David Vopřada

  doc. David Vopřada, Dr.

  Katedra systematické teologie a filosofie

  vedoucí katedry

  proděkan pro vědu


  OSOBNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

  VOLEBNÍ PROGRAM


  THIS PAGE IN ENGLISH


  Ve své doktorské práci jsem se věnoval Ambrožovu komentáři na žalm 118 (119). Zaměřuji se na 4. a 5. století na křesťanském Západě, zvláště na tematiku křesťanské iniciace a homiletickou literaturu - stálou inspirací zůstávají zejména sv. Ambrož a sv. Augustin. Mezi poslední práce patří především kniha věnovaná předkřestním katechezím Quodvultdea z Kartága, dva svazky věnované církevní službě v prvních staletích a komentovaný překlad Augustinových promluv věnovaných modlitbě Páně.

  Mezi mé odborné zájmy patří

  • Latinští církevní otcové

  • Sv. Ambrož Milánský a jeho exegeze

  • Quodvultdeus z Kartága

  • Raně křesťanská homiletická literatura

  • Křesťanská iniciace a mystagogie

  • Služba v rané církvi

  Profilová stránka na academia.edu

  Vyučované předměty a studijní materiály

  Školy, kvalifikace, práce

  Strukturovaná bibliografie
  Poslední změna: 8. říjen 2021 18:17 
  Sdílet na: