Akademická mobilita


Katolická teologická fakulta považuje působení vědecko-pedagogických pracovníků v zahraničí za nedílnou součást jejich odborného a profesního růstu. Snaží se jim proto zprostředkovat možnost spolupráce na mezinárodní úrovni.


Tyto stránky poskytují pedagogům, akademikům a dalším pracovníkům KTF přehled o nabízených možnostech, např. krátkodobých výukových pobytů nebo vědecko-výzkumné činnosti. Kromě nabídky v levém rozcestníku můžete informace o dalších zahraničních aktivitách nalézt v Aktualitách (všeobecných) i na univerzitních stránkách, v sekci Mobilita vědecko-pedagogických pracovníků a aktualitách


K vyhledávání možností Staff trainingů slouží projekt IMOTION. V případě plánovaných Staff traing weeků je třeba sledovat deadline. Problematické mohou být případné poplatky za účast, jejichž proúčtování v rámci programu Erasmus je komplikované, někdy též nereálné.


Opatření rektora č. 6/2022 - Pravidla a prováděcí metodika zaměstnanecké mobility v rámci programu ERASMUS+
Poslední změna: 27. leden 2022 08:45 
Sdílet na: