016
Východní křesťané v době migrační krize

Cyklus přednášek pořádalo Centrum Pro oriente christiano při KTF UK


ICLic. Mgr. Miloš Szabo,Th.D. - Křesťané z Východu 25. 4. 2016


Dr. M. Mikulicová - Kříž ve stínu půlměsíce 2. 5. 2016


M. Řoutil, PhD. Muslimské jaro, křesťanská zima. 9. 5. 2016


s. Kathy: Odkaz Charlese Foucaulda 11. 5. 2016


doc. K. Sládek: Ruská pravoslavná menšina v České republice. 16. 5. 2016

2015

Kolokvium Sermo Dei currat et clarificetur 25. 11. 2015


Gaudeamus - Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání v Brně 3-6. 11. 2015


Konference Otázky Rodiny v současném světě 4-5. 11. 2015


Přednáška - Údolí Kadíša - dr. M. Mikulicová 26. 10. 2015


Te Deum v bazilice sv. Markéty 22. 5. 2015


Konference Vidět - slyšet - číst - rozumět 24. 4. 2015


Oslava jubilea prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D a prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc., Dr.h.c. 20.4.2015


Prof. Yves De Maeseneer na KTF UK 18. - 19. 5. 2015


Alain Feuvrier SJ na KTF UK 12. 5. 2015


Návštěva Evropského parlamentu 04/2015


Crosscampus 2015


Doktoranské soustředění v Hejnicích 23. - 25. 2015


Zahájení činnosti Centra teologie, filosofie a mediální teorie na KTF UK 11. 3. 2015


Seminář masmediální komunikace 16. - 19.- 2. 2015


Benátský ples KTF UK 2015 17. 2. 2015 - fotofalerie I

Benátský ples KTF UK 2015 17. 2. 2015 - fotogalerie II (facebook)


Den otevřených dveří 14. 1. 2015
2014


Mezinárodní kolokvium JAKÁ KRÁSA SPASÍ SVĚT 13.-14.5.2014 Diskusní pořad o kráse s účastníky kolokvia nazvaného Jaká „krása spasí svět“?


Doktorandské setkání v Hejnicích 24.-27. 2014


Slavnostní mše sv. u příležitosti oslavy vstupu děkana ThLic. Prokopa Brože, Th.D. do druhého funkčního období 3. 3.2014ARCHIV

10. výročí založení Ústavu dějin křesťanského umnění Katolické teologické fakulty UK 19. 11. 2013


Udělení čestného doktorátu Prof. Dr. Peteru Kurmanovi, Dr.h.c., emeritnímu profesoru univerzity ve Fibourgu 20. 11. 2013


Udělení pamětní medaile Arnošta z Pardubic mons. Bohumilu Kolářovi 12/2013


Celofakultní setkání 25. 9. 2013


Vědecké kolokvium "Environmentální etika: Teoretická východiska i praktické otázky", 24. 5 2013


Doktorandské studijní soustředění v Hejnicích, 8. - 11. 4. 2013Konference Mezi historií a evangeliem 4.-5. 4. 2013


"Olivier Clément: Západní Evropa a pravoslaví", který byl organizován Centrem Pro Oriente Christiano a nakladatelstvím Paulínky 16. 1. 2013


Prezetační videa KTF UK 2013


Studentská mše svatá 9. 1. 2013


Prezentace překladu stěžejního díla Bernarda z Clairvaux Kázání na píseň písní II. 7. 11. 2012


EKLEZIOLOGIE * Církev a II. vatikánský koncil * Ekleziologie – její statut a perspektiva * Mezinárodní konference * 10.–11. října 2012


´Církev v pokoncilní době´ - sympozium k poctě kardinála Miloslava Vlka 28.5.2012


Oslava osmdesátých narozenin doc. Jaroslava Meda 19.4. 2012


KTF UK se zúčastnila Noci univerzit a protestního pochodu vysokoškoláků 29. 2. 2012


Shromáždění akademické obce Katolické teologické fakulty k „reformám“ vysokých škol 20.2.2012


Návštěva ministra školství, mládeže a tělovýchovy mgr. Josefa Dobeše na KTF UK 1.12.2011


Prezentace knihy Jiřího Kuthana a Jana Royta KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA SVATYNĚ ČESKÝCH PATRONŮ A KRÁLŮ


Setkání akademický pracovníků fakulty září 2010, předání Řádu sv. Řehoře Velikého prof. Hledíkové


Slavnostní zahájení funkčního období děkana Prokopa Brože 8. března 2010


Představení kompendia sociální nauky církve


Konference Praha a velká kulturní centra Evropy v době lucemburské 1310-1437, Praha 31. 3. - 5. 4. 2008


Dr. K. Šprunk – 80. narozeniny


Vědecké sympozium k 90. narozeninám ThDr. O. Mádra – Česká kat. eklesiologie 2. pol 20. st – 19. 2. 2007


Mezinárodní vědecká konference Jezuité v Českých zemích – Bohemia Jesuitova 25. – 29.4. 2006


Udílení řádu sv. Řehoře Velikého 9.1.2006


Nová studovna KTFPRAVIDELNÉ AKCE
SPORTOVNÍ AKTIVITY

2016

Přednáška Dr. Eduardo J. Echeverria - Integrální ekologie Teologické základy encykliky Laudato si´ 3.5.2016Cyklus přednášek Východní křesťané v době migrační krize 24. 4. - 16. 5. 2016

Přednáška Dr. M. Mikulicová - Kříž ve stínu půlměsíce 2.5.2016

Přednáška ICLic. Mgr. Miloš Szabo,Th.D. - Křesťané z Východu 25. 4. 20162015


Kolokvium Sermo Dei currat et clarificetur 25. 11. 2015


Gaudeamus - Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání v Brně 3-6. 11. 2015


Konference Otázky Rodiny v současním světě 4-5. 11. 2015


Přednáška - Údolí Kadíša - dr. M. Mikulicová 26. 10. 2015


Te Deum v bazilice sv. Markéty 22. 5. 2015


Konference Vidět - slyšet - číst - rozumět 24. 4. 2015


Oslava jubilea prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D a prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc., Dr.h.c. 20.4.2015


Prof. Yves De Maeseneer na KTF UK 18. - 19. 5. 2015


Alain Feuvrier SJ na KTF UK 12. 5. 2015


Návštěva Evropského parlamentu 04/2015


Crosscampus 2015


Doktoranské soustředění v Hejnicích 23. - 25. 2015


Zahájení činnosti Centra teologie, filosofie a mediální teorie na KTF UK 11. 3. 2015


Seminář masmediální komunikace 16. - 19.- 2. 2015


Benátský ples KTF UK 2015


Den otevřených dveří 14. 1. 20152014

Mezinárodní kolokvium JAKÁ KRÁSA SPASÍ SVĚT 13.-14.5.2014 Diskusní pořad o kráse s účastníky kolokvia nazvaného Jaká „krása spasí svět“?


Doktorandské setkání v Hejnicích 24.-27. 2014


Slavnostní mše sv. u příležitosti oslavy vstupu děkana ThLic. Prokopa Brože, Th.D. do druhého funkčního období 3. 3.2014


2013


10. výročí založení Ústavu dějin křesťanského umnění Katolické teologické fakulty UK 19. 11. 2013


Udělení čestného doktorátu Prof. Dr. Peteru Kurmanovi, Dr.h.c., emeritnímu profesoru univerzity ve Fibourgu 20. 11. 2013


Udělení pamětní medaile Arnošta z Pardubic mons. Bohumilu Kolářovi 12/2013


Celofakultní setkání 25. 9. 2013


Vědecké kolokvium "Environmentální etika: Teoretická východiska i praktické otázky", 24. 5 2013


Doktorandské studijní soustředění v Hejnicích, 8. - 11. 4. 2013Konference Mezi historií a evangeliem 4.-5. 4. 2013


"Olivier Clément: Západní Evropa a pravoslaví", který byl organizován Centrem Pro Oriente Christiano a nakladatelstvím Paulínky 16. 1. 2013


Prezetační videa KTF UK 2013


Studentská mše svatá 9. 1. 2013


2012

Prezentace překladu stěžejního díla Bernarda z Clairvaux Kázání na píseň písní II. 7. 11. 2012


EKLEZIOLOGIE * Církev a II. vatikánský koncil * Ekleziologie – její statut a perspektiva * Mezinárodní konference * 10.–11. října 2012


´Církev v pokoncilní době´ - sympozium k poctě kardinála Miloslava Vlka 28.5.2012


Oslava osmdesátých narozenin doc. Jaroslava Meda 19.4. 2012


KTF UK se zúčastnila Noci univerzit a protestního pochodu vysokoškoláků 29. 2. 2012


Shromáždění akademické obce Katolické teologické fakulty k „reformám“ vysokých škol 20.2.2012


2011

Návštěva ministra školství, mládeže a tělovýchovy mgr. Josefa Dobeše na KTF UK 1.12.2011


Prezentace knihy Jiřího Kuthana a Jana Royta KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA SVATYNĚ ČESKÝCH PATRONŮ A KRÁLŮ


2010

Setkání akademický pracovníků fakulty září 2010, předání Řádu sv. Řehoře Velikého prof. Hledíkové


Slavnostní zahájení funkčního období děkana Prokopa Brože 8. března 2010


Představení kompendia sociální nauky církve


2008

Konference Praha a velká kulturní centra Evropy v době lucemburské 1310-1437, Praha 31. 3. - 5. 4. 2008


Dr. K. Šprunk – 80. narozeniny


2007

Vědecké sympozium k 90. narozeninám ThDr. O. Mádra – Česká kat. eklesiologie 2. pol 20. st – 19. 2. 2007


2006

Mezinárodní vědecká konference Jezuité v Českých zemích – Bohemia Jesuitova 25. – 29.4. 2006


Udílení řádu sv. Řehoře Velikého 9.1.2006


Nová studovna KTF

Poslední změna: 17. květen 2016 11:20 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám