Vojtěch Novotný

  prof. PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D.

  Katedra systematické teologie a filosofie


  Kontakt:


  informační systém UK


  materiály ke stažení
  Vědecká činnost

  Odborné monografie

  a) zahraniční a mezinárodní

  • Anthropologia sacra: Origini dellˈantropologia teologica nellˈortodossia veteroprotestante. Milano: Casa Editrice ITL-Centro Ambrosiano, 2014. 196 p. ISBN 978-88-7836-463-9

  • Cur homo? A history of the thesis concerning man as a replacement for fallen angels. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. 184p. ISBN 978-80-246-2519-5

  b) české

  • Teologie ve stínu: Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007. 220 p. ISBN 978-80-246-1308-6

  • Katolická teologická fakulta 1939–1990: Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007. 524 p. ISBN 978-80-246-1369-7

  • Maximální křesťanství: Adolf Kajpr SJ a list Katolík. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012. 446 p. ISBN 978-80-246-2047-3

  • „Běda církvi...“: Bonaventura Bouše burcující. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012. 612 p. ISBN 978-80-246-2009-1

  • NOVOTNÝ, Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, Miroslav. Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891–1990. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2013. 287 p. ISBN 978-80-246-2436-5

  • Odvaha být církví: Josef Zvěřina v letech 1913–1967. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2013. 592 p. ISBN 978-80-246-2432-7


  Úplný přehled vědecké činnosti (stav k 15. 5. 2017)

  *.pdf dokument ke stažení


  Seznam citací (stav k 15. 5. 2017).

  Metodika: Při neexistenci oborového citačního indexu je seznam sestaven vlastní excerpcí, tedy v mezích vědomostí autora. V případě, že zdroj uvádí totéž dílo opakovaně, může být počet citací stanoven dvojím způsobem: jako citace jediná (A) nebo jako citace násobená počtem výskytů, které jsou projevem práce s jednotlivými údaji, myšlenkami, formulacemi (B).


  Celkový počet:

  A

  B

  citace v odborných publikacích celkem

  275

  652

  z toho v zahraničních a mezinárodních publikacích

  64

  121

  z toho v domácích publikacích

  211

  531
  Poslední změna: 7. říjen 2018 07:32 
  print
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty