• Aktuality

Aktuality


Fakultní kolo soutěže 1.3.2017

Fakultní kolo Paragone, soutěže o cenu prof. Milana Tognera, se koná 1.3.2017 od 16.00 v učebně P5. O fakultní nominaci se utká 5 studentů KTF UK.

27. února 2017


Informační týden UK pro zájemce o studium

Máte zájem studovat na Univerzitě Karlově? IPSC Vám i v poslední chvíli poradí jak na to. Sledujte jejich akci Informační týden.

24. února 2017


Prof. S. Sousedíkovi byl udělen čestný titul profesor emeritus

Prof. Stanislav Sousedík, dlouholetý akademický pracovník Katolické teologické fakulty UK, byl k 1. lednu 2017 rektorem Univerzity Karlovy jmenován čestným titulem profesor emeritus. Dne 21. února 2017 děkan fakulty Prokop Brož slavnostně předal prof. Sousedíkovi dekret emeritního profesora.

22. února 2017


První absolvent projektu studia vězňů

První student z Vazební věznice Praha Ruzyně úspěšně ukončil studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

16. února 2017


Fond mobility termín podávání žádostí

Fakultní termín pro podávání žádostí z fondu mobility je 23. března 2017. Podmínky žádosti jsou dostupné na webu KTF UK.

15. února 2017


Popelec

Srdečně zveme zvláště studenty, pedagogy a přátele KTF na začátku postní doby na mši svatou s udílením popelce, a to na Popeleční středu 1. března ve 12 hodin v kapli kostela sv. Vojtěcha. Vstup do kaple je přes kostel, tj. zezadu budovy (Kolejní 4). 

7. února 2017


Postní kázání 2017

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském

pořádá cyklus postních kázání Vydat se cestou spásy. Kázání sekonají vždy od 18 hod. v kostele Všech Svatých.

2. února 2017


OBSAH A FORMA Doktorandská konference 23/3/2017

Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia dějin umění, teologie, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů.

26. října 2016


Postní ztišení 30.3.-2.4.2017

Zastavte se během postní doby a najděte si čas na ztišení a zklidnění, naslouchání Božímu slovu modlitbě. Společně strávíme 4 dny v trapistickém klášteře v Novém.

20. března 2017


Sbor UK hledá nové členy

Sbor Univerzity Karlovy uvítá nové členy. Zkoušky probíhají každou středu od 17 hod v Charvátově sálu. Přidejte se!

24. února 2017


Výzva – zahraniční stáže v rámci Erasmus+

V rámci programu Erasmus+ hledáme vážné zájemce o zahraniční praktické stáže, které je nutné uskutečnit do konce akademického roku 2016/2017. Minimální délka pobytu je 60 dní. Nabídka platí pro všechny řádně zapsané studenty KTF UK všech oborů.

24. února 2017


Interdisciplinární seminář II/2017: Filip H. Härtel, Richard Kearney: Bůh, který může být

Ve své přednášce se bude Filip H. Härtel věnovat frekventované otázce návratu náboženství v postmoderní době. Východiskem bude dílo Richarda Kearneyho, současného irského katolického filosofa, u nás jen minimálně reflektovaného, především pak jeho koncepci "Boha, který může být".

20. února 2017


Na cestě s Jackem Kerouacem - rozhovor I- Forum

Přečtěte si rozhovor s doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. o spirituálně-teologické cestě s Jackem Kerouacem.

17. února 2017


Vzpomínka děkana fakulty na kardinála Martiniho

Článek děkana fakulty v nejnovějším čísle Katolického týdeníku, ve kterém vzpomíná na kardinála Martiniho, si můžete přečíst i online.

16. února 2017


Vyhlášení výběrového řízení Erasmus+

ke studijním pobytům v akademickém roce 2017/2018. Bližší informace na Zahraničním oddělení KTF UK. Sledujte informační kanály KTF UK. Termín pro odevzdání přihlášek je 23.3.2017.

15. února 2017


Rozhovor s proděkanem pro studium Jaroslavem Brožem

Má v dnešní době smysl studovat teologickou fakultu? Přeštěte si či poslechněte rozhovor s proděkanem pro studium KTF UK Jaroslavem Brožem na ČRo.

13. února 2017


seminář Masmediální komunikace 27.2.–2.3.2017

V rámci programu celoživotního vzdělávání se otevírá kurz Masmediální komunikace. Program se uskuteční formou prezenčního blokového semináře v termínu 27. 2. 2017 až 2. 3. 2017 v budově KTF UK. Termín přihlášek je 27.2.2017.

Témata semináře jsou: Masová komunikace a masová kultura, Informační útvary, Novinářská etika, Zábava v médiích, Manipulace, Reklama, Veřejné mínění

10. února 2017


Nové kurzy Centra teologie, filosofie a mediální teorie

Centrum teologie, filosofie a mediální teorie pro letní semestr otevírá kurzy vyučované v anglickém jazyce – Seminář z fundamentální teologie, Teologie osvobození, Teologie a mediální teorie.

10. února 2017


Přijímací řízení 2017

Podmínky přijímacího řízení ke studiu na akademický rok 2017/2018 naleznete na webových stránkách www.ktf.cuni.cz. Termín pro podání přihlášek je 28.02.2017.

6. února 2017


Nové číslo AUCT Theologica 2/2016 Levinas a teologie

Vyšlo nové číslo časopisu Acta Universitatis Carolinae Theologica s tématem Levinas a teologie.

Časopis Acta Universitatis Carolinae Theologica lze zakoupit v knihkupectví Karolinum (Celetná 18, Praha 1). Je dostupné také online.

Předplatné časopisu lze objednat v redakci časopisu (Thákurova 3, 160 00 Praha 6; e-mail: theologica@ktf.cuni.cz). 

30. ledna 2017


Věda na UK - medailonek prof. Jiřího Kuthana

Prof. Jiří Kuthan je společně s prof. Janem Roytem autorem publikace Karel IV. Císař a český král – vizionář a zakladatel. Za tuto knihu získali Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací od MŠMT.

4. ledna 2017
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

+420 220 181 244, fax +420 220 234

+420 220 181 400

+420 220 181 383

+420 220 181 384

+420 220 181 241

+420 220 181 583


Jak k nám