OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017

Obsah dokumentu

  Harmonogram akademického roku 2016/2017 (úplné znění+ změna) )
      Čl. 1 Hlavní společné termíny
      Čl. 2 Bakalářské a magisterské studium
      Čl. 3 Rigorózní řízení a doktorské studium
      Čl. 4 Ostatní termíny
  Změna OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017
  Harmonogram akademického roku 2016/2017
      Čl. 1 Hlavní společné termíny
      Čl. 2 Bakalářské a magisterské studium
      Čl. 3 Rigorózní řízení a doktorské studium
      Čl. 4 Ostatní termíny

Harmonogram akademického roku 2016/2017 (úplné znění+ změna) )

(úplné znění)

Změna opatření děkana č. 3/2016

Harmonogram akademického roku 2016/2017


OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2016

Harmonogram akademického roku 2016/2017V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na harmonogram akademického roku 2016/2017 stanovený opatřením rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 3/2016 vyhlašuji pro Katolickou teologickou fakultu toto jeho upřesnění:


Čl. 1 Hlavní společné termínyzačátek akademického roku (zahájení výuky)


1. 10. 2016


slavnostní zahájení akademického roku

Veni Sancte – kostel Panny Marie před Týnem

imatrikulace – Velká aula Karolina


3. 10. 2016

9,00

11,00


zahájení výuky


4. 10. 2016


děkanský den (výuka se nekoná)


18. 11. 2016


poutní slavnost KTF

8. 12. 2016


vánoční prázdniny


23. 12. 2016 – 2. 1. 2017


velikonoční prázdniny


10. – 18. 4. 2017


rektorský den (výuka se nekoná)


17. 5. 2017


slavnostní zakončení akademického roku

Te Deum – kostel sv. Markéty, Praha-Břevnov

zahradní slavnost


2. 6. 2017,

15,30

17,00
letní prázdniny


1. 7. – 31. 8. 2017


konec akademického roku


den otevřených dveří KTF

30. 9. 2017


18. 1. 2017

Čl. 2 Bakalářské a magisterské studium


k provedení zápisu do dalšího ročníku je nezbytné odevzdat evidenční list pro ak. rok 2016/2017zápis do druhého a vyššího ročníku

= odevzdat evidenční list pro ak. rok 2016/2017do 30. 9. 2016soustředění pro studenty přijaté do 1. ročníku4. 10. 2016 od 15,00


imatrikulace – Velká aula Karolina


3. 10. 2016 od 11,00


promoce (předpokládané termíny)

bakalářské – Profesní dům, Malostranské n. 25, Praha 1

magisterské – Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 13. 11. 2016

11. 11. 2016

Zimní semestr

zápis předmětů do SIS


22. 8. – 2. 10. 2016


změna zápisu předmětů do SIS


5. 10. – 11. 10. 2016


zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK


26. 9. – 2. 10. 2016


výuka v zimním semestru


4. 10. 2016 – 13. 1. 2017


zkouškové období


16. 1. – 19. 2. 2017


Letní semestr

zápis předmětů do SIS


1. – 19. 2. 2017


změna zápisu předmětů do SIS


22. – 28. 2. 2017


zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK


6. – 12. 2. 2017


výuka v letním semestru


20. 2. – 2. 6. 2017


zkouškové období


5. – 30. 6. 2017

1. – 15. 9. 2017


termín pro splnění studijních povinností


15. 9. 2017


Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studiu

Zimní semestr (zimní termín SZZ – leden 2017)

řádný i opravný termín pro všechny obor
splnění předpokladů pro konání dané části SZZ

odevzdání přihlášky ke SZZ

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě


do 6. 12. 2016


termín konání SZZ
16. – 27. 1. 2017


Letní semestr (jarní termín SZZ – červen 2017)

řádný i opravný termín pro všechny obory

splnění předpokladů pro konání obhajoby

odevzdání přihlášky k obhajobě

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě


do 27. 4. 2017


splnění předpokladů pro konání ústní části SZZ

odevzdání přihlášky k SZZ


do 12. 5. 2017


termín konání SZZ
15. – 30. 6. 2017Letní semestr (podzimní termín SZZ – září 2017)

OBHAJOBY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

řádný i opravný termín pro všechny obory


ÚSTNÍ ZKOUŠKY

opravný termín pro všechny obory


splnění předpokladů pro konání obhajoby/ústní zkoušky

odevzdání přihlášky k obhajobě/ústní zkoušce

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě


do 15. 6. 2017


odevzdání přihlášky k ústní zkoušce v opravném termínu

do 30. 6. 2017

termín konání SZZ


1. – 8. 9. 2017ExternĂ­ odkaz 


Čl. 3 Rigorózní řízení a doktorské studium


údaje týkající se doktorského studia platí pro všechny obory
termín konání podzimních oborových rad


říjen-listopad 2016


promoce (předpokládané termíny)


listopad 2016, květen 2017termíny pro podání přihlášky ke státní doktorské / rigorózní / souborné zkoušce a odevzdání disertační / rigorózní / souborné práce a přihlášky k její obhajobě2. 12. 2016


pro zkoušku nebo obhajobu v období leden-únor 2017


3. 3. 2017

pro zkoušku nebo obhajobu v období květen-červen 2017


26. 5. 2017

pro zkoušku nebo obhajobu v období září-říjen 2017
zápis


18. 9. – 22. 9. 2017


termín pro splnění studijních povinností, odevzdání hodnocení plnění individuálního studijního plánu a návrhu / aktualizace individuálního studijního plánu v SIS, odevzdání závěrečné zprávy o činnosti doktoranda


22. 9. 2017


termín odevzdání hodnocení plnění individuálního studijního plánu a návrhu / aktualizace individuálního studijního plánu v SIS školitelem


29. 9. 2017

Čl. 4 Ostatní termíny
Termíny kontaktní výuky kombinovaného studia (obor Teologické nauky a Aplikovaná etika)


V roce 2016:   8. 10. / 22. 10. / 5. 11. / 12. 11. / 26. 11. / 10. 12. /

V roce 2017:   7. 1. / 21. 1. / 4. 2. / 18. 2. / 4. 3. / 11. 3. / 25. 3. / 8. 4. / 22. 4. / 13. 5. / 20. 5. / 3. 6. /
Termíny pro odevzdávání publikací


uzávěrka AUC Theologica 1/2017


31. 10. 2016


uzávěrka AUC Theologica 2/2017


31. 3. 2017
ThLic Prokop Brož, Th.D.

DěkanZměna OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017

Č.j. 418/16

V Praze dne 19. května 2016


Změna OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2016


Harmonogram akademického roku 2016/2017V Opatření děkana č. 3/2016 harmonogram akademického roku 2016/2017 ze dne 3. března 2016 se mění tyto údaje:
v článku 1:


velikonoční prázdniny                                                           10. – 18. 4. 2017


slavnostní zakončení akademického roku                             2. 6. 2017
v článku 2, oddílu „Letní semestr“:


výuka v letním semestru                                                       20. 2. – 2. 6. 2017


zkouškové období                                                                 5. – 30. 6. 2017 a 1. – 15. 9. 2017

V článku 2, oddílu „Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studiu“, odstavci „Letní semestr (podzimní termín SZZ – září 2017) se doplňuje:


odevzdání přihlášky k ústní zkoušce v opravném termínu   do 30. 6. 2017
ThLic Prokop Brož, Th.D.

děkanHarmonogram akademického roku 2016/2017

Č.j.: 418/2016

V Praze dne 3. března 2016OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2016

Harmonogram akademického roku 2016/2017

V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na harmonogram akademického roku 2016/2017 stanovený opatřením rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 3/2016 vyhlašuji pro Katolickou teologickou fakultu toto jeho upřesnění:Čl. 1 Hlavní společné termíny

začátek akademického roku (zahájení výuky)1. 10. 2016slavnostní zahájení akademického roku


Veni Sancte – kostel Panny Marie před Týnem


imatrikulace – Velká aula Karolina3. 10. 2016


9,00


11,00zahájení výuky4. 10. 2016děkanský den (výuka se nekoná)18. 11. 2016poutní slavnost KTF8. 12. 2016vánoční prázdniny23. 12. 2016 – 2. 1. 2017velikonoční prázdniny12. – 18. 4. 2017rektorský den (výuka se nekoná)17. 5. 2017slavnostní zakončení akademického roku


Te Deum – kostel sv. Markéty, Praha-Břevnov


zahradní slavnost26. 5. 2017


15,30


17,00

letní prázdniny1. 7. – 31. 8. 2017konec akademického roku
den otevřených dveří KTF30. 9. 2017
18. 1. 2017Čl. 2 Bakalářské a magisterské studiumk provedení zápisu do dalšího ročníku je nezbytné odevzdat evidenční list pro ak. rok 2016/2017
zápis do druhého a vyššího ročníku


= odevzdat evidenční list pro ak. rok 2015/2016

do 30. 9. 2015soustředění pro studenty přijaté do 1. ročníku4. 10. 2016 od 15,00imatrikulace – Velká aula Karolina3. 10. 2016 od 11,00promoce (předpokládané termíny)


bakalářské – Profesní dům, Malostranské n. 25, Praha 1


magisterské – Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

3. 11. 2016


11. 11. 2016

Zimní semestr


zápis předmětů do SIS22. 8. – 2. 10. 2016změna zápisu předmětů do SIS5. 10. – 11. 10. 2016zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK26. 9. – 2. 10. 2016výuka v zimním semestru4. 10. 2016 – 13. 1. 2017zkouškové období16. 1. – 19. 2. 2017
Letní semestr


zápis předmětů do SIS1. – 19. 2. 2017změna zápisu předmětů do SIS22. – 28. 2. 2017zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK6. – 12. 2. 2017výuka v letním semestru20. 2. – 26. 5. 2017zkouškové období29. 5. – 30. 6. 2017


1. – 15. 9. 2017termín pro splnění studijních povinností15. 9. 2017Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studiuZimní semestr (zimní termín SZZ – leden 2017)


řádný i opravný termín pro všechny obory
splnění předpokladů pro konání dané části SZZ


odevzdání přihlášky ke SZZ


odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 6. 12. 2017termín konání SZZ

16. – 27. 1. 2017Letní semestr (jarní termín SZZ – červen 2017)


řádný i opravný termín pro všechny obory
splnění předpokladů pro konání obhajoby


odevzdání přihlášky k obhajobě


odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 27. 4. 2017splnění předpokladů pro konání ústní části SZZ


odevzdání přihlášky k SZZ

do 12. 5. 2017termín konání SZZ

15. – 30. 6. 2017Letní semestr (podzimní termín SZZ – září 2017)


OBHAJOBY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ


řádný i opravný termín pro všechny obory


ÚSTNÍ ZKOUŠKY


opravný termín pro všechny obory
splnění předpokladů pro konání obhajoby/ústní zkoušky


odevzdání přihlášky k obhajobě/ústní zkoušce


odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 15. 6. 2017termín konání SZZ1. – 8. 9. 2017ExternĂ­ odkaz Čl. 3 Rigorózní řízení a doktorské studiumúdaje týkající se doktorského studia platí pro všechny obory
termín konání podzimních oborových radříjen-listopad 2016promoce (předpokládané termíny)listopad 2016, květen 2017

termíny pro podání přihlášky ke státní doktorské / rigorózní / souborné zkoušce a odevzdání disertační / rigorózní / souborné práce a přihlášky k její obhajobě

2. 12. 2016


pro zkoušku nebo obhajobu v období leden-únor 2017
3. 3. 2017


pro zkoušku nebo obhajobu v období květen-červen 2017
26. 5. 2017


pro zkoušku nebo obhajobu v období září-říjen 2017

zápis18. 9. – 22. 9. 2017

termín pro splnění studijních povinností, odevzdání hodnocení plnění individuálního studijního plánu a návrhu / aktualizace individuálního studijního plánu v SIS, odevzdání závěrečné zprávy o činnosti doktoranda22. 9. 2017termín odevzdání hodnocení plnění individuálního studijního plánu a návrhu / aktualizace individuálního studijního plánu v SIS školitelem29. 9. 2017

Čl. 4 Ostatní termíny


Termíny kontaktní výuky kombinovaného studia (obor Teologické nauky a Aplikovaná etika)V roce 2016:   8. 10. / 22. 10. / 5. 11. / 12. 11. / 26. 11. / 10. 12. /
V roce 2017:   7. 1. / 21. 1. / 4. 2. / 18. 2. / 4. 3. / 11. 3. / 25. 3. / 8. 4. / 22. 4. / 13. 5. / 20. 5. / 3. 6. /Termíny pro odevzdávání publikací

uzávěrka AUC Theologica 1/2017

31. 10. 2016

uzávěrka AUC Theologica 2/2017

31. 3. 2017


ThLic Prokop Brož, Th.D.

Děkan


Poslední změna: 21. listopad 2016 12:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

+420 220 181 244,

fax +420 220 181 234

+420 220 181 400

+420 220 181 383

+420 220 181 384

+420 220 181 241

+420 220 181 583


Jak k nám