Barbora Šmejdová

ThLic. Bc. Barbora Šmejdová

Katedra fundamentální a dogmatické teologie


Kontakt:

smejdova@ktf.cuni.cz

konzultační hodiny: úterý 10:50-11:50

(případně po předchozí domluvě)


informační systém UK

materiály ke staženíVzdělání, kvalifikace, práce

 • 2014 – obhájena rigorózní práce Imagination as a Theological Term (titul ThLic.)

 • Od 2012 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, obor Katolická teologie, specializace fundamentální teologie, téma disertační práce: Jazyk moderní apologetiky u C. S. Lewise, vedoucí práce: prof. PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D., konzultant: ThLic. David Bouma, Th.D.

 • 2007–2012 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, obor Katolická teologie (titul Mgr.), diplomová práce: Básník Slova: Christologie v díle T. S. Eliota

 • 2009–2013 Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, obor Anglistika-amerikanistika (titul Bc.), bakalářská práce: The poetry of John Donne: T.S.Eliot as Critic and Poet


 • Od 2016 členství v Centru teologie, filosofie a mediální teorie (KTF UK)

 • Od 2011 Překlady a korektury

 • Od 2006 Výuka angličtiny


Odborná činnost

Bibliografie

 • ŠMEJDOVÁ, B. (2016). Argument nebo svědectví? Radost, potěšení a touha jako téma fundamentální teologie u C. S. Lewise. Acta Universitatis Carolinae Theologica 6, 187–200.

 • ŠMEJDOVÁ, B. (2013). Představivost a křesťanská víra. In Hubálek, T. (ed.). Sborník z II. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 242–247.

 • ŠMEJDOVÁ, B. (2013). Víra a kultura podle Michaela Paula Gallaghera. Cesty Katecheze 3, 14–16.

Vědecké konference a symposia

 • Mezinárodní doktorandská konference: Obsah-forma, KTF UK,  Praha 23.3.2017, “C. S. Lewis: básník, spisovatel, apologeta”

 • Doktorandská konference: Svět pro příští generace: Kříž jako symbol v evropském myšlení a umění, HTF UK, Praha 1.12.2016, “Kříž jako princip křesťanské imaginace na základě díla C. S. Lewise”

 • International Expert Seminar: Naming God and the Techné Language, Centre of Philosophy, Theology and Media Theory, KTF UK, Praha 14.11.2016, response to Gábor Ambrus: “From the Techné of Structure to the Techné of Semantics”

 • Mezinárodní konference: Lingvistika a literární věda: Cesty a perspektivy, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita Liberec, Liberec 22.9.-23.9.2016, “Metafora v komunikaci podle C. S. Lewise”

 • Mezinárodní doktorandské sympozium, KTF UK, Hejnice 24.3.–27.3.2014, “Víra a Kultura u Michaela Paula Gallaghera”

 • Mezinárodní doktorandská konference: Vidět – Slyšet – Číst – Rozumět, KTF UK, Praha 24.4.2015, “Vidět, slyšet, číst – umění jako cesta k poznání Boha podle Karla Rahnera”

 • II. ročník mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc 15.10.2013, „Představivost a křesťanská víra“

Projekty, badatelské pobyty

 • 2016–2017 řešení projektu GAUK č. 150316 Jazyk moderní apologetiky u C. S. Lewise

 • Červenec 2017 badatelský pobyt pod vedením prof. Alistera McGratha, Oxford


Poslední změna: 19. červen 2018 12:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám