Vojtěch Novotný

  prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

  Department of Systematic Theology and Philosophy


  Contacts:

  Study Informational System

  (SIS)


  Scientific activities

  Monographs

  a) In foreign languages

  • Anthropologia sacra: Origini dellˈantropologia teologica nellˈortodossia veteroprotestante. Milano: Casa Editrice ITL-Centro Ambrosiano, 2014. 196 pages, ISBN 978-88-7836-463-9

  • Cur homo? A history of the thesis concerning man as a replacement for fallen angels. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. 184 pages, ISBN 978-80-246-2519-5

  b) In Czech

  • Teologie ve stínu: Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007, 220 pages, ISBN 978-80-246-1308-6

  • Katolická teologická fakulta 1939–1990: Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007, 524 pages, ISBN 978-80-246-1369-7

  • Maximální křesťanství: Adolf Kajpr SJ a list Katolík. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012. 446 pages, ISBN 978-80-246-2047-3

  • „Běda církvi...“: Bonaventura Bouše burcující. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012, 612 pages, ISBN 978-80-246-2009-1

  • NOVOTNÝ, Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, Miroslav. Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891–1990. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2013, 287 pages,. ISBN 978-80-246-2436-5

  • Odvaha být církví: Josef Zvěřina v letech 1913–1967. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2013, 592 pages, ISBN 978-80-246-2432-7

  • Martyr Christi: P. Adolf Kajpr SJ (1902–1959). Praha: Nakladatelství Karolinum, 2020, 538 pages, ISBN 978-80-246-4645-9

  c) Editions

  • NOVOTNÝ, Vojtěch (ed.). Česká katolická eklesiologie druhé poloviny 20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007 (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis: Theologica et Philosophica. Svazek 10). 280 pages. ISBN 978-80-246-1493-9; ISSN 1802-9159

  • NOVOTNÝ, Vojtěch (ed.). Všechno je milost: Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008 (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis: Theologica et Philosophica. Svazek 11). 595 pages, ISBN 978-80-246-1505-9; ISSN 1802-9159

  • KAJPR, Adolf. Ministerium verbi: Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry. K vydání připravil Vojtěch Novotný. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017, 526 pages, ISBN 978-80-246-3468-5

  • KAJPR, Adolf. Pronikám do Boha: Dopisy z nacistického a komunistického žaláře / So dringe ich in Gott: Briefe aus der NS-Haft und aus dem kommunistischen Gefängnis. K vydání připravili / Herausgegeben von Vojtěch Novotný – Jana Maroszová. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2020, 210 pages, ISBN 978-80-246-4713-5

  • KAJPR, Adolf. Přítomnost je vlastním Božím časem. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2021, 375 pages,. ISBN 978-80-7412-404-4


  Scientific citations

  In the absence of a subject-specific citation index, the list is compiled by the author's own excerpting, i.e. within the limits of the author's knowledge.


  Citations in scientific publications (in total)

  392

  of which in foreign and international publications

  108

  of which in Czech and Slovak publications

  284


  Full list of publications (as of 27 September 2021)

  Download in *.pdf


  Last change: November 15, 2023 10:56 
  print
  Share on: Facebook Share on: Twitter
  Share on:  
  Contact

  Charles University

  Catholic Theological Faculty

  Thákurova 3, Prague 6, 160 00

  Czech Republic


  IČO: 00216208

  DIČ: CZ00216208


  Main contacts

  Dean (Secretariat)

  +420 220 181 244,

  fax:+420 220 181 234

  office@ktf.cuni.cz

  International Relations Office

  +420 220 181 241

  relations@ktf.cuni.cz


  other contacts  How to find us