• socialIcon
 • socialIcon
 • socialIcon
 • socialIcon
 • socialIcon

David Vopřada

Department of Systematic Theology and Philosophy


Chaplain of the Faculty

Editor-in-Chief of the Acta Universitatis Carolinae Theologica journal


THIS PAGE IN CZECH


I wrote my doctoral thesis on Ambrose’s Commentary on Psalm 118 (119): it was published in Italian as La mistagogia del Commento al Salmo 118 di sant’Ambrogio (Studia Ephemeridis Augustinianum, vol. 146, 2016). In my research, I focus on the 4th and 5th century in the Christian West, in particular on the topic of Christian initiation and homiletic literature. St Ambrose and St Augustine remain a great inspiration for me. At present, I work on prebaptismal catecheses of Quodvultdeus of Carthage and try to prepare an anthology of Patristic texts on ministry in the Early Church in Czech.

My research topics

 • Latin Church Fathers

 • St Ambrose of Milan and his Biblical Exegesis

 • Quodvultdeus of Carthage and his Prebaptismal Catechesis

 • Early Christian Sermons

 • Christian Initiation and Mystagogy

 • Ministry in the Early Church

Contact

Courses

Bibliography

2018

 • Vopřada, David. Kněžství v prvních staletích. II. 4.–5. století [Priesthood in the First Centuries of the Church. Vol. II: 4th to 5th centuries]. Praha: Krystal OP 2018, 242 p. ISBN 978-80-7575-038-9.[link]

 • Vopřada, David. Kněžství v prvních staletích. I. 1.–3. století [Priesthood in the First Centuries of the Church. Vol. I: 1st to 3rd centuries]. Praha: Krystal OP 2018, 256 p. ISBN 978-80-7575-033-4. [link]

 • Vopřada, David. Augustine’s Eternal Search for the True Face of God. In: Seeking God’s Face, Mireia Ryšková (ed.). Praha: Karolinum Press, 2018, 137–158.[link]

2017

 • Vopřada, David. Quodvultdeus’ Sermons on the Creed: a Reassessment of his Polemics against the Jews, Pagans, and Arians. Vox Patrum 37 [68] (2017), 355-369.[PDF]

 • Vopřada, David. Quodvultdeovy předkřestní katecheze a formování křesťanské identity [Quodvultdeus’s Prebaptismal Catecheses and Forming of the Christian Identity]. Studia Theologica 19, 2 (2017), 181-200. [PDF]

 • Vopřada, David. Bonum mihi quod humiliasti me. Ambrose’s Theology of Humility and Humiliation. Studia Patristica 85 (2017), 87–94. [link]

 • Vopřada, David. Křestní a ekleziologická interpretace Velepísně u Quodvultdea z Kartága [The Baptismal and Ecclesiological Interpretation of the Song of Songs in Quodvultdeus of Carthage]. In: Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna. Kazateľ – Príslovia – Pieseň piesní. M. Lichner (ed.). Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, 119–150.

 • Rec.: Vít Hušek: Ambrosiaster a dějiny spásy v kontextu předaugustinovské západní teologie. Acta Universitatis Carolinae Theologica 7, 2 (2017), 179–180. ISSN 2336-3398. doi: https://doi.org/10.14712/23363398.2017.26. [link]

2016

 • Vopřada, David. La mistagogia del Commento al Salmo 118 di sant’Ambrogio. Roma: Institutum Patristicum Augustinianum, 2016, 576 pages. ISBN 978-8879611459. [link]

 • Vopřada, David. Ambrose’s Mother and Her Son’s Theological Views. Eastern Theological Journal 2 (2016), 19–30.[PDF]

 • Vopřada, David. La souffrance de Dieu chez Origène. Revue Théologique des Bernardins, hors-serie (2016), pp. 191–206.

2015

 • Vopřada, David. Svatý Augustin: Vánoční promluvy [Saint Augustine: Christmas Sermons]. Praha: Krystal OP, 2015. 296 pages. ISBN 978-80-87183-83-0. [PREVIEW] [link]

 • Vopřada, David. Mystagogie Výkladu 118. žalmu svatého Ambrože [Mystagogy of Ambrose’s Commentary on Psalm 118]. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. ISBN 978-80-7465-133-5.[PREVIEW] [link]

 • Vopřada, David. Svatý Ambrož a tajemství Krista [Saint Ambrose and the Mystery of Christ]. Praha: Krystal OP, 2015. 224 s. ISBN 978-80-87183-73-1. [PREVIEW] [link]

 • Vopřada, David. Duch svatý v dějinách spásy u Ireneje a Augustina [Holy Spirit in the History of Salvation in Irenaeus and Augustine]. In: Kol. aut. Biřmování jako posila a pečeť. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2015, 55–89.

 • Vopřada, David. Ambrožova eucharistická mystagogie [Ambrose’s Eucharistic Mystagogy]. In Kol. aut. Eucharistie jako pramen a vrchol života církve. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2015, 33–63.

 • Vopřada, David. Ambrose’s Use of Arcanum: A Friendly Space Both Human and Divine. European Journal of Science and Theology 11, 1 (2015), 105–117. ISSN 1842–8517. [PREVIEW]

 • Vopřada, David. Svatý Ambrož a mnohost přístupů k plnosti jediného Slova [Saint Ambrose and Multiplicity of Approaches to the Fullnes of the only Word]. Teologický časopis 13, 1 (2015), s. 5–18.

 • Vopřada, David. Rev.: Miloš Lichner. Vers une ecclésiologie de la tolerantia. Recherche sur saint Augustin. Budapest: L’Harmattan Kiadó 2014. AUC Theologica 5, 2 (2015), 326-328.[PDF]

2014

 • Vopřada, David. La morte del vescovo tra IV e V secolo: il racconto e la teologia. In: L’évêque, l’image et la mort. Identité et mémoire au Moyen Âge. Bock, N.; Foletti, I.; Tommasi, M. [ed.]. Roma: Viella, 2014, pp. 333–346. ISBN 9788867280797. [odkaz na knihu]

 • Vopřada, David. Augustinův výklad proklínacích žalmů v Enarrationes in Psalmos [Augustine’s Commentary on Interprecatory Psalms in en. Ps.]. Studia theologica 16, 2 (2014), pp. 130–144. ISSN 1212-8570. [CEEOL]

 • Vopřada, David. Zakramenti: Kristusovo zdravilo [Sacraments: Christ’s Medicine in the Church Fathers]. Communio: mednarodna katoliška revija 24, 2 (2014), 118–131. ISSN 1408-9580 = Svátosti – Kristův lék u církevních otců. Mezinárodní katolická revue Communio 18, 2 /71/, pp. 74–86. ISSN 1211-7668. [PDF]

 • Vopřada, David. Tři Ambrožovy texty o očišťujícím ohni u bran ráje [Three texts of St Ambrose on the Purification Fire at the Gates of Paradise]. Salve 24, 1 (2014), pp. 69–76. ISSN 1213-6301.[PDF]

2013

 • Vopřada, David. Dobrý had a jelen. Dva obrazy Krista v kázání svatého Ambrože [Good Serpent and Dear: two images of Christ in St Ambrose’s Sermons]. Studia theologica 15, 2 (2013), pp. 238–252. ISSN 1212-8570. [PDF]

 • Vopřada, David. Augustinova cesta k Boží Moudrosti – Kristus a církev [Augustine’s Way to God’s Wisdom: Christ and the Church]. MKR Communio 17, 3 [68] (2013), pp. 21–34. ISSN 1211-7668. [PDF]

 • Vopřada, David. Eucharistie v křestní a celoživotní mystagogii Ambrože Milánského [Eucharist in the Baptismal and Continuing Mystagogy of Ambrose of Milan]. In: Pavel Ambros (ed.). Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. Olomouc: Refugium, 2013, 65–82. ISBN 978-80-7412-143-2. [PDF]

 • Vopřada, David. Autorita koncilů starověké církve [Authority of the Councils of the Ancient Church]. Salve 23, 4 (2013), 19–35. ISSN 1213-6301. [PDF]

 • Vopřada, David. Mystagogická metoda v pojetí Ambrože Milánského [Method of Mystagogy in St Ambrose of Milan]. In: Myšlení o transcendenci. Mireia Ryšková – Mlada Mikulicová (eds.). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013, 39–54. ISBN 978-80-7465-088-8. [odkaz na knihu]

 • Vopřada, David. Předávání a růst víry u svatého Ambrože [St Ambrose’s View on Passing on the Faith and its Growth]. Cesty katecheze 5, 1 (2013), pp. 10–13; 5, 2 (2013), pp. 6–9. ISSN 1803-7224. [PDF][PDF]

 • Vopřada, David. Hlad a žízeň po spravedlnosti. Antologie z patristické exegeze čtvrtého blahoslavenství [Hunger and Thirst for Justice: an Anthology of Patristic Exegesis of the Fourth Beatitude]. MKR Communio 17, 1–2 [66–67] (2013), pp. 68–87. ISSN 1211-7668.

 • Vopřada, David. Rev.: Denisa Červenková: Jak se křesťanství stalo náboženstvím. Recepce pojmu religio v Tertuliánově Apologetiku. Praha, Karolinum 2012. In: AUC Theologica 3, 1 (2013), pp. 194–196. ISSN 1804-5588. [PDF]

 • Vopřada, David. Rev.: Marek Starowieyski: Slovník raněkřesťanské literatury východní. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. In: Teologické texty 24, 4 (2013), pp. 221–222. ISSN 0862-6944. [PDF]

2012

 • Vopřada, David. Fidus mysteriorum interpres. Il Commento al Salmo 118 di Sant’Ambrogio come approfondimento mistagogico dell’iniziazione cristiana della Chiesa di Milano. Thesis ad Doctoratum in Theologia et Scientiis patristicis. Roma: Istituto Patristico Augustinianum, 2012.

 • Vopřada, David. Boží utrpení u Órigena [God’s Suffering in Origen]. Salve 22, 4 (2012), pp. 23–33. ISSN 1213-6301. [PDF]

 • Vopřada, David. Duch svatý v dějinách spásy u sv. Ireneje [Holy Spirit in the History of Salvation]. Cesty katecheze 4, 1 (2012), pp. 6-8. ISSN 1803-7224. [PDF]

2011

 • Vopřada, David. Eucharistie u Ambrože Milánského [Eucharist in Ambrose of Milan]. In: Eucharistia. Štúdie z patristiky. Pigula, J.; Obyševská, A. [eds.]. Košice: Equilibria, 2011, s. 37–48. ISBN 978-80-89284-84-9. [PDF]

 • Vopřada, David. Rev.: Petr Kitzler (ed.): Příběhy křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury [Atti dei martiri cristiani. L‘antologia della letteratura martiriale piu’ antica]. Praha, Vyšehrad 2009. In: Augustinianum 51 (2011), s. 275–278. ISSN 0004-8011. [PDF]

2010

 • Vopřada, David. Senectus mundi. Křesťané tváří v tvář krizi. Cypriánův spis Demetrianovi a Augustinovy promluvy po Alarichově dobytí Říma [Senectus mundi: Christians Facing a Crisis. Cyprian’s ad Demetrianum and Augustine’s sermones after Alarich’s plunder of Rome]. In: Bednaříková, J.; Bouma, D.; Hojda, J. Krize a kairos. Sv. 1. Teologické perspektivy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, p. 31-52. ISBN 978-80-87378-77-9. [PDF]

 • Vopřada, David. Ambrož a Theodosius: obraz vztahu církve a společnosti na konci 4. století [Ambrose and Theodosius: an Image of the Relationship between the Church and the Society at the end of the 4th century]. In: Církev a společnost. Nedorostek, M. [ed.]. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2010, pp. 9-18. ISBN 978-80-87398-00-5.

 • Vopřada, David. Mystagogie jako uvedení do tajemství Krista v rané církvi [Mystagogy as Introduction to the Mystery of Christ in the Early Church]. Cesty katecheze 2, 3 (2010), pp. 6–8. ISSN 1803–7224. [PDF]

 • Vopřada, David. Augustinova nauka o manželství [Augustine’s Teaching on Marriage]. MKR Communio 14, 3-4 (2010), pp. 89-101. ISSN 1211-7668. [PDF]

 • Nosek, Lukáš – Vopřada, David. Uzdravení rodových kořenů – dilema katolického křesťana [Healing the Family Tree: a Dilemma of a Catholic Christian]. Teologické texty 21, 4 (2010), pp. 191–197. ISSN 0862-6944. [PDF]

 • Vopřada, David. Rev.: Petr Kitzler (ed.): Příběhy křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury. Praha, Vyšehrad 2009. In: Salve 20, 1 (2010), pp. 107–111. ISSN 1213–6301.

2009

 • Vopřada, David. Disciplina arcani nell’Expositio psalmi cxviii di S. Ambrogio. Thesis ad Licentiam in Theologia et Scientiis patristicis. Roma: Istituto Patritico Augustinianum, 2009.

 • Vopřada, David. Katecheze v patristické epoše [Catechesis in the Patristic Era]. In: Dřímal, L.; Kohut, P. V.; Petráček, T.; Polehla, P.; Scarano, A.; Vopřada, D. O katechezi. Ústí nad Orlicí: Oftis pro Biskupství královéhradecké – Diecézní teologický institut, 2009, pp. 25-49. ISBN 978-80-7405-061-9. [PDF]

 • Vopřada, David. Disciplina arcani ve výkladu žalmu 118 sv. Ambrože [The discipline of the arcane in mbrose’s Commentary on Psalm 118]. In: Antické křesťanství. Liturgie, rétorika, antropologie. Hušek, V.; Kitzler, P.; Plátová, J. [eds.]. Brno: CDK, 2009, pp. 35-52. ISBN 978-80-7325-190-1. [PDF]

2008

 • Vopřada, David. Augustine’s Letter 262 to Ecdicia. Conflict of Ideas of Christian Perfection. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 9 (2008), pp. 87-105. ISSN 1212-9038. [CEEOL]

 • Vopřada, David. Planus atque suavissimus doctor. Milánský biskup Ambrož jako kazatel [Ambrose the Bishop of Milan as Preacher]. Salve 18, 1 (2008), pp. 17-32. ISSN 1213–6301. [PDF]

 • Vopřada, David. Svatý Ambrož: biskup a občan [St Ambrose: Bishop and Citizen]. In: In Spiritu veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. Martin, B.; Petráček, T.; Schmidt, N.; Mohelník, B. [eds.]. Praha: Krystal OP, 2008, pp. 613-634. ISBN 978-80-87183-02-1. [PDF]

 • Rev.: Vít Hušek–Ladislav Chvátal–Jana Plátová (ed.):Miscellanea patristica: Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi. Brno: CDK, 2007. Studia theologica 10, 2 (2008), pp. 91-92. ISSN 1212–8570. [CEEOL]

2007

 • Vopřada, David. Bible v křesťanské tradici církve 2. století [Bible in the Christian Tradition of the 2nd Century]. In: O Božím slově. Hojda, J. [ed.]. Svitavy: Trinitas, 2007, pp. 68-81. ISBN 978-80-86885-03-2.

2006

 • Vopřada, David. Svědectví hierarchické služby v patristické epoše [Testimonies of the Hierarchical Ministry in the Patristic Era]. In: O služebném kněžství. Hojda, J. [ed.]. Svitavy: Trinitas, 2006, pp. 84-93. ISBN 978-80-86885-10-0.


Last change: November 27, 2018 21:11 
Share on:  
Contact

Charles University

Catholic Theological Faculty

Thákurova 3, Prague 6, 160 00

Czech Republic


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208


Main contacts

Dean (Secretariat)

+420 220 181 244,

fax:+420 220 181 234

office@ktf.cuni.cz

International Relations Office

+420 220 181 241

relations@ktf.cuni.cz


other contactsHow to find us