Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.

  katedra biblických věd


  Kontakt:


  IS studium


  osobní www-stránky

  Životopisná data

  Školy, kvalifikace, práce

  • zaměření na téma křesťanství v arabských zemích v Centru Pro Oriente Christiano

  • výběrové semináře ze starozákonních a předovýchodních reálií, souvislosti mezi Starým zákonem a Koránem

  • říjen 2007 – únor 2008: studijní pobyt v Káhiře, zaměření na arabštinu a studium Koránu

  • 2002 – 2007: doktorské studium na FF UK v oboru dějiny a teorie literatur zemí Asie a Afriky, téma – náboženská literatura starověkého Předního Východu a Egypta (disertační práce „Obraz nebeského tribunálu ve Starém zákoně a literaturách okolních kultur“)

  • vedení kurzů biblické hebrejštiny na KTF UK

  • 1999 – 2002 magisterské studium na KTF UK v oboru náboženské nauky, zaměření na starozákonní jazyky a literaturu

  • 2000 – 2001 přednášky z anglické a německé mluvnice na Vyšší pedagogické škole ve Svatém Janu pod Skalou

  • 1997 – 2003 členství ve filologické komisi Grantové agentury Univerzity Karlovy

  • od roku 1991 odborná asistentka pro obor angličtiny na KTF UK

  • prosinec 1989 – červen 1991: výuka angličtiny v Bohosloveckém semináři v Litoměřicích

  • 1990 –1991: výuka angličtiny na Malostranském gymnáziu v Praze

  • 1977 –1991: výuka angličtiny v kursech Obvodního kulturního domu Praha 10, studium orientálních jazyků na Jazykové škole v Praze

  • 1976 ukončení studia na Filozofické fakulta Univerzity Karlovy, obor angličtina – čeština, nedokončen sanskrt

  Bibliografie

  Monografie

  • Biskup Severus z Ašmúnajn. Křesťané a muslimové ve fátimovském Egyptě. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2056-5.

  • Nebeské shromáždění ve Starém zákoně: Dědictví kultur Předního východu. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum 2009.ISBN 978-80-246-1629-2.

  Učební texty

  • Základy starozákonní hebrejštiny, Praha: Univerzita Karlova 2002, (ISBN 80-246-0544-9). Druhé vydání 2009 (ISBN 978-80-246-1619-3).

  • Anglické texty pro teology (upravené vydání Anglické čítanky), Praha: Univerzita Karlova 1996, 2002, (ISBN 80-246-0424-8).

  Články

  • Dům Boží a brána nebe, in: Petr Kubín – Mlada Mikulicová (eds.), Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy sv. VII, Praha: Karolinum 2005, s. 206-230. (ISBN 80-246-0904-5).

  • Prorok jako předobraz Božího Syna, in: Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy sv. VI, Praha: Karolinum 2004, s. 120-143, (ISBN 80-246-0757-3). (Prophet as a Figure of the Son of God)

  • Mezi službou a svévolí: delegace Boží vlády v Izraeli a královská ideologie okolních kultur - Díl I, Distance 4 (2003), s. 24-31; Díl II, Distance 1 (2004), s.37-45, (ISSN 1212-7833). (Between service and self-indulgence: delegation of the divine rule in Israel and the royal ideology of the surrounding cultures.)

  • Biblická eschatologie jako pramen filosofické úvahy o smyslu dějin. Distance 2 (2003), s. 92-104, (ISSN – 1212-7833).

  Recenze

  • Nevěra dnešních dnů a idea katolické univerzity (Literární a koncepční přínos traktátu Johna Henryho Newmana), in: Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy sv. V, Praha: Karolinum 2003, s. 378-393, (ISBN 80-0474-4).

  • Peter Kreeft: Back to Virtue, Distance 2 (2000), s. 89-94.

  Překlady odborné literatury

  • Luke T. JOHNSON, Evangelium podle Lukáše, Sacra Pagina sv. 3, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2005, 458 s., (ISBN 80-7192-560-8).

  • Jacob WEINGREEN, Učebnice biblické hebrejštiny, Praha: Univerzita Karlova. Překlad Josef Hermach a Mlada Mikulicová. Praha: Karolinum 2003,(ISBN 80-246-0623-2), 1996, 1997, (ISBN 80-7184-345-8).

  • Jordan AUMANN, Křesťanská spiritualita v katolické tradici, Praha: Karolinum 2000, 261 s., (ISBN 80-7184-928-6).

  Redakční práce

  • Petr Kubín – Mlada Mikulicová (eds.), Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy sv. VII, Praha: Karolinum 2005. (ISBN 80-246-0904-5).

  • Petr Kubín – Mlada Mikulicová (eds.), Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy sv. VI, Praha: Karolinum 2004, (ISBN 80-246-0757-3).

  • Petr Kubín – Mlada Mikulicová (eds.), Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy sv. V, Praha: Karolinum 2003, (ISBN 80-0474-4).

  • Petr Kubín – Mlada Mikulicová (eds.), In omnibus caritas, Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy sv. IV k poctě devadesátých narozenin prof. ThDr Jaroslava Kadlece, Praha: Karolinum 2001.

  Jiná aktuální činnost v oboru

  • Spolupráce v překladatelské komisi pro dokončení českého katolického liturgického překladu Bible. Prozatím vyšla první část: Starý zákon – Pentateuch (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006).  Poslední změna: 9. únor 2023 12:00 
  print
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám