David Vopřada

Department of Systematic Theology and Philosophy

Head of the Department


Editor-in-Chief of the Acta Universitatis Carolinae Theologica journal


THIS PAGE IN CZECH


I wrote my doctoral thesis on Ambrose’s Commentary on Psalm 118 (119): it was published in Italian as La mistagogia del Commento al Salmo 118 di sant’Ambrogio (Studia Ephemeridis Augustinianum, vol. 146, 2016). In my research, I focus on the fourth and fifthcenturies in the Christian West, in particular on the topic of Christian initiation and homiletic literature. St Ambrose and St Augustine remain a great inspiration for me. As my Habilitation thesis, I prepared a book on prebaptismal catecheses of Quodvultdeus of Carthage that is going to be published in 2019 by Brill. One of my hobbies is making the Patristic texts available in Czech language, I published Augustie’s sermons on Christmas, Epiphany, and the Our Father, as well as a two-volume anthology of Patristic texts on ministry in the Early Church in Czech.

My research topics

 • Latin Church Fathers

 • St Ambrose of Milan and his Biblical Exegesis

 • Quodvultdeus of Carthage and his Prebaptismal Catechesis

 • Early Christian Sermons

 • Christian Initiation and Mystagogy

 • Ministry in the Early Church

Contact

Courses

Bibliography

2019

 • Vopřada, David. Quodvultdeus: a Bishop Forming Christians in Vandal Africa. A Contextual Analysis of the Pre-baptismal Sermons attributed to Quodvultdeus of Carthage. Supplements to Vigiliae Christianae, 154. Leiden: Brill, 2019, 367 p. ISBN 978-90-04-41237-8, e-ISSN 978-90-04-41238-5. [link]

 • Svatý Augustin. Promluvy o modlitbě Páně (sermones 56-59A) [Saint Augustine: Sermons on the Lord’s Prayer]. David VopVopřada, David. Quodvultdeus: a Bishop Forming Christians in Vandal Africa. A Contextual Analysis of the Pre-baptismal Sermons attributed to Quodvultdeus of Carthage. Supplements to Vigiliae Christianae, 154. Leiden: Brill, 2020, 367 p. ISBN 978-90-04-41237-8, e-ISSN 978-90-04-41238-5. [link]řada (intr., tr., comm.). Praha: Krystal OP, 2019. ISBN 978-80-7575-051-8. [link]

 • Vopřada, David. Svatý Augustin, dobra manželství a kauza Ecdicia [Saint Augustine, Goods of Marriage and Case Ecdicia]. In Kol. aut. Svátost manželství jako znamení nové a věčné smlouvy. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2019, 65-96.

 • Vopřada, David. Katecheze o moci Kristovy krve v Quodvultdeově promluvě De ultima quarta feria. Studia theologica 21, 3 (2019), 69–83. doi: 10.5507/sth.2019.005.

2018

 • Vopřada, David. Kněžství v prvních staletích. II. 4.–5. století [Priesthood in the First Centuries of the Church. Vol. II: 4th to 5th centuries]. Praha: Krystal OP 2018, 242 p. ISBN 978-80-7575-038-9.[link]

 • Vopřada, David. Kněžství v prvních staletích. I. 1.–3. století [Priesthood in the First Centuries of the Church. Vol. I: 1st to 3rd centuries]. Praha: Krystal OP 2018, 256 p. ISBN 978-80-7575-033-4. [link]

 • Vopřada, David. Augustine’s Eternal Search for the True Face of God. In: Seeking God’s Face, Mireia Ryšková (ed.). Praha: Karolinum Press, 2018, 137–158.[link]

2017

 • Vopřada, David. Quodvultdeus’ Sermons on the Creed: a Reassessment of his Polemics against the Jews, Pagans, and Arians. Vox Patrum 37 [68] (2017), 355-369.[PDF]

 • Vopřada, David. Quodvultdeovy předkřestní katecheze a formování křesťanské identity [Quodvultdeus’s Prebaptismal Catecheses and Forming of the Christian Identity]. Studia Theologica 19, 2 (2017), 181-200. [PDF]

 • Vopřada, David. Bonum mihi quod humiliasti me. Ambrose’s Theology of Humility and Humiliation. Studia Patristica 85 (2017), 87–94. [link]

 • Vopřada, David. Křestní a ekleziologická interpretace Velepísně u Quodvultdea z Kartága [The Baptismal and Ecclesiological Interpretation of the Song of Songs in Quodvultdeus of Carthage]. In: Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna. Kazateľ – Príslovia – Pieseň piesní. M. Lichner (ed.). Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, 119–150.

 • Rec.: Vít Hušek: Ambrosiaster a dějiny spásy v kontextu předaugustinovské západní teologie. Acta Universitatis Carolinae Theologica 7, 2 (2017), 179–180. ISSN 2336-3398. doi: https://doi.org/10.14712/23363398.2017.26. [link]

2016

 • Vopřada, David. La mistagogia del Commento al Salmo 118 di sant’Ambrogio. Roma: Institutum Patristicum Augustinianum, 2016, 576 pages. ISBN 978-8879611459. [link]

 • Vopřada, David. Ambrose’s Mother and Her Son’s Theological Views. Eastern Theological Journal 2 (2016), 19–30.[PDF]

 • Vopřada, David. La souffrance de Dieu chez Origène. Revue Théologique des Bernardins, hors-serie (2016), pp. 191–206.

2015

 • Vopřada, David. Svatý Augustin: Vánoční promluvy [Saint Augustine: Christmas Sermons]. Praha: Krystal OP, 2015. 296 pages. ISBN 978-80-87183-83-0. [PREVIEW] [link]

 • Vopřada, David. Mystagogie Výkladu 118. žalmu svatého Ambrože [Mystagogy of Ambrose’s Commentary on Psalm 118]. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. ISBN 978-80-7465-133-5.[PREVIEW] [link]

 • Vopřada, David. Svatý Ambrož a tajemství Krista [Saint Ambrose and the Mystery of Christ]. Praha: Krystal OP, 2015. 224 s. ISBN 978-80-87183-73-1. [PREVIEW] [link]

 • Vopřada, David. Duch svatý v dějinách spásy u Ireneje a Augustina [Holy Spirit in the History of Salvation in Irenaeus and Augustine]. In: Kol. aut. Biřmování jako posila a pečeť. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2015, 55–89.

 • Vopřada, David. Ambrožova eucharistická mystagogie [Ambrose’s Eucharistic Mystagogy]. In Kol. aut. Eucharistie jako pramen a vrchol života církve. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2015, 33–63.

 • Vopřada, David. Ambrose’s Use of Arcanum: A Friendly Space Both Human and Divine. European Journal of Science and Theology 11, 1 (2015), 105–117. ISSN 1842–8517. [PREVIEW]

 • Vopřada, David. Svatý Ambrož a mnohost přístupů k plnosti jediného Slova [Saint Ambrose and Multiplicity of Approaches to the Fullnes of the only Word]. Teologický časopis 13, 1 (2015), s. 5–18.

 • Vopřada, David. Rev.: Miloš Lichner. Vers une ecclésiologie de la tolerantia. Recherche sur saint Augustin. Budapest: L’Harmattan Kiadó 2014. AUC Theologica 5, 2 (2015), 326-328.[PDF]

2014

 • Vopřada, David. La morte del vescovo tra IV e V secolo: il racconto e la teologia. In: L’évêque, l’image et la mort. Identité et mémoire au Moyen Âge. Bock, N.; Foletti, I.; Tommasi, M. [ed.]. Roma: Viella, 2014, pp. 333–346. ISBN 9788867280797. [odkaz na knihu]

 • Vopřada, David. Augustinův výklad proklínacích žalmů v Enarrationes in Psalmos [Augustine’s Commentary on Interprecatory Psalms in en. Ps.]. Studia theologica 16, 2 (2014), pp. 130–144. ISSN 1212-8570. [CEEOL]

 • Vopřada, David. Zakramenti: Kristusovo zdravilo [Sacraments: Christ’s Medicine in the Church Fathers]. Communio: mednarodna katoliška revija 24, 2 (2014), 118–131. ISSN 1408-9580 = Svátosti – Kristův lék u církevních otců. Mezinárodní katolická revue Communio 18, 2 /71/, pp. 74–86. ISSN 1211-7668. [PDF]

 • Vopřada, David. Tři Ambrožovy texty o očišťujícím ohni u bran ráje [Three texts of St Ambrose on the Purification Fire at the Gates of Paradise]. Salve 24, 1 (2014), pp. 69–76. ISSN 1213-6301.[PDF]

2013

 • Vopřada, David. Dobrý had a jelen. Dva obrazy Krista v kázání svatého Ambrože [Good Serpent and Dear: two images of Christ in St Ambrose’s Sermons]. Studia theologica 15, 2 (2013), pp. 238–252. ISSN 1212-8570. [PDF]

 • Vopřada, David. Augustinova cesta k Boží Moudrosti – Kristus a církev [Augustine’s Way to God’s Wisdom: Christ and the Church]. MKR Communio 17, 3 [68] (2013), pp. 21–34. ISSN 1211-7668. [PDF]

 • Vopřada, David. Eucharistie v křestní a celoživotní mystagogii Ambrože Milánského [Eucharist in the Baptismal and Continuing Mystagogy of Ambrose of Milan]. In: Pavel Ambros (ed.). Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. Olomouc: Refugium, 2013, 65–82. ISBN 978-80-7412-143-2. [PDF]

 • Vopřada, David. Autorita koncilů starověké církve [Authority of the Councils of the Ancient Church]. Salve 23, 4 (2013), 19–35. ISSN 1213-6301. [PDF]

 • Vopřada, David. Mystagogická metoda v pojetí Ambrože Milánského [Method of Mystagogy in St Ambrose of Milan]. In: Myšlení o transcendenci. Mireia Ryšková – Mlada Mikulicová (eds.). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013, 39–54. ISBN 978-80-7465-088-8. [odkaz na knihu]

 • Vopřada, David. Předávání a růst víry u svatého Ambrože [St Ambrose’s View on Passing on the Faith and its Growth]. Cesty katecheze 5, 1 (2013), pp. 10–13; 5, 2 (2013), pp. 6–9. ISSN 1803-7224. [PDF][PDF]

 • Vopřada, David. Hlad a žízeň po spravedlnosti. Antologie z patristické exegeze čtvrtého blahoslavenství [Hunger and Thirst for Justice: an Anthology of Patristic Exegesis of the Fourth Beatitude]. MKR Communio 17, 1–2 [66–67] (2013), pp. 68–87. ISSN 1211-7668.

 • Vopřada, David. Rev.: Denisa Červenková: Jak se křesťanství stalo náboženstvím. Recepce pojmu religio v Tertuliánově Apologetiku. Praha, Karolinum 2012. In: AUC Theologica 3, 1 (2013), pp. 194–196. ISSN 1804-5588. [PDF]

 • Vopřada, David. Rev.: Marek Starowieyski: Slovník raněkřesťanské literatury východní. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. In: Teologické texty 24, 4 (2013), pp. 221–222. ISSN 0862-6944. [PDF]

2012

 • Vopřada, David. Fidus mysteriorum interpres. Il Commento al Salmo 118 di Sant’Ambrogio come approfondimento mistagogico dell’iniziazione cristiana della Chiesa di Milano. Thesis ad Doctoratum in Theologia et Scientiis patristicis. Roma: Istituto Patristico Augustinianum, 2012.

 • Vopřada, David. Boží utrpení u Órigena [God’s Suffering in Origen]. Salve 22, 4 (2012), pp. 23–33. ISSN 1213-6301. [PDF]

 • Vopřada, David. Duch svatý v dějinách spásy u sv. Ireneje [Holy Spirit in the History of Salvation]. Cesty katecheze 4, 1 (2012), pp. 6-8. ISSN 1803-7224. [PDF]

2011

 • Vopřada, David. Eucharistie u Ambrože Milánského [Eucharist in Ambrose of Milan]. In: Eucharistia. Štúdie z patristiky. Pigula, J.; Obyševská, A. [eds.]. Košice: Equilibria, 2011, s. 37–48. ISBN 978-80-89284-84-9. [PDF]

 • Vopřada, David. Rev.: Petr Kitzler (ed.): Příběhy křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury [Atti dei martiri cristiani. L‘antologia della letteratura martiriale piu’ antica]. Praha, Vyšehrad 2009. In: Augustinianum 51 (2011), s. 275–278. ISSN 0004-8011. [PDF]

2010

 • Vopřada, David. Senectus mundi. Křesťané tváří v tvář krizi. Cypriánův spis Demetrianovi a Augustinovy promluvy po Alarichově dobytí Říma [Senectus mundi: Christians Facing a Crisis. Cyprian’s ad Demetrianum and Augustine’s sermones after Alarich’s plunder of Rome]. In: Bednaříková, J.; Bouma, D.; Hojda, J. Krize a kairos. Sv. 1. Teologické perspektivy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, p. 31-52. ISBN 978-80-87378-77-9. [PDF]

 • Vopřada, David. Ambrož a Theodosius: obraz vztahu církve a společnosti na konci 4. století [Ambrose and Theodosius: an Image of the Relationship between the Church and the Society at the end of the 4th century]. In: Církev a společnost. Nedorostek, M. [ed.]. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2010, pp. 9-18. ISBN 978-80-87398-00-5.

 • Vopřada, David. Mystagogie jako uvedení do tajemství Krista v rané církvi [Mystagogy as Introduction to the Mystery of Christ in the Early Church]. Cesty katecheze 2, 3 (2010), pp. 6–8. ISSN 1803–7224. [PDF]

 • Vopřada, David. Augustinova nauka o manželství [Augustine’s Teaching on Marriage]. MKR Communio 14, 3-4 (2010), pp. 89-101. ISSN 1211-7668. [PDF]

 • Nosek, Lukáš – Vopřada, David. Uzdravení rodových kořenů – dilema katolického křesťana [Healing the Family Tree: a Dilemma of a Catholic Christian]. Teologické texty 21, 4 (2010), pp. 191–197. ISSN 0862-6944. [PDF]

 • Vopřada, David. Rev.: Petr Kitzler (ed.): Příběhy křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury. Praha, Vyšehrad 2009. In: Salve 20, 1 (2010), pp. 107–111. ISSN 1213–6301.

2009

 • Vopřada, David. Disciplina arcani nell’Expositio psalmi cxviii di S. Ambrogio. Thesis ad Licentiam in Theologia et Scientiis patristicis. Roma: Istituto Patritico Augustinianum, 2009.

 • Vopřada, David. Katecheze v patristické epoše [Catechesis in the Patristic Era]. In: Dřímal, L.; Kohut, P. V.; Petráček, T.; Polehla, P.; Scarano, A.; Vopřada, D. O katechezi. Ústí nad Orlicí: Oftis pro Biskupství královéhradecké – Diecézní teologický institut, 2009, pp. 25-49. ISBN 978-80-7405-061-9. [PDF]

 • Vopřada, David. Disciplina arcani ve výkladu žalmu 118 sv. Ambrože [The discipline of the arcane in mbrose’s Commentary on Psalm 118]. In: Antické křesťanství. Liturgie, rétorika, antropologie. Hušek, V.; Kitzler, P.; Plátová, J. [eds.]. Brno: CDK, 2009, pp. 35-52. ISBN 978-80-7325-190-1. [PDF]

2008

 • Vopřada, David. Augustine’s Letter 262 to Ecdicia. Conflict of Ideas of Christian Perfection. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 9 (2008), pp. 87-105. ISSN 1212-9038. [CEEOL]

 • Vopřada, David. Planus atque suavissimus doctor. Milánský biskup Ambrož jako kazatel [Ambrose the Bishop of Milan as Preacher]. Salve 18, 1 (2008), pp. 17-32. ISSN 1213–6301. [PDF]

 • Vopřada, David. Svatý Ambrož: biskup a občan [St Ambrose: Bishop and Citizen]. In: In Spiritu veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. Martin, B.; Petráček, T.; Schmidt, N.; Mohelník, B. [eds.]. Praha: Krystal OP, 2008, pp. 613-634. ISBN 978-80-87183-02-1. [PDF]

 • Rev.: Vít Hušek–Ladislav Chvátal–Jana Plátová (ed.):Miscellanea patristica: Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi. Brno: CDK, 2007. Studia theologica 10, 2 (2008), pp. 91-92. ISSN 1212–8570. [CEEOL]

2007

 • Vopřada, David. Bible v křesťanské tradici církve 2. století [Bible in the Christian Tradition of the 2nd Century]. In: O Božím slově. Hojda, J. [ed.]. Svitavy: Trinitas, 2007, pp. 68-81. ISBN 978-80-86885-03-2.

2006

 • Vopřada, David. Svědectví hierarchické služby v patristické epoše [Testimonies of the Hierarchical Ministry in the Patristic Era]. In: O služebném kněžství. Hojda, J. [ed.]. Svitavy: Trinitas, 2006, pp. 84-93. ISBN 978-80-86885-10-0.


Last change: December 7, 2022 18:54 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contact

Charles University

Catholic Theological Faculty

Thákurova 3, Prague 6, 160 00

Czech Republic


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208


Main contacts

Dean (Secretariat)

+420 220 181 244,

fax:+420 220 181 234

office@ktf.cuni.cz

International Relations Office

+420 220 181 241

relations@ktf.cuni.cz


other contactsHow to find us