Knihovna

Aktuální otevírací doba:Pondělí:

10-17

Úterý:

9-17

Středa:

9-17

Čtvrtek:

10-19

Pátek:

9-13


Katalog knihovny (KTF Opac)


Aktuality


  • Knihovna KTF UK má nově zpřístupněný plnotextový zdroj elektronických knih od nakladatelství Brill.

    E-knihy jsou přístupné z Portálu elektronických zdrojů UK na adrese: https://pez.cuni.cz po přihlášení vaším univerzitním účtem.

  • EZproxy - informace+návod - Jednotný přístup k elektronickým informačním zdrojům i mimo síť UK

  • Přístup k ATLA Religion Database + ATLAS (přední světová databáze zaměřená na teologii)


Upozorňujeme čtenáře, že zasílání upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty a upomínek překročení výpůjční lhůty není povinností knihovny a jejich případné neodeslání / nedoručení v žádném případě nezbavuje čtenáře povinnosti vracet dokumenty ve stanovené lhůtě a uhradit případné pokuty. Každý uživatel knihovny si může kdykoliv stav svého čtenářského konta zkontrolovat v knihovním katalogu (pokud se přihlásí svými přihlašovacími údaji), případně mailovým či telefonickým dotazem na pracovníky knihovny.


Průkazy na UK - informace pro studenty, zaměstnance i externí uživatele služeb knihovny


Informační zdroje


Gale Virtual Reference Library

LITTERAE ANTE PORTAS - elektronické databáze ke studiu řeckých a latinských textů starověku, středověku a raného novověku

Online-Bibliographie Theologie und Frieden des IThF / Online Bibliography Theology and Peace of the IThP

Globethics.net Library - digitální knihovna plných textů z oblasti aplikované etiky. Pro přístup k plným textům (více než 1000 000 záznamů) je nutná bezplatná registrace.

Citation linker - nástroj k získání dokumentu on-line

Otevřené archivy (plné texty seriálů)


Poslední změna: 5. prosinec 2016 08:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

+420 220181244, FAX: +420 220181234

+420 220181400

+420 220181383

+420 220181384

+420 220181241


Jak k nám