Markéta Jarošová

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.

ORCID: 0000-0002-6441-8858


E-mail:


Study Informational System (SIS)


Phone: +420 771 230 551


1st floor, room 1071 A


Courses taught in English

Academic interests:

I focus mainly on the study of museum and gallery institutions, and collecting issues at the turn of the 19th and 20th centuries; I lead lectures and seminars in museology, curation, and ancient and renaissance art.


Background:

I completed my doctoral studies at the Faculty of Arts of Charles University, where I defended my doctoral thesis on the Medieval Architecture of the Mendicant Orders in Silesia in 2011. I am an Assistant Professor at the Institute of Christian Art History of the Catholic Theological Faculty of Charles University in Prague since 2012. Previously I worked as a lecturer at the National Gallery in Prague in the Old Masters – Medieval art collection in the St. Agnes Monastery. I held the position of curator of the sub-collection of fine arts at the Silesian Museum in Opava.


Research projects:

I participated in the NAKI project: “Culture and Art of the Benedictine Order in Central Europe 800–1300”, which was solved together with the AVCR and NG in Prague. As part of this project, I edited a collective monograph: Ora et labora. Selected chapters from the history and culture of the Benedictine order, published in 2013. I was part of the research team within the GACR project: “Cultural Codes and Their Transformations in the Hussite“, which was solved in cooperation with CMS FÚ AV and ÚJČ AV. In this project, I edited the collective monograph Inter Arma Silent Musae? The Cultural Legacy of the Hussites in the European and National Context, published in 2019.


Foreign experiences:

I completed several studies stays at the Zentralinstitut für Kunstgeschichte in Munich, the Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max-Planck-Institut, and the Berenson Library - Villa I Tatti. In 2018 I completed a study stay in New York and in 2019 in California. During my teaching career, I actively participated in several foreign excursions organized primarily for art history students to destinations such as Amsterdam, Berlin, Dresden, Florence, Rome, and Vienna. I participated in the organization of a large international conference Prag und die Grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310–1437), and the editing of the collective monograph of the same name, published in 2008.


Courses

In English


In Czech language

 • History of Ancient Art

 • Synoptic History of Renaissance Art 1

 • Synoptic History of Renaissance Art 2

 • Renaissance Art: Seminar 1

 • Renaissance Art: Seminar 2

 • Introduction to museology

 • Theory and practice of the museology


 • European and World Museums and Galleries 1

 • European and World Museums and Galleries 2

 • Museums and Galleries in the USA 1

 • Museums and Galleries in the USA 2

 • European and World Museums and Galleries

 • Analyses of the Current Curatorship Concepts 1

 • Analyses of the Current Curatorship Concepts 2Bibliography:

I. Articles, chapters in team publications:

 • Markéta Jarošová: Kontexty sbírky sádrových odlitků v původní expozici Slezského zemského muzea. In: Anežka Bartlová / Hana Buddeus (eds.): Infrastruktury (dějin) umění. Sborník ze VII. sjezdu historiků a historiček umění v Ústí nad Labem, Praha 2022, 151–172

 • Markéta Jarošová: Nélie Jacquemart André a Isabella Stewart Gardner – sběratelky renesančního umění. In: Muzejní a vlastivědná práce, 60 (1), 2022, 50–63

 • Markéta Jarošová: Kolekcja sztuki średniowiecznej muzeum śląskiego w Opawie. In: Śląskie sacrum. Sztuka gotika 1200–1550. Muzeum Śląskie w Katowicach 2011, s. 55–79

 • Markéta Jarošová: Katalogová hesla k mendikantským kostelům v Ratiboři, Těšíně, Osvětimi, Vladislavi, Opoli. In: David Majer (ed.): Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. Ostravské muzeum. Ostrava 2011

 • Markéta Jarošová: Klášterní kostely minoritů a klarisek ve Vratislavi. In: Miroslav Šmied / František Záruba (eds.): Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium. Vol XIV.). Praha 2013

 • Markéta Jarošová: Středověká architektura mendikantských řeholí ve Slezsku. In: Miroslav Šmied / František Záruba (eds.): Ve službách českých knížat a králů. Kniha k poctě profesora Jiřího Kuthana. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium. Vol XVI.). Praha 2013

 • Markéta Jarošová: Benediktinské kláštery jako objekty muzejní prezentace. New York versus Evropa. In: Markéta Jarošová / Radka Lomičková (eds.): Ora et labora. Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium. Vol XV.). Praha 2013

 • Markéta Jarošová: Deskový obraz jako forma vladařské reprezentace dynastie Jagellonců. In: Miroslav Šmied / František Záruba (ed.): Obrazy uctívané, obdivované a interpretované. Sborník k 60. Narozeninám profesora Jana Royta (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XX.) Praha 2015, s. 124–145

 • Markéta Jarošová: Význam vdovských portrétů Marie Uherské a posmrtných podobizen Ludvíka Jagellonského. In: Magdalena Nespěšná Hamsíková (ed.): Ecclesia. Boží chrám a Církev. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium. Vol XX.). Praha 2016

 • Markéta Jarošová: Der Mäzen Johan II. von Liechtenstein im Kontext der Sammlung mittelalterlicher Kunst des Schesischen Landesmuseums. In: Marek Vařeka / Aleš Zářický (eds.): Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der Böhmischen Krone. Ostrava/Vaduz 2013, 485–498

 • Markéta Jarošová: Husité na bitevním poli. Zobrazení husitských bitev v kontextu antické a středověké výtvarné tradice. In: Markéta Jarošová (ed.): Inter Arma Silent Musae? Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium). Praha 2019

 • Markéta Jarošová: Jan Žižka z Trocnova, přísný mstitel pýchy a lačnosti kněžské. In: Markéta Jarošová (ed.): Inter Arma Silent Musae? Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium). Praha 2019

 • Markéta Jarošová: Renesanční portál benediktinského klášterního kostela sv. Jiří na Pražském hradě. Mezi formou a obsahem. In: Markéta Jarošová (ed.): Inter Arma Silent Musae? Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium). Praha 2019

 • Markéta Jarošová: Jan Hus – národní hrdina v Národním muzeu. In: Markéta Jarošová (ed.): Inter Arma Silent Musae? Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium). Praha 2019

 • Markéta Jarošová: Renesanční portál benediktinského klášterního kostela sv. Jiří na Pražském hradě v kontextu patrocinia a dynastické úcty ke světci v době středověku. In: Markéta Jarošová (ed.): Inter Arma Silent Musae? Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium). Praha 2019

 • Markéta Jarošová: Hearstův hrad. Kalifornský sen v záři evropské umělecké tradice. In: Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce, číslo 1, roč 57, 2019, 25–37

 • Markéta Jarošová: Kontexty sbírky sádrových odlitků v původní expozici Slezského zemského muzea (to be published)

 • Markéta Jarošová: Nélie Jacquemart André a Isabella Stewart Gardner – sběratelky renesančního umění (to be published)


II. Edition:

 • Markéta Jarošová / Jiří Kuthan / Stephan Scholz (ed.): Prag und die grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310–1437) (=Opera Facultatis

  Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol VIII.). Praha 2008

 • Markéta Jarošová (ed.): Josef Cibulka ad honorem. (=Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol IX.). Praha 2008

 • Markéta Jarošová / Radka Lomičková (eds.): Ora et labora. Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium. Vol XV.). Praha 2013

 • Markéta Jarošová (ed.): Inter Arma Silent Musae? Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium). Praha 2019


Last change: January 26, 2024 11:22 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contact

Charles University

Catholic Theological Faculty

Thákurova 3, Prague 6, 160 00

Czech Republic


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208


Main contacts

Dean (Secretariat)

+420 220 181 244,

fax:+420 220 181 234

office@ktf.cuni.cz

International Relations Office

+420 220 181 241

relations@ktf.cuni.cz


other contactsHow to find us