Barbora Šmejdová

ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.

Personal website


E-mail:


Room K14A


Study Informational System


Courses taught in English

Education

Catholic Theological Faculty, Charles University

 • 2019 / defense of the dissertation thesis: C. S. Lewis and the Language of Modern Apologetics, supervised by prof. ThLic. Vojtěch Novotný, Th.D., title: Ph.D.

 • 2014 / defense of the rigorous thesis: Imagination as a Theological Term, title: ThLic.

 • 2012–2019 / PhD study, subject: Catholic Theology, specialisation: Fundamental Theology

Catholic Theological Faculty, Charles University

 • 2007–2012 / MA study, subject: Catholic Theology, title: Master of Arts

Faculty of Arts, Charles University

 • 2006–2007, 2009–2013 / BA study, subject: English and American Studies, title: Bachelor

Academic Experience
Department of Ecclesiastical History and Literary History

 • Since 2023 / Assistant professor

Department of Systematic Theology and Philosophy, Catholic Theological Faculty, Charles University

 • 2019 – 2023 / Assistant professor

Editorial Boards

 • AUC Theologica: Executive editor

 • MKR Communio: Member of the editorial board

Grant Projects

 • 2016-2018 / Charles University Grant Agency: Project no. 150316 C. S. Lewis and the Language of Modern Apologetics – main researcher

 • 2018-2023 / University Centre of Excellence (Charles University): Project no. 204052 Theological Anthropology in Ecumenical Perspective – doctoral student (2018), junior researcher (since 2019)

Publications
Monographs

 • Rozumové argumenty a pohádkové světy: Jazyk apologetiky podle C. S. Lewise. Praha: Karolinum, 2020.

Chapters in Collective Monographs

 • Opening Children’s Imagination to the Theme of Death with The Chronicles of Narnia. InChildren and Death. Edited by Noemi Bravená et al. Sokolov: Flavia Viera, 2021, 153–160.

 • Proměny ženské lásky v Lewisových románech Perelandra a Velký rozvod nebe a pekla. In Učednice každodennosti: Perspektivy katolické spirituality žen v současném světě. Edited by Vojtěch Mašek.Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019, 189–202.


Articles in peer-reviewed journals:

 • Šmejdová B., O křesťanské plodnosti v Mariánských meditacích Adrienne von Speyr, MKR Communio 104, 3 (2022): 75–82.

 • Šmejdová B., Iňová Blažek V., Vopatová K. Krása a umění jako cesty k poznání Boha, MKR Communio 101 (2021): 52–67.

 • “Dál a dál! Výš a výš!”: Šťastný konec Letopisů Narnie, MKR Communio 100 (2021): 77–89.

 • “Pamatuj, že jsi tam proto, abys ho mátl”: Pokušení v Lewisových Radách zkušeného ďábla, MKR Communio 98 (2021): 87–97.

 • Humour and Laughter in the time of Coronavirus: A Theological Interpretation. Communio Viatorum 62, no. 1 (2020): 114–127.

 • Autorita, moc a ženy v katolické církvi: Sonda do tématu na základě díla H. U. von Balthasara a Adrienne von Speyr. MKR Communio 95, no. 2 (2020): 179–192.

 • Svatoň, Robert and Barbora Šmejdová. Hranice a život v Nekonečném podle Adrienne von Speyr. MKR Communio 96, no. 3 (2020): 319–333.

 • Grasping the Meaning of the Term “Holy Imagination” alongside with Dorothy L. Sayers and C. S. Lewis. Acta Missiologica 13, no. 1 (2019): 7–17.

 • Human Words Reaching up to Heaven: The Theme of Prayer in the Dialogue with C. S. Lewis. Acta Universitatis Carolinae Theologica 9, no. 1 (2019): 101–114.

 • Kognitivní teorie metafory ve světle Lewisova pojetí mýtu. Nová Čeština doma & ve světě 2 (2018): 43–49.

 • Kříž jako princip křesťanské imaginace na základě díla C. S. Lewise. Theologická Revue 89, no. 1, 49–63.

 • Křesťanství jako pravdivý mýtus: Kognitivní teorie metafory a její význam pro fundamentální teologii. Acta Universitatis Carolinae Theologica 7, no. 2 (2017): 39–56.

 • Argument nebo svědectví? Radost, potěšení a touha jako téma fundamentální teologie u C. S. Lewise. Acta Universitatis Carolinae Theologica 6 (2016): 187–200.

 • Víra a kultura podle Michaela Paula Gallaghera. Cesty Katecheze, no.3 (2013): 14–16.

Doctoral Conference Proceedings:

 • K jádru významu a plnosti skutečnosti podle C. S. Lewise. In Opatrná, M. (ed.). Sborník příspěvků z doktorandského badatelského kolokvia na Svatém Kopečku u Olomouce Svatý Kopeček u Olomouce 23. – 25. 10. 2017. Katolická teologická fakulta UK, 2018, s. 60–69.

 • Jeden obraz a mnoho pohledů: žánrová různorodost díla C. S. Lewise. Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů Obsah – forma. M. Nová, M. Opatrná (eds). Praha: Katolická teologická fakulta, 2017, 317–324.

 • Představivost a křesťanská víra. In Hubálek, T. (ed.). Sborník z II. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 2013, 242–247.

Chosen Public Presentations

 • Česká společnost pro katolickou teologii: Náboženská a etická výchova a katecheze, Česká společnost pro katolickou teologii, online 27.1.23 ‘Vstoupit do příběhu: inspirace C. S. Lewise pro náboženskou výchovu’

 • ORIC International Theological Conference: The Pillars of Orthodox Spirituality, Orthodox Research Group St. John Chrysostom, Iasi, 1–4. 12.2023

  ‘C. S. Lewis’s Theology of Language as an Inspiration for Today’ (online)

 • ORIC International Conference: God’s Revelation in the Contemporary World, Orthodox Research Group St. John Chrysostom, online, 2–8.12.2021

  ‘From Role to Mission: Revealing God in Motherhood through the Balthasarian Reading of Atwood’s The Handmaid’s Tale’

 • ORIC International Conference: God’s Revelation in the Contemporary World, Orthodox Research Group St. John Chrysostom, online, 2–8.12.2021

  ‘From Role to Mission: Revealing God in Motherhood through the Balthasarian Reading of Atwood’s The Handmaid’s Tale’

 • International Expert Seminar: Human Being as a Hermeneutical Being, Protestant Theological Faculty, Charles University, Prague 17.10.2019

  ‘Human Being and the Problem of Gender’

 • Academic Conference: Jako muže a ženu je stvořil, Catholic Theological Faculty, Charles University, Prague 7.11.2019

  ‘“Nový feminismus“ a jeho pojetí muže a ženy jako jednoty v rozličnosti’

 • International Conference: Performativity and Creativity in Modern Cultures: An Interdisciplinary Conference, Faculty of Arts, Charles University, Prague 22. – 24.11.2019 ‘Lies Breathed through Silver: Subcreation as a Theory Underlying the Aesthetics of the First Fantasy Novels’

 • International Doctoral Conference: Contemporary Images of Holiness, Protestant Theological Faculty, Charles University, Prague 24.5. – 27.5.2018

  ‘Towards the Notion of Holy Imagination together with C.S. Lewis and Dorothy L. Sayershe

 • International Expert Seminar: Naming God and the Techné Language, Catholic Theological Faculty, Charles University, Prague 14.11.2016

  ‘From the Techné of Structure to the Techné of Semantics’

 • International Conference: Lingvistika a literární věda: Cesty a perspektivy, Faculty of Science, Humanities and Education, Technical University of Liberec, Liberec 22.9.-23.9.2016 ‘Metafora v komunikaci podle C. S. Lewise’


Last change: November 15, 2023 14:46 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contact

Charles University

Catholic Theological Faculty

Thákurova 3, Prague 6, 160 00

Czech Republic


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208


Main contacts

Dean (Secretariat)

+420 220 181 244,

fax:+420 220 181 234

office@ktf.cuni.cz

International Relations Office

+420 220 181 241

relations@ktf.cuni.cz


other contactsHow to find us