• Aktuality

Aktuality


Navrhněte nové knihy do fondu knihovny KTF

Navrhněte nové knihy do fondu knihovny KTF. Online formulář zde.

13. října 2017


Exkurze do Dolního Rakouska na výstavu o Marii Terezii, 10.11.

V pátek 10. listopadu 2017 se uskuteční exkurze do Dolního Rakouska na výstavu „300 Jahre Maria Theresia“. Cena za dopravu a vstupy je 1350Kč. Přihlášení na sekretariátu ÚDKU KTF u Mgr. Jany Bodnárové.

10. října 2017


Pozvánka na slavnostní představení knihy dr. M. Sládka, 19.10.

Slavnostní představení knihy Miloše Sládka Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohotských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém se uskuteční ve čtvrtek 19.10. od 17.00 v Sále Boženy Němcové ve Strahovském klášteře. Všichni jsou srdečně zváni.

10. října 2017


Vyhlášení voleb do Akademického senátu UK

Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlásil na svém zasedání dne 27. 9. 2017 volby do Akademického senátu UK. Volby proběhnou ve dnech

11., 13. a 14. listopadu 2017 v době vždy od 10 do 14 hodin.

6. října 2017


Studenti KTF zvou na literárně-hudební pořad dne 26.10.

Studenti KTF UK zvou na literárně-hudební pořad o sv. Ludmile, který se uskuteční dne 26.10.2017 od 17.00 v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v Mělníku.

14. září 2017


Aktuální nabídky stáží a zahraničních pobytů (pravidelně aktualizováno)

Sledujte pravidelně aktualizovanou nabídku zahraničních pobytů a stáží.

9. srpna 2017


Karolínka 2017/2018

Nová Karolínka pro akademický rok 2017/2018.

3. srpna 2017


Přečtěte si misijní poslání knihovny KTF UK

Název Knihovna Katolické teologické fakulty UK označuje „fakultní knihovnu“ Katolické teologické fakulty UK po jejím návratu v roce 1990 do současného sídla arcibiskupského semináře a teologické fakulty v Praze 6 – Dejvicích z nuceného exilu v Litoměřicích, kde fungovala po odtržení od Karlovy univerzity od roku 1953 pod změněným názvem Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta....

18. října 2017


Žehnání opraveného hrobu a vzpomínka na Mons. J. Polce, 2.11.

Žehnání opraveného hrobu a vzpomínka na Mons. Jaroslava Polce proběhne 2.11.2017 od 15.30 na Břevnovském hřbitově. Hrob požehná kardinál Dominik Duka OP.

13. října 2017


Konference Václav Hájek z Libočan na Tetíně, 17.11.

Konference Václav Hájek z Libočan na Tetíně se koná 17. listopadu od 9.30 na Tetíně. Konferenci pořádá Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, obec Tetín a Sdružení svaté Ludmily. Součástí programu bude od 18 hodin pořad sestavený ze svatoludmilských legend. Literární texty budou číst studenti KTF.

10. října 2017


Spolupráce s ADCM – pilotní ročník Teologického kurzu pro mladé

Arcidiecézní centrum pro mládež Praha (ADCM) ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK pořádá pilotní ročník Teologického kurzu.

9. října 2017


Příručka pro studenty 1. ročníku KTF online

Poprvé v tomto roce vyšla příručka pro studenty 1. ročníku KTF UK. Dostupná je i online zde.

9. října 2017


Studentský spolek zve všechny prváky na pivo, 25.10.

Přijďte na pivo s prvním ročníkem. Poznejte nové spolužáky, sdělte si zkušenosti, zapojte se do dění na KTF. Setkání pořádá studentský spolek Copertino, z.s. v Týnské literární kavárně od 19 hodin.

4. října 2017


Nový předmět Odborná stáž pro studenty KTF UK

Volitelný předmět Odborná stáž (KVAR810, detail KVAR016) je zaměřen na praktické využití teoretických poznatků získaných během studia na KTF UK. Studenti si tak osvojí praktické dovednosti potřebné k vykonávání jejich budoucího povolání. Studenti si mohou zvolit stáž v tuzemských i zahraničních institucí z připravené nabídky nebo si sami mohou domluvit stáž na jimi zvoleném pracovišti.

Stáž je možné absolvovat v takové organizaci nebo instituci, jejíž činnost prokazatelně souvisí se zaměřením studia studenta. Podmínky pro vykonání stáže se řídí podle konkrétní dohody s institucí, kde bude stáž vykonávána. Předmět je určen pro studenty všech vyučovaných oborů na KTF UK. Lze jej zapsat opakovaně, a to i mimo plán. Zahraniční stáž podléhá i dalším pravidlům, podrobněji zde. Aktuálně nabízené stáže v odkazu aktuality.

18. září 2017


Harmonogram akademického roku 2017/2018

V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a v návaznosti na harmonogram akademického roku 2017/2018 stanovený opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 14/2017 vyhlašuje děkan fakulty pro KTF UK harmonogram akademického roku 2017/2018:

14. července 2017
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám