David Vopřada

  doc. David Vopřada, Dr.

  Katedra systematické teologie a filosofie

  vedoucí katedry


  OSOBNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

  THIS PAGE IN ENGLISH


  Ve své doktorské práci jsem se věnoval Ambrožovu komentáři na žalm 118 (119). Zaměřuji se na 4. a 5. století na křesťanském Západě, zvláště na tematiku křesťanské iniciace a homiletickou literaturu - stálou inspirací zůstávají zejména sv. Ambrož a sv. Augustin. Mezi poslední práce patří především kniha věnovaná předkřestním katechezím Quodvultdea z Kartága, dva svazky věnované církevní službě v prvních staletích a komentovaný překlad Augustinových promluv věnovaných modlitbě Páně.

  Mezi mé odborné zájmy patří

  • Latinští církevní otcové

  • Sv. Ambrož Milánský a jeho exegeze

  • Quodvultdeus z Kartága

  • Raně křesťanská homiletická literatura

  • Křesťanská iniciace a mystagogie

  • Služba v rané církvi

  Profilová stránka na academia.edu

  Vyučované předměty a studijní materiály

  Školy, kvalifikace, práce

  Strukturovaná bibliografie
  Poslední změna: 17. prosinec 2021 16:42 
  Sdílet na: