ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.

Katedra církevních dějin a literární historie


Kontakt:

smejdova@ktf.cuni.cz

konzultační hodiny: po předchozí dohodě, místnost K14A


informační systém UK

Personal websiteVzdělání, kvalifikace, práce

 • 2012 – 2019 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, obor Katolická teologie (titul Ph.D.), specializace fundamentální teologie, disertační práce: Jazyk moderní apologie u C. S. Lewise, vedoucí práce: prof. PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D., konzultant: ThLic. David Bouma, Th.D.

 • 2014 – obhájena rigorózní práce Imagination as a Theological Term (titul ThLic.)

 • 2007–2012 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, obor Katolická teologie (titul Mgr.), diplomová práce: Básník Slova: Christologie v díle T. S. Eliota

 • 2009–2013 Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, obor Anglistika-amerikanistika (titul Bc.), bakalářská práce: The poetry of John Donne: T.S.Eliot as Critic and PoetČlenství v redakčních radách


Členství v odborných společnostech


Odborná činnost

Monografie

 • Rozumové argumenty a pohádkové světy: Jazyk apologetiky podle C. S. Lewise. Praha: Karolinum 2020


Kapitoly v kolektivních monografiích

 • Opening Children´s Imagination to the Theme of Death with The Chronicles of Narnia. In Children and Death. Noemi Bravená et al. (eds.). Sokolov: Flavia Viera, 2021, 153-160.

 • Proměny ženské lásky v Lewisových románech Perelandra a Velký rozvod nebe a pekla. In Učebnice každodennosti: Perspektivy katolické spirituality žen v současném světě. Vojtěch Mašek (ed.). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019, 189-202.


Odborné články

2021

 • Šmejdová B., Iňová Blažek V., Vopatová K., Krása a umění jako cesty k poznání Boha, MKR Communio 101, 4 (2021): 52-67.

 • "Dál a dál! Výš a výš!": Šťastný konec Letopisů Narnie, MKR Communio 100, 3 (2021): 77-89.

 • "Pamatuj, že jsi tam proto, abys ho mátl": Pokušení v Lewisových Radých zkušeného ďábla, MKR Communio 98, 1 (2021): 87-91.

2020

 • Humor and Laughter in the time of Coronavirus: A Theological Interpretation. Communio Viatorum 62, 1 (2020): 114-127.

 • Autorita, moc a ženy v katolické církvi : Sonda do tématu na základě díla H. U. von Balthasara a Adrienne von Speyr. MKR Communio 95, 2 (2020): 179–192.

 • Svatoň, Robert a Barobra Šmejdová, Hranice a život v Nekonečném podle Adrienne von Speyr. MKR Communio 96, 3 (2020): 319-333.

2019

 • Grasping the Meaning of the Term ‘Holy Imagination’ alongside with Dorothy L. Sayers and C. S. Lewis. Acta Missiologica 13, 1 (2019): 7–17.

 • Human Words Reaching up to Heaven: The Theme of Prayer in the Dialogue with C. S. Lewis. Acta Universitatis Carolinae Theologica 9,1 (2019): 101–114.

2018

 • Kognitivní teorie metafory ve světle Lewisova pojetí mýtu. Nová Čeština doma & ve světě 2 (2018): 43–49.

 • Kříž jako princip křesťanské imaginace na základě díla C. S. Lewise. Theologická Revue 89,1, 49–63.

2017

 • Křesťanství jako pravdivý mýtus: Kognitivní teorie metafory a její význam pro fundamentální teologii. Acta Universitatis Carolinae Theologica 7,2 (2017): 39–56.

2016

 • Argument nebo svědectví? Radost, potěšení a touha jako téma fundamentální teologie u C. S. Lewise. AUC Theologica 6, 2 (2016): 187–200.

2013

 • Víra a kultura podle Michaela Paula Gallaghera. Cesty Katecheze 3 (2013): 14–16.


Příspěvky v doktorandských sbornících

 • K jádru významu a plnosti skutečnosti podle C. S. Lewise. Opatrná, M. (ed.). Sobrník příspěvků z doktorandského badatelského kolokvia na Svatém Kopečku u Olomouce Svatý Kopeček u Olomouce 23. - 25. 10. 2017. Katolická teologická fakulta UK, 2018, s. 60-69.

 • Jeden obraz a mnoho pohledů: žánrová různorodost díla C. S. Lewise. Sobrník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů Obsah - forma. M. Nová M. Opatrná (eds). Praha: Katolická teologická fakulta, 2017 317-324.

 • Představivost a křesťanská víra, Hubálek, T. (ed.). Sborník z II. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 2013, 242-247.


Vědecké konference a symposia

 • From Role to Mission: Revealing God in Motherhood through the Balthasarian Reading of Atwood´s The Handmaid´s Tale

  Oric International Conference: God´s Revelation in the Contemporary World, Orthodox Research Group St. John Chrystosom, online, 2.-8.12.2021

 • Motherhood as a way towards maturity (Barbora Šmejdová, Hana Benešová)

  International Scientific Doctoral and Post-Doctoral Conference: The Porcess of Maturing: Human Childhood and Adulthood in a Theological Perspective, KTF a ETF UK, Praha, 2-5.9.2021

 • Nový feminismus a jeho pojetí muže a ženy jako jednoty v rozličnosti, Jako muže a ženu je stvořil, KTF UK, Praha, 7.11.2019

 • Lies Breathed through Silver: Subcreation as a Theory Underlying the Aesthetics of the First Fantasy Novels, Performativity and Creativity in Modern Cultures: An Interdisciplinary Conference, FF UK, Praha, 22.-24.11.2019

 • Towards the Notion of Holy Imagination together with C.S. Lewis and Dorothy L. Sayers, Contemporary Images of Holiness, KTF UK a ETF UK, Praha 24.5. – 27.5.2018

 • C. S. Lewis o mýtech, kterými žijeme

  C. S. Lewis a jeho odkaz, KTF UK, Praha 2.3.2018, hlavní organizátorka

 • K jádru významu a plnosti skutečnosti podle C. S. Lewise

  Badatelské kolokvium doktorandů 2017, KTF UK, Olomouc 23.10 – 25.10.2018

 • C. S. Lewis: básník, spisovatel, apologeta

  Obsah-forma, KTF UK, Praha 23.3.2017

 • Kříž jako princip křesťanské imaginace na základě díla C. S. Lewise

  Svět pro příští generace: Kříž jako symbol v evropském myšlení a umění, HTF UK, Praha 1.12.2016

 • From the Techné of Structure to the Techné of Semantics, Naming God and the Techné Language

  Centre of Philosophy, Theology and Media Theory, KTF UK, Praha 14.11.2016

 • Metafora v komunikaci podle C. S. Lewise

  Lingvistika a literární věda: Cesty a perspektivy, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita Liberec, Liberec 22.9.-23.9.2016

 • Víra a Kultura u Michaela Paula Gallaghera

  Doktorandské kolokvium KTF UK, Hejnice 24.3.–27.3.2014

 • Vidět, slyšet, číst – umění jako cesta k poznání Boha podle Karla Rahnera

  Vidět – Slyšet – Číst – Rozumět, KTF UK, Praha 24.4.2015

 • Představivost a křesťanská víra

  II. ročník mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc 15.10.2013

Projekty

 • 2016–2018 řešení projektu GAUK č. 150316 Jazyk moderní apologetiky u C. S. Lewise (hlavní řešitel)

 • Od 2018 řešení projektu UNCE č. 204052 Teologická antropologie v ekumenické perspektivě (doktorand, od 2019 junior researcher)


Poslední změna: 24. květen 2024 10:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám