Barbora Šmejdová

ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.

Katedra systematické teologie a filosofie


Kontakt:

smejdova@ktf.cuni.cz

konzultační hodiny: po předchozí domluvě


informační systém UK

materiály ke staženíVzdělání, kvalifikace, práce

 • 2014 – obhájena rigorózní práce Imagination as a Theological Term (titul ThLic.)

 • Od 2012 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, obor Katolická teologie, specializace fundamentální teologie, téma disertační práce: Jazyk moderní apologetiky u C. S. Lewise, vedoucí práce: prof. PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D., konzultant: ThLic. David Bouma, Th.D.

 • 2007–2012 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, obor Katolická teologie (titul Mgr.), diplomová práce: Básník Slova: Christologie v díle T. S. Eliota

 • 2009–2013 Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, obor Anglistika-amerikanistika (titul Bc.), bakalářská práce: The poetry of John Donne: T.S.Eliot as Critic and Poet


Odborná činnost

Bibliografie

 • ŠMEJDOVÁ, B. (2017). Křesťanství jako pravdivý mýtus: Kognitivní teorie metafory a její význam pro fundamentální teologii. Acta Universitatis Carolinae Theologica 7,2, 39-56

 • ŠMEJDOVÁ, B. (2017). Jeden obraz a mnoho pohledů: žánrová různorodost díla C. S. Lewise. Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů Obsah – forma. M. Nová, M. Opatrná (eds). Praha: Katolická teologická fakulta, 2017, 317-324.

 • ŠMEJDOVÁ, B. (2016). Argument nebo svědectví? Radost, potěšení a touha jako téma fundamentální teologie u C. S. Lewise. Acta Universitatis Carolinae Theologica 6, 187–200.

 • ŠMEJDOVÁ, B. (2013). Představivost a křesťanská víra. In Hubálek, T. (ed.). Sborník z II. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 242–247.

 • ŠMEJDOVÁ, B. (2013). Víra a kultura podle Michaela Paula Gallaghera. Cesty Katecheze 3, 14–16.

Vědecké konference a symposia

 • Mezinárodní doktorandská konference: Contemporary Images of Holiness, KTF UK a ETF UK, Praha 24.5. – 27.5.2018, „Towards the Notion of Holy Imagination together with C.S. Lewis and Dorothy L. Sayers”

 • České odborné sympozium: C. S. Lewis a jeho odkaz, KTF UK, Praha 2.3.2018, „C. S. Lewis o mýtech, kterými žijeme“ (hlavní organizátor)

 • Doktorandská konference: Badatelského kolokvium doktorandů 2017, KTF UK, Olomouc 23.10 – 25.10.2018, “K jádru významu a plnosti skutečnosti podle C. S. Lewise“

 • Mezinárodní doktorandská konference: Obsah-forma, KTF UK,  Praha 23.3.2017, “C. S. Lewis: básník, spisovatel, apologeta”

 • Doktorandská konference: Svět pro příští generace: Kříž jako symbol v evropském myšlení a umění, HTF UK, Praha 1.12.2016, “Kříž jako princip křesťanské imaginace na základě díla C. S. Lewise”

 • International Expert Seminar: Naming God and the Techné Language, Centre of Philosophy, Theology and Media Theory, KTF UK, Praha 14.11.2016, response to Gábor Ambrus: “From the Techné of Structure to the Techné of Semantics”

 • Mezinárodní konference: Lingvistika a literární věda: Cesty a perspektivy, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita Liberec, Liberec 22.9.-23.9.2016, “Metafora v komunikaci podle C. S. Lewise”

 • Mezinárodní doktorandské sympozium, KTF UK, Hejnice 24.3.–27.3.2014, “Víra a Kultura u Michaela Paula Gallaghera”

 • Mezinárodní doktorandská konference: Vidět – Slyšet – Číst – Rozumět, KTF UK, Praha 24.4.2015, “Vidět, slyšet, číst – umění jako cesta k poznání Boha podle Karla Rahnera”

 • II. ročník mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc 15.10.2013, „Představivost a křesťanská víra“

Projekty, badatelské pobyty

 • 2016–2018 řešení projektu GAUK č. 150316 Jazyk moderní apologetiky u C. S. Lewise

 • 2018 řešení projektu UNCE č. 204052 Teologická antropologie v ekumenické perspektivě (doktorand)

 • Červenec 2017 badatelský pobyt pod vedením prof. Alistera McGratha, Oxford


Poslední změna: 3. září 2019 10:39 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty