Pro uchazeče | Katedry | Fakultní knihovna | Brána k informacím | Časopis I-Forum
Aktuality
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studijní záležitosti
Pro uchazeče
Informační služby
Aktivity
Odkazy
Fakultní kaplan
     Externí odkaz
 

Vítejte na stránkách Katolické teologické fakulty.


Pronájmy prostor

Odkaz v rámci webu Pronájem učeben KTF UK
Studijní obory   

 Katolická teologie
 Teologické nauky
 Aplikovaná etika
 Dějiny křesťanského umění
 Dějiny evropské kultury
 Církevní a obecné dějiny


Odkazy   

 Informační systém UK
 UNCE
 PRVOUK
 Fakultní knihovna
 Časopis AUC Theologica
 Změny ve výuce
 Nové tituly našich vyučujících
 Přehled kontaktů na vyučující
 Cyklus přednášek Kontexty teologie


Výzkumná centra   

 Centrum pro aplikovanou etiku
 Centrum teologie a umění
 Centrum dějin české teologie
 Centrum Pro Oriente Christiano


Poslední aktualizace 24.10 2014 14:12, Webmaster - Email : webmaster@ktf.cuni.cz