• Aktuality

AktualityFilmový večer spolku Copertino 28.3.

Přijďte 28.3. na filmový večer studentského spolku Copertino. Promítat se bude záznam divadelního představení Městského divadla v Brně Smrt Pavla I. Začátek v 18.00.

20. března 2017


Pozvánka na Velikonoce v Janských lázních

Fakultní kaplan zve studenty KTF UK na velikonoční pobyt v Janských Lázních v penzionu Marianum.

Součástí budou obřady velikonočního tridua v místním kostele sv. Jana Křtitele, ale také možnost výletu do hor. Další informace na vyžádání (kaplan@ktf.cuni.cz).

Rekolekce se uskuteční jen při dostatečném počtu zájemců: nahlaste se, prosím, co nejdříve! Na ubytování

bude domluvena studentská sleva.

13. března 2017


Mezinárodní konference Obsah – Forma, zveřejnění programu

Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia dějin umění, teologie, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů. Podrobný program naleznete na stránkách KTF UK. Na závěr konference přednese přednášku dr. Elizabeth Pilliod z State University of New Jersey.

3. března 2017


Výzva – zahraniční stáže v rámci Erasmus+

V rámci programu Erasmus+ hledáme vážné zájemce o zahraniční praktické stáže, které je nutné uskutečnit do konce akademického roku 2016/2017. Minimální délka pobytu je 60 dní. Nabídka platí pro všechny řádně zapsané studenty KTF UK všech oborů.

24. února 2017


Vyhlášení výběrového řízení Erasmus+

ke studijním pobytům v akademickém roce 2017/2018. Bližší informace na Zahraničním oddělení KTF UK. Sledujte informační kanály KTF UK. Termín pro odevzdání přihlášek je 23.3.2017.

15. února 2017


Fond mobility termín podávání žádostí

Fakultní termín pro podávání žádostí z fondu mobility je 23. března 2017. Podmínky žádosti jsou dostupné na webu KTF UK.

15. února 2017


Postní ztišení 30.3.-2.4.2017

Zastavte se během postní doby a najděte si čas na ztišení a zklidnění, naslouchání Božímu slovu modlitbě. Společně strávíme 4 dny v trapistickém klášteře v Novém.

20. března 2017


Vyšly dvě nové publikace o starých kresbách z českých sbírek

Vyšly dvě nové publikace o starých kresbách Rozmanitosti kresby. Italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských veřejných sbírkách a Kroměřížský kabinet kresby. Kresby starých mistrů. Podrobné anotace knih naleznete na stránkách KTF UK, v záložce publikační činnost.

6. března 2017


Retrospektiva – nová výstava na chodbách KTF

V prvním patře KTF UK bude otevřena nová výstava fotografií – Pavla Glombová: Retrospektiva. Vernisáž se uskuteční 7. března 2017 od 17 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

28. února 2017


Prof. S. Sousedíkovi byl udělen čestný titul profesor emeritus

Prof. Stanislav Sousedík, dlouholetý akademický pracovník Katolické teologické fakulty UK, byl k 1. lednu 2017 rektorem Univerzity Karlovy jmenován čestným titulem profesor emeritus. Dne 21. února 2017 děkan fakulty Prokop Brož slavnostně předal prof. Sousedíkovi dekret emeritního profesora.

22. února 2017


Postní kázání 2017

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském

pořádá cyklus postních kázání Vydat se cestou spásy. Kázání sekonají vždy od 18 hod. v kostele Všech Svatých.

2. února 2017
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

+420 220 181 244,

fax +420 220 181 234

+420 220 181 400

+420 220 181 383

+420 220 181 384

+420 220 181 241

+420 220 181 583


Jak k nám