Barbora Šmejdová

ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.

Katedra systematické teologie a filosofie


Kontakt:

smejdova@ktf.cuni.cz

konzultační hodiny: po předchozí dohodě, místnost K14A


informační systém UK

Personal websiteVzdělání, kvalifikace, práce

 • 2012 – 2019 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, obor Katolická teologie (titul Ph.D.), specializace fundamentální teologie, disertační práce: Jazyk moderní apologie u C. S. Lewise, vedoucí práce: prof. PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D., konzultant: ThLic. David Bouma, Th.D.

 • 2014 – obhájena rigorózní práce Imagination as a Theological Term (titul ThLic.)

 • 2007–2012 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, obor Katolická teologie (titul Mgr.), diplomová práce: Básník Slova: Christologie v díle T. S. Eliota

 • 2009–2013 Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, obor Anglistika-amerikanistika (titul Bc.), bakalářská práce: The poetry of John Donne: T.S.Eliot as Critic and PoetČlenství v redakčních radách


Odborná činnost

Bibliografie

2020

 • Autorita, moc a ženy v katolické církvi : Sonda do tématu na základě díla H. U. von Balthasara a Adrienne von Speyr. MKR Communio 24, 95, 179–192.

2019

 • Grasping the Meaning of the Term ‘Holy Imagination’ alongside with Dorothy L. Sayers and C. S. Lewis. Acta Missiologica 13, 1, 7–17.

 • Human Words Reaching up to Heaven: The Theme of Prayer in the Dialogue with C. S. Lewis. AUC Theologica 9,1, 101–114.

 • Proměny ženské lásky v Lewisových románech Perelandra a Velký rozvod nebe a pekla. In: V. Mašek (ed.): Učednice každodennosti: Perspektivy katolické spirituality žen v současném světě. Červený Kostelec: Pavel Mervart: 189–202.

2018

 • Kříž jako princip křesťanské imaginace na základě díla C. S. Lewise. Theologická Revue 89,1, 49–63.

 • Kognitivní teorie metafory ve světle Lewisova pojetí mýtu. Nová Čeština doma & ve světě 2, 43–49.

 • K jádru významu a plnosti skutečnosti podle C. S. Lewise. In OPATRNÁ, Marie (ed.). Sborník příspěvků z doktorandského badatelského kolokvia na Svatém Kopečku u Olomouce Svatý Kopeček u Olomouce 23. – 25. 10. 2017. Katolická teologická fakulta UK, s. 60–69.

2017

 • Křesťanství jako pravdivý mýtus: Kognitivní teorie metafory a její význam pro fundamentální teologii. AUC Theologica 7,2, 39–56.

 • Jeden obraz a mnoho pohledů: žánrová různorodost díla C. S. Lewise. Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů Obsah – forma. M. Nová, M. Opatrná (eds). Praha: Katolická teologická fakulta, 2017, 317–324.

2016

 • Argument nebo svědectví? Radost, potěšení a touha jako téma fundamentální teologie u C. S. Lewise. AUC Theologica 6,2, 187–200.

2013

 • Představivost a křesťanská víra. In Hubálek, T. (ed.). Sborník z II. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 242–247.

 • Víra a kultura podle Michaela Paula Gallaghera. Cesty Katecheze 3, 14–16.


Vědecké konference a symposia

 • Nový feminismus a jeho pojetí muže a ženy jako jednoty v rozličnosti, Jako muže a ženu je stvořil, KTF UK, Praha, 7.11.2019.

 • Lies Breathed through Silver: Subcreation as a Theory Underlying the Aesthetics of the First Fantasy Novels, Performativity and Creativity in Modern Cultures: An Interdisciplinary Conference, FF UK, Praha, 22.-24.11.2019

 • Towards the Notion of Holy Imagination together with C.S. Lewis and Dorothy L. Sayers, Contemporary Images of Holiness, KTF UK a ETF UK, Praha 24.5. – 27.5.2018.

 • C. S. Lewis o mýtech, kterými žijeme, C. S. Lewis a jeho odkaz, KTF UK, Praha 2.3.2018, hlavní organizátorka

 • K jádru významu a plnosti skutečnosti podle C. S. Lewise, Badatelské kolokvium doktorandů 2017, KTF UK, Olomouc 23.10 – 25.10.2018.

 • C. S. Lewis: básník, spisovatel, apologeta, Obsah-forma, KTF UK, Praha 23.3.2017.

 • Kříž jako princip křesťanské imaginace na základě díla C. S. Lewise, Svět pro příští generace: Kříž jako symbol v evropském myšlení a umění, HTF UK, Praha 1.12.2016.

 • From the Techné of Structure to the Techné of Semantics, Naming God and the Techné Language, Centre of Philosophy, Theology and Media Theory, KTF UK, Praha 14.11.2016.

 • Metafora v komunikaci podle C. S. Lewise, Lingvistika a literární věda: Cesty a perspektivy, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita Liberec, Liberec 22.9.-23.9.2016.

 • Víra a Kultura u Michaela Paula Gallaghera, Doktorandské kolokvium KTF UK, Hejnice 24.3.–27.3.2014.

 • Vidět, slyšet, číst – umění jako cesta k poznání Boha podle Karla Rahnera, Vidět – Slyšet – Číst – Rozumět, KTF UK, Praha 24.4.2015.

 • Představivost a křesťanská víra, II. ročník mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc 15.10.2013.

Projekty

 • 2016–2018 řešení projektu GAUK č. 150316 Jazyk moderní apologetiky u C. S. Lewise (hlavní řešitel)

 • Od 2018 řešení projektu UNCE č. 204052 Teologická antropologie v ekumenické perspektivě (doktorand, od 2019 junior researcher)


Poslední změna: 21. srpen 2020 07:50 
Sdílet na: