Knihovna

Letní otevírací doba


  • Červenec: zavřeno

  • Srpen: Út a Čt 10-16 hod


Otevírací doba od 5. září:

Pondělí:

10-17

Úterý:

9-17

Středa:

9-17

Čtvrtek:

10-19

Pátek:

9-13


UK A-Ž - Informační zdroje na jednom místě a v jednom vyhledávacím rozhraní – knihovní katalog, univerzitní repozitář a většina licencovaných databází předplácených na UK


KATALOG KNIHOVNYAktuality
Upozorňujeme čtenáře, že zasílání upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty a upomínek překročení výpůjční lhůty není povinností knihovny a jejich případné neodeslání / nedoručení v žádném případě nezbavuje čtenáře povinnosti vracet dokumenty ve stanovené lhůtě a uhradit případné pokuty. Každý uživatel knihovny si může kdykoliv stav svého čtenářského konta zkontrolovat v knihovním katalogu (pokud se přihlásí svými přihlašovacími údaji), případně mailovým či telefonickým dotazem na pracovníky knihovny.


Základní informace o využívání studovny KTF

Instrukce k používání Centrálního katalogu UK v Praze

Výpůjční řád knihovny

Ceník služeb knihovny


Katalog:

Katalog knihovny CKK KTF/Centralni katalog UK

Elektronická objednávka dokumentů z fondu knihovny


Periodika dostupná ve studovně

Meziknihovní výpůjční služby

Rešeršní služby

Průkazy na UK - informace pro studenty, zaměstnance i externí uživatele služeb knihovny


Informační zdroje


Digitalizovaná knihovna KTF UK

Databáze Václava Petery : Géniové církve a vlasti

ATLA Religion Database + ATLAS (přední světová databáze zaměřená na teologii)

Gale Virtual Reference Library

LITTERAE ANTE PORTAS - elektronické databáze ke studiu řeckých a latinských textů starověku, středověku a raného novověku

Online-Bibliographie Theologie und Frieden des IThF / Online Bibliography Theology and Peace of the IThP

Globethics.net Library - digitální knihovna plných textů z oblasti aplikované etiky. Pro přístup k plným textům (více než 1000 000 záznamů) je nutná bezplatná registrace.

Celouniverzitně předplácené informační zdroje

Portál elektronických informačních zdrojů Univerzity Karlovy v Praze

PEC - Portál elektronických časopisů UK

Citation linker - nástroj k získání dokumentu on-line

Otevřené archivy (plné texty seriálů)


Poslední změna: 16. srpen 2016 16:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

+420 220181244, FAX: +420 220181234

+420 220181400

+420 220181383

+420 220181384

+420 220181241


Jak k nám