David Vopřada

  doc. David Vopřada, Dr.

  Katedra systematické teologie a filosofie

  vedoucí katedry

  proděkan pro vědu


  Fakultní kaplan


  THIS PAGE IN ENGLISH


  Ve své doktorské práci jsem se věnoval Ambrožovu komentáři na žalm 118 (119). Zaměřuji se na 4. a 5. století na křesťanském Západě, zvláště na tematiku křesťanské iniciace a homiletickou literaturu - stálou inspirací zůstávají zejména sv. Ambrož a sv. Augustin. Mezi poslední práce patří především kniha věnovaná předkřestním katechezím Quodvultdea z Kartága, dva svazky věnované církevní službě v prvních staletích a komentovaný překlad Augustinových promluv věnovaných modlitbě Páně.

  Mezi mé odborné zájmy patří

  • Latinští církevní otcové

  • Sv. Ambrož Milánský a jeho exegeze

  • Quodvultdeus z Kartága

  • Raně křesťanská homiletická literatura

  • Křesťanská iniciace a mystagogie

  • Služba v rané církvi

  Profilová stránka na academia.edu

  Vyučované předměty a studijní materiály

  Školy, kvalifikace, práce

  2020

  • Tertulián. O modlitbě. Úvodní studie David Vopřada, překlad Pavel Koronthály a David Vopřada. Patristika 8. Praha: Krystal OP, 2020, 102 s. ISBN 978-80-7575-076-1. [odkaz na knihu]

  • Vopřada, David, L’utilizzo della polarità uomo-donna nelle catechesi battesimali di Ambrogio. In: Masculum et feminam creavit eos (Gen. 1,27). Paradigmi del maschile e femminile nel cristianesimo antico. Studia Ephemeridis Augustianum, 157. Roma: Institutum Patristicum Augustinianum; Nardini, 2020, s. 409–417.

  • Vopřada, David, La renonciation au diable dans la pédagogie baptismale. Communio. Revue catholique internationale 2020, roč. 45, s. 62-71. ISSN 0338-781X.

  2019

  • Vopřada, David. Quodvultdeus: a Bishop Forming Christians in Vandal Africa. A Contextual Analysis of the Pre-baptismal Sermons attributed to Quodvultdeus of Carthage. Supplements to Vigiliae Christianae, 154. Leiden: Brill, 2019, 367 s. ISBN 978-90-04-41237-8, e-ISSN 978-90-04-41238-5. [odkaz na knihu]

  • Svatý Augustin. Promluvy o modlitbě Páně (sermones 56-59A). David Vopřada (úvodní studie, překlad, komentář). Praha: Krystal OP, 2019. ISBN 978-80-7575-051-8. [odkaz na knihu]

  • Vopřada, David. Svatý Augustin, dobra manželství a kauza Ecdicia. In Kol. aut. Svátost manželství jako znamení nové a věčné smlouvy. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2019, 65-96.

  • Vopřada, David. Katecheze o moci Kristovy krve v Quodvultdeově promluvě De ultima quarta feriaStudia theologica 21, č. 3 (2019): 69-83. doi: 10.5507/sth.2019.005.

  • Vopřada, David. Patristický výklad prosby „chléb náš každodenní/nadpodstatný dej nám dnes“. Mezinárodní katolická revue Communio 23, č. 1 [90] (2019): 20–35. [link]

  • Vopřada, David. Stálé hledání pravé Boží tváře u svatého Augustina. In Hledání Boží tváře. M. Ryšková (ed.). Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019, 115–35.

  2018

  • Vopřada, David. Kněžství v prvních staletích. II. 4.–5. století. Praha: Krystal OP 2018, 242 s. ISBN 978-80-7575-038-9.[odkaz na knihu]

  • Vopřada, David. Kněžství v prvních staletích. I. 1.–3. století. Praha: Krystal OP 2018, 256 s. ISBN 978-80-7575-033-4.[odkaz na knihu]

  • Vopřada, David. Augustine’s Eternal Search for the True Face of God. In: Seeking God’s Face, Mireia Ryšková (ed.). Praha: Karolinum Press, 2018, 137–158.[odkaz na knihu]

  2017

  • Vopřada, David. Quodvultdeus’ Sermons on the Creed: a Reassessment of his Polemics against the Jews, Pagans, and Arians. Vox Patrum 37 [68] (2017), 355-369.[PDF]

  • Vopřada, David. Quodvultdeovy předkřestní katecheze a formování křesťanské identity. Studia Theologica 19, 2 (2017), 181-200. [PDF]

  • Vopřada, David. Bonum mihi quod humiliasti me. Ambrose’s Theology of Humility and Humiliation. Studia Patristica 85 (2017), 87–94. [odkaz na knihu]

  • Vopřada, David. Křestní a ekleziologická interpretace Velepísně u Quodvultdea z Kartága. In: Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna. Kazateľ – Príslovia – Pieseň piesní. M. Lichner (ed.). Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, 119–150.

  • Rec.: Vít Hušek: Ambrosiaster a dějiny spásy v kontextu předaugustinovské západní teologie. Acta Universitatis Carolinae Theologica 7, 2 (2017), 179–180. ISSN 2336-3398. doi: https://doi.org/10.14712/23363398.2017.26. [link]

  2016

  • Vopřada, David. La mistagogia del Commento al Salmo 118 di sant’Ambrogio. Roma: Institutum Patristicum Augustinianum, 2016, 576 s. ISBN 978-8879611459. [odkaz na knihu]

  • Vopřada, David. Ambrose’s Mother and Her Son’s Theological Views. Eastern Theological Journal 2 (2016), 19–30.[PDF]

  • Vopřada, David. La souffrance de Dieu chez Origène. Revue Théologique des Bernardins, hors-serie (2016), 191–206.

  2015

  • Vopřada, David. Svatý Augustin: Vánoční promluvy. Praha: Krystal OP, 2015. 296 s. ISBN 978-80-87183-83-0. [PREVIEW] [odkaz na knihu]

  • Vopřada, David. Mystagogie Výkladu 118. žalmu svatého Ambrože. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. ISBN 978-80-7465-133-5.[PREVIEW] [odkaz na knihu]V

  • Vopřada, David. Svatý Ambrož a tajemství Krista. Praha: Krystal OP, 2015. 224 s. ISBN 978-80-87183-73-1. [PREVIEW] [odkaz na knihu]

  • Vopřada, David. Duch svatý v dějinách spásy u Ireneje a Augustina. In: Kol. aut. Biřmování jako posila a pečeť. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2015, 55–89.

  • Vopřada, David. Ambrožova eucharistická mystagogie. In Kol. aut. Eucharistie jako pramen a vrchol života církve. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2015, 33–63.

  • Vopřada, David. Ambrose’s Use of Arcanum: A Friendly Space Both Human and Divine. European Journal of Science and Theology 11, 1 (2015), 105–117. ISSN 1842–8517. [PREVIEW]

  • Vopřada, David. Svatý Ambrož a mnohost přístupů k plnosti jediného Slova. Teologický časopis 13, 1 (2015), s. 5–18.

  • Vopřada, David. Rec.: Miloš Lichner. Vers une ecclésiologie de la tolerantia. Recherche sur saint Augustin. Budapest: L’Harmattan Kiadó 2014. AUC Theologica 5, 2 (2015), 326-328.[PDF]

  2014

  • Vopřada, David. La morte del vescovo tra IV e V secolo: il racconto e la teologia. In: L’évêque, l’image et la mort. Identité et mémoire au Moyen Âge. Bock, N.; Foletti, I.; Tommasi, M. [ed.]. Roma: Viella, 2014, 333–346. ISBN 9788867280797. [odkaz na knihu]

  • Vopřada, David. Augustinův výklad proklínacích žalmů v Enarrationes in Psalmos. Studia theologica 16, 2 (2014), 130–144. ISSN 1212-8570. [CEEOL]

  • Vopřada, David. Zakramenti: Kristusovo zdravilo. Communio: mednarodna katoliška revija 24, 2 (2014), 118–131. ISSN 1408-9580 = Svátosti – Kristův lék u církevních otců. Mezinárodní katolická revue Communio 18, 2 /71/, 74–86. ISSN 1211-7668. [PDF]

  • Vopřada, David. Tři Ambrožovy texty o očišťujícím ohni u bran ráje. Salve 24, 1 (2014), 69–76. ISSN 1213-6301.[PDF]

  • Brož, Prokop a kol. Mezi historií a Evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu. Vopřada, David (ed.). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015, 284 s. ISBN 978-80-7465-107-6.

  2013

  • Vopřada, David. Dobrý had a jelen. Dva obrazy Krista v kázání svatého Ambrože. Studia theologica 15, 2 (2013), s. 238–252. ISSN 1212-8570. [PDF]

  • Vopřada, David. Augustinova cesta k Boží Moudrosti – Kristus a církev. MKR Communio 17, 3 [68] (2013), s. 21–34. ISSN 1211-7668. [PDF]

  • Vopřada, David. Eucharistie v křestní a celoživotní mystagogii Ambrože Milánského. In: Pavel Ambros (ed.). Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. Olomouc: Refugium, 2013, 65–82. ISBN 978-80-7412-143-2. [PDF]

  • Vopřada, David. Autorita koncilů starověké církve. Salve 23, 4 (2013), 19–35. ISSN 1213-6301. [PDF]

  • Vopřada, David. Mystagogická metoda v pojetí Ambrože Milánského. In: Myšlení o transcendenci. Mireia Ryšková – Mlada Mikulicová (eds.). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013, 39–54. ISBN 978-80-7465-088-8. [odkaz na knihu]

  • Vopřada, David. Předávání a růst víry u svatého Ambrože. Cesty katecheze 5, 1 (2013), s. 10–13; 5, 2 (2013), s. 6–9. ISSN 1803-7224. [PDF][PDF]

  • Vopřada, David. Hlad a žízeň po spravedlnosti. Antologie z patristické exegeze čtvrtého blahoslavenství. MKR Communio 17, 1–2 [66–67] (2013), s. 68–87. ISSN 1211-7668.

  • Vopřada, David. Rec.: Denisa Červenková: Jak se křesťanství stalo náboženstvím. Recepce pojmu religio v Tertuliánově Apologetiku. Praha, Karolinum 2012. In: AUC Theologica 3, 1 (2013), s. 194–196. ISSN 1804-5588. [PDF]

  • Vopřada, David. Rec.: Marek Starowieyski: Slovník raněkřesťanské literatury východní. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. In: Teologické texty 24, 4 (2013), s. 221–222. ISSN 0862-6944. [PDF]

  • Norbert Fischer – Jakub Sirovátka – David Vopřada (eds.). Kant und die biblische Offenbarungsreligion. Kant a biblické zjevené náboženství. Praha: Karls-Universität Prag – Verlag Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2399-3. [odkaz na knihu]

  2012

  • Vopřada, David. Fidus mysteriorum interpres. Il Commento al Salmo 118 di Sant’Ambrogio come approfondimento mistagogico dell’iniziazione cristiana della Chiesa di Milano. Thesis ad Doctoratum in Theologia et Scientiis patristicis. Roma: Istituto Patristico Augustinianum, 2012.

  • Vopřada, David. Boží utrpení u Órigena. Salve 22, 4 (2012), s. 23–33. ISSN 1213-6301. [PDF]

  • Vopřada, David. Duch svatý v dějinách spásy u sv. Ireneje. Cesty katecheze 4, 1 (2012), s. 6-8. ISSN 1803-7224. [PDF]

  2011

  • Vopřada, David. Eucharistie u Ambrože Milánského. In: Eucharistia. Štúdie z patristiky. Pigula, J.; Obyševská, A. [eds.]. Košice: Equilibria, 2011, s. 37–48. ISBN 978-80-89284-84-9. [PDF]

  • Vopřada, David. Rec.: Petr Kitzler (ed.): Příběhy křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury [Atti dei martiri cristiani. L‘antologia della letteratura martiriale piu’ antica]. Praha, Vyšehrad 2009. In: Augustinianum 51 (2011), s. 275–278. ISSN 0004-8011. [PDF]

  2010

  • Vopřada, David. Senectus mundi. Křesťané tváří v tvář krizi. Cypriánův spis Demetrianovi a Augustinovy promluvy po Alarichově dobytí Říma. In: Bednaříková, J.; Bouma, D.; Hojda, J. Krize a kairos. Sv. 1. Teologické perspektivy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, s. 31-52. ISBN 978-80-87378-77-9. [PDF]

  • Vopřada, David. Ambrož a Theodosius: obraz vztahu církve a společnosti na konci 4. století. In: Církev a společnost. Nedorostek, M. [ed.]. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2010, s. 9-18. ISBN 978-80-87398-00-5.

  • Vopřada, David. Mystagogie jako uvedení do tajemství Krista v rané církvi. Cesty katecheze 2, 3 (2010), s. 6–8. ISSN 1803–7224. [PDF]

  • Vopřada, David. Augustinova nauka o manželství. MKR Communio 14, 3-4 (2010), s. 89-101. ISSN 1211-7668. [PDF]

  • Nosek, Lukáš – Vopřada, David. Uzdravení rodových kořenů – dilema katolického křesťana. Teologické texty 21, 4 (2010), s. 191–197. ISSN 0862-6944. [PDF]

  • Vopřada, David. Rec.: Petr Kitzler (ed.): Příběhy křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury. Praha, Vyšehrad 2009. In: Salve 20, 1 (2010), s. 107–111. ISSN 1213–6301.

  2009

  • Vopřada, David. Disciplina arcani nell’Expositio psalmi cxviii di S. Ambrogio. Thesis ad Licentiam in Theologia et Scientiis patristicis. Roma: Istituto Patritico Augustinianum, 2009.

  • Vopřada, David. Katecheze v patristické epoše. In: Dřímal, L.; Kohut, P. V.; Petráček, T.; Polehla, P.; Scarano, A.; Vopřada, D. O katechezi. Ústí nad Orlicí: Oftis pro Biskupství královéhradecké – Diecézní teologický institut, 2009, s. 25-49. ISBN 978-80-7405-061-9. [PDF]

  • Vopřada, David. Disciplina arcani ve výkladu žalmu 118 sv. Ambrože. In: Antické křesťanství. Liturgie, rétorika, antropologie. Hušek, V.; Kitzler, P.; Plátová, J. [eds.]. Brno: CDK, 2009, s. 35-52. ISBN 978-80-7325-190-1. [PDF]

  2008

  • Vopřada, David. Augustine’s Letter 262 to Ecdicia. Conflict of Ideas of Christian Perfection. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 9 (2008), s. 87-105. ISSN 1212-9038. [CEEOL]

  • Vopřada, David. Planus atque suavissimus doctor. Milánský biskup Ambrož jako kazatel. Salve 18, 1 (2008), s. 17-32. ISSN 1213–6301. [PDF]

  • Vopřada, David. Svatý Ambrož: biskup a občan. In: In Spiritu veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. Martin, B.; Petráček, T.; Schmidt, N.; Mohelník, B. [eds.]. Praha: Krystal OP, 2008, s. 613-634. ISBN 978-80-87183-02-1. [PDF]

  • Rec.: Vít Hušek–Ladislav Chvátal–Jana Plátová (ed.):Miscellanea patristica: Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi. Brno: CDK, 2007. Studia theologica 10, 2 (2008), s. 91-92. ISSN 1212–8570. [CEEOL]

  2007

  • Vopřada, David. Bible v křesťanské tradici církve 2. století. In: O Božím slově. Hojda, J. [ed.]. Svitavy: Trinitas, 2007, s. 68-81. ISBN 978-80-86885-03-2.

  2006

  • Vopřada, David. Svědectví hierarchické služby v patristické epoše. In: O služebném kněžství. Hojda, J. [ed.]. Svitavy: Trinitas, 2006, s. 84-93. ISBN 978-80-86885-10-0.

  Vědecké konference

  Organizace

  • Patristická konference 2013: Patristická exegeze Písma, Katolická teologická fakulta UK v Praze, Husitská teologická fakulta UK v Praze, Patristická společnost ČR, 19. – 20. září 2013

  Aktivní účast

  • Ambrose’s Exegesis of the Psalms: Bishop Forming the Community around Christ the Teacher. Saint Ambrose of Milan: (Re-)constructing Community. An international and interdisciplinary conference. 6.-8. dubna 2018. St Ambrose University Davenport, Iowa, USA.

  • La traduzione di opere di Ambrogio e la ricerca ambrosiana in ceco. Dies Academicus 2018. Accademia Ambrosiana. Classe di studi ambrosiani, Milano 20.-21. 3. 2018.

  • Ambrose's Exegesis of Psalm 36: an Example of Latin Approach to the Greek Psalter. The Greek Isaiah and the Greek Book of Psalms and Their Reception in the Early Christian Tradition, 15.-16. června 2017. Olomouc: CMTF UP.

  • Augustinova nauka o manželství. Sympozium o svátosti manželství, Biskupství královéhradecké – Univerzita Hradec Králové, 29.–30. 11. 2016.

  • Předkřestní katecheze Quodvultdea z Kartága jako prostředek pro upevnění křesťanské identity. Evropská identita a její křesťanské kořeny, KTF UK, Praha 8.–9. 11. 2016.

  • Křestní a ekleziologická interpretace Velepísně u Quodvultdea z Kartága. Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna: Kazateľ - Príslovia - Pieseň piesní. Bratislava, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 22.-23.9.2016.

  • Quodvultdeus’s Sermons on the Creed: a Reassessment of his Polemics against the Jews, Pagans, and Arians. Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna Ojcowie Kościoła

   w polemice z herezjami. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 17.-20.5.2016.

  • Matka v Ambrožově teologii. Patristická konference 2015. Olomouc, CMTF UP, 24.-25.9.2015.

  • Questioning, Truth and God in Augustine’s Confessions. Pensive Religion. St Paul’s University Ottawa, 18.9.2015.

  • Ambrose’s Mother and her Son’s Theological Views. Mater et Matres. St Athanasius Greek Orthodox Theological Institue, Nyiregháza 14.–15.9.2015.

  • Bonum mihi quod humiliasti me. Ambrose’s Theology of Humility and Humiliation. XVII International Patristics Conference, Oxford 10.–14.8.2015.

  • Mystagogie u Ambrože Milánského. Medzinárodna konferencia Človek a mystérium. Košice: Teologická fakulta Katolickej univerzity v Ružomberoku, 12.3.2015.

  • Totum quis potest comprehendere. Svavtý Ambrož a přístup k plnosti Slova. Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. Teologická fakulta Trnavskej univerzity Bratislava, 12. 12. 2014.

  • Ambrožova eucharistická mystagogie. Symposium o eucharistii. Univerzita Hradec Králové - Diecézní teologický institut, Hradec Králové, 11.-12.11.2014.

  • Deepening the Knowledge of God in St Ambrose of Milan: Theory and Practice. The Knowledge of God: East and West. Dogmatic and Spiritual Dimensions, Lvov, Ukrajina, 9.-10.10.2014.

  • Augustinův výklad proklínacích žalmů v Enarrationes in Psalmos. Patristická konference 2013: Patristická exegeze Písma, Katolická teologická fakulta UK v Praze, Husitská teologická fakulta UK v Praze, Patristická společnost ČR, 19. – 20. září 2013.

  • Duch svatý u sv. Ireneje a sv. Augustina. Konference o biřmování. Diecézní teologický institut, Hradec Králové, 27.–28. 11. 2012.

  • Kristus dobrý had a dobrý jelen v kázání sv. Ambrože. Patristická společnost ČR–CMTF UP v Olomouci, Olomouc, 20.–21. 9. 2012.

  • L’insegnamento mistagogico di S. Ambrogio nel suo Commento al Salmo 118. Accademia di S. Ambrogio; Romite Ambrosiane. Sacro Monte di Varese 6. 12. 2011.

  • La morte del vescovo tra il IV e V secolo: storie e teologia della morte. Identité et histoire: l‘éveque, l‘image et la mort. Troisieme cycle romand de lettres. La figure de l’éveque défunt et le monde paléochrétien. Université de Lausanne, 17-18 octobre 2011.

  • Senectus mundi: křesťané tváří v tvář krizi. Krize a kairos, Biskupství královéhradecké a Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové 17.-18. 3. 2010.

  • Ambrož a Theodosius: obraz vztahu církve a společnosti na konci 4. století. Církev a společnost, Fakulta humanistických studií Univerzity Karlovy v Praze. Rousínov 17. 10. 2009.

  • Eucharistie u sv. Ambrože. Eucharistia v patristickej teológii. 4. patristické sympózium. Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberoku. Košice 23. 4. 2009.

  • Disciplina arcani vevýkladu 118. žalmu sv. Ambrože. Patristická konference, Olomouc, 7.-8. 11. 2008.

  • Bible v křesťanské tradici církve 2. století. Teologická konference o Božím slově, Hradec Králové, 15. 3. 2006.

  • Svědectví hierarchické služby v patristické epoše. Teologická konference o služebném kněžství, Hradec Králové, 22. 2. 2005.


  Poslední změna: 29. září 2020 09:16 
  Sdílet na:  
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty