Mlada Mikulicová

  Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.

  Department of Biblical Sciences and Ancient Languages


  Contact:

  ORCID: 0000-0003-0151-6490/0000-0002-9591-7924


  E-mail:


  Study Informational System (SIS)


  Courses taught in English  Education

  • 1971-1976 Charles University, Prague, Faculty of Arts, Czech Language and Literature, English Language and Literature, MA (Mgr.), Indology (uncompleted)

  • 1999-2002 Charles University Prague, Catholic Theological Faculty, Religious Studies (Mgr.)

  • 2002-2007 Charles University Prague, Faculty of Philosophy, History and Theory of Literatures of Asia and Africa (Ph.D.)

  • 2007-2008 study stay in Egypt, Cairo University, Arabic for Foreigners

  • 2006-2007 research in ancient Egyptian religious literature in Luxor, Egypt

  • 2007-2008 study of Arabic language in Cairo and Alexandria, Egypt


  Teaching activity

  • 1990 - present: Charles University, Catholic Theological Faculty, Department of Biblical Sciences and Department of Biblical Studies and Ancient Languages. Teaching professional English, Biblical Hebrew, Arabic. Seminars of introduction to Old Testament, introduction to Islam, Bible and Quran, culture and religion of the ancient Orient.

  • 2015 - present, extern courses on Bible- Qur´an relations (in English), Arabic language for humanities, introduction to Islam Membership


  Membership

  • 2000-2010 cooperation in the translation committee for the completion of the Czech Catholic liturgical translation of the Bible (teamwork on). The first part of the Old Testament - Pentateuch has been published (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006).

  • 1997 - 2003 membership in the Philological Committee of the Grant Agency of Charles University


  Bibliography

  Monographs

  • Křesťané v Arábii před islámem. Stopy křesťanského života ve staroarabské poezii. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2022. ISBN 978-80-7465-547-0.

  • Efrém Syrský. Velikonoční hymny. Překlad ze syrštiny s úvodem a poznámkami. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2020. ISBN 978-80-7465-426-8.

  • Jeskyně pokladů. Kniha zjevení svatého Petra Klementovi. Translation and comment: Mlada Mikulicová. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2016. ISBN 978-80-7465-174-8.

  • Biskup Severus z Ašmúnajnu. Křesťané a muslimové ve fátimovském Egyptě. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2056-2.

  • Nebeské shromáždění ve Starém zákoně. Dědictví kultur Předního východu. Praha: Univerzita

   Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1629-2.


  Chapters in collective monographs

  • „Figura Christi. Melchisedech v interpretaci raněkřesťanských autorů“. In: Jaroslav Brož. Kdo byl Melchisedek? Pro Oriente, sv. 47. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019, s. 121-143. ISBN 978-80-7465-376-6.

  • „Vyvolený liturg. Traktát Melchisedek z Nag Hammádí“. In: Jaroslav Brož. Kdo byl Melchisedek? Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019, s. 171-192. ISBN 978-80-7465-376-6.

  • „Kněz, prorok a král. Jeskyně pokladů“. In: Jaroslav Brož. Kdo byl Melchisedek? Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019, s. 193-217. ISBN 978-80-7465-376-6.

  • „Chag – Hadždž. Pojetí kultu v judaismu, křestanství a islámu mezi antikou a novověkem. Poutní svátky ve Starém zákoně a v Koránu“. In: Jan Herůfek – Jaroslav Franc. Člověk slavící. Pojetí kultu v judaismu, křestanství a islámu mezi antikou a novověkem. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma 2015, s. 45–78. ISBN 978-80-7412-225-5.

  • „Krása jeho zjevu. Kalokagathické atributy Adama ve středověkém spisu Jeskyně pokladů“. In: Karel Sládek, et al. Krása spasí svět. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2015, s. 33–50. ISBN 978-80-7465-180-9.

  • „Nejkrásnější Boží jména. Boží atributy podle imáma Ghazálího“. In: Mireia Ryšková – Mlada Mikulicová. Myšlení o transcendenci. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013, s. 55–70. ISBN 978-80-7465-088-8.

  • „Filokalie a Zahrada mnichů. Současné koptské arabské antologie příběhů a naučení raných křesťanských otců“. In: Karel Sládek et al.. O Filokalii. Kniha, hnutí, spiritualita. Refugium Velehrad – Roma 2014, s. 46–57. ISBN 978-80-7412-144-9.

  • „Filokalie a Izajáš ze Skétis. Hesychastická terminologie v naučeních Izajáše ze Skétis zařazených do Filokalie“. In: Karel Sládek et al.. O Filokalii. Kniha, hnutí, spiritualita. Refugium Velehrad – Roma 2014, s. 11–30. ISBN 978-80-7412-144-9.

  • „Umma v Koránu a Medínské smlouvě“. In: Karel Sládek. Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009, s. 59–75. ISBN 978-80-87378-19-9.

  • „Abrahám v Koránu“. In: Karel Sládek et al.. Křesťanství a islám v liberálním státu. Výzvy tradice a současnosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011, s. 83–105. ISBN 978-80-7465-006-2.


  In English and French

  • „Divine Names: Descriptions of God in the Old Testament“. In: Mireia Ryšková. Seeking God´s Face. Praha: Karolinum, 2018, s. 18–53.

  • „The Story of Adam and Eve in the Medieval Arabic Traditions: The Cave of Treasures, the Qur´ānic Fragments of Adam, and the Ḥadīt“. In: Frédéric Amsler – Albert Frey – Jean-Daniel Kaestli – André-Louis Rey. La Vie d´Adam et Ève et les traditions adamiques. Actes du quatrième colloque internatonal sur les littératures apocryphes juive et chrétienne. Lausanne – Genève, 7-10 janvier 2014. Lausanne: Éditions du Zèbre, 2017, p. 377–400. ISBN 978-2-940-557-01-1.


  Articles in peer-reviewed journals

  • „Islám a podmaněný lid. Pohled do knihy Žaka Tádžira Koptové a muslimové (Káhira2 010)“. Salve. Revue pro teologii a duchovní život č.2, roč. 26 (2016), s. 61–76. ISSN 1213-6301.

  • „Stvoření Adama ve starokřesťanském spisu Jeskyně pokladů“. Parrésia. Revue pro východní křesťanství, č. 8 (2014), s. 315–330. ISBN 978-80-7465-150-2. ISSN 1802-8209.

  • „Vyhnání z ráje podle Jeskyně pokladů“. Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies č. 7 (2013), s. 229–243. ISBN 978-80-7465-100-7. ISSN 1802-8209.


  In English and French

  • „The Arabic Version of the Hexaemeron in The Cave of Treasures“. Parole de l´Orient, vol. 42, tome I, Etudes arabes chrétiennes. Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban, 2016, p. 363–388. ISSN 0258-8331.

  • „Arabic Theological Terminology in Two Creed Explanations by Sāwīrus Bishop of Ashmūnain“. In: Samir Khalil Samir (ed.). Actes du 9 e Congrès International des Études Arabes Chrétiennes (La Valette, Malte, juillet 2012). Parole de l´Orient/Meltō d-Mednhō, vol. 39 (2014), p. 155–179. ISSN 0258-8331.

  • „Adam´s Story in the Qur´an“. Acta Universitatis Carolinae Theologica no. 2, vol. 4 (2014), s. 277–296. ISSN 1804-5588.


  Reviews in peer-reviewed journals

  • Luke T. JOHNSON, Evangelium podle Lukáše, Sacra Pagina sv. 3, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2005, 458 s., (ISBN 80-7192-560-8).

  • Jacob WEINGREEN, Učebnice biblické hebrejštiny, Praha: Univerzita Karlova. Překlad Josef Hermach a Mlada Mikulicová. Praha: Karolinum 2003,(ISBN 80-246-0623-2), 1996, 1997, (ISBN 80-7184-345-8).

  • Jordan AUMANN, Křesťanská spiritualita v katolické tradici, Praha: Karolinum 2000, 261 s., (ISBN 80-7184-928-6).


  Translations

  • Luke T. JOHNSON, The Gospel of Luke (Evangelium podle Lukáše, Sacra Pagina sv. 3, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2005, 458 s., ISBN 80-7192-560-8).

  • Jacob WEINGREEN, A Practical Grammar for Classical Hebrew (Učebnice biblické hebrejštiny, Praha: Univerzita Karlova. Translation: Josef Hermach a Mlada Mikulicová. Praha: Karolinum 2003, ISBN 80-246-0623-2), 1996, 1997, ISBN 80-7184-345-8).

  • Jordan AUMANN, Christian Spirituality in the Catholic Tradition (Křesťanská spiritualita v katolické tradici, Praha: Karolinum 2000, 261 s., (ISBN 80-7184-928-6).  Last change: December 13, 2023 10:39 
  print
  Share on: Facebook Share on: Twitter
  Share on:  
  Contact

  Charles University

  Catholic Theological Faculty

  Thákurova 3, Prague 6, 160 00

  Czech Republic


  IČO: 00216208

  DIČ: CZ00216208


  Main contacts

  Dean (Secretariat)

  +420 220 181 244,

  fax:+420 220 181 234

  office@ktf.cuni.cz

  International Relations Office

  +420 220 181 241

  relations@ktf.cuni.cz


  other contacts  How to find us