Aktuality

     

Fotosoutěž 2017Soutěžící mohou vkládat své fotografie ze studijních pobytů v zahraniční, výletů, dovolených nebo z každodenního života. Porota vybere 13 nejzajímavějších snímků, které vytvoří nástěnný kalendář DZS pro rok 2018. Celou akci uzavře vernisáž s výstavou.


leták ke stažení

přihláška


Label 2017Cílem soutěže je ocenit zajímavé, vtipné a nápadité příspěvky účastníků programu Erasmus. Autorům tří vítězných příspěvků budou slavnostně předány věcné ceny na Monitorovacím semináři programu Erasmus dne 13. 11. 2017 v Praze.


Podmínky soutěže ERASMUS LABEL 2017


  • absolvování mobility (studijního pobytu/praktické stáže, výukového pobyt/školení) v rámci programu Erasmus (Program celoživotního učení a program Erasmus+) od akademického roku 2007/2008 do současnosti

  • Zaslání vyplněné přihlášky (ke stažení na stránkách uvedených níže) společně se soutěžním příspěvkem v libovolné podobě (např. formou fotografie, eseje, fotopříběhu, videa, komiksu, prostorového objektu, atd.)

  • Do soutěže budou zařazeny pouze příspěvky a vyplněné přihlášky zaslané na e-mail erasmus@naep.cz do termínu 30. 9. 2017.

  • Přihlášku je nutné předložit jak ve formátu word, tak zároveň oskenovanou s podpisem.

  • Soutěžící může zaslat pouze jeden příspěvek

Soutěžící odesláním přihlášky do soutěže Erasmus Label 2017 potvrzuje souhlas s těmito podmínkami, s případným uveřejněním jména a příjmení u jeho příspěvku a použitím příspěvku v rámci akcí Domu zahraniční spolupráce. V odůvodněných případech si organizátor může vyžádat doplňující dokumenty.


Více informací o soutěži společně s přihláškou naleznete na stránkách DZS.Leibniz -Institut für Europäische Geschichte


Výzva pro zájemce - německy


Výzva pro zájemce - anglickyAkademická informační agenturaMexiko - stipendijní pobyty


termín odevzdání přihlášek 19.9.2018


Řecko


Řecká Státní stipendijní komise (I.K.Y.) nabízí pro uchazeče ze zemí Evropské unie a několika dalších vyspělých zemí na akademický rok 2017/2018 celkem 50 stipendií umožňujících účast v osmiměsíčním kurzu novořečtiny a řecké kultury („Modern Greek Language and Culture“).


Uchazeči musí zejména splňovat následující požadavky:

*

mít státní občanství příslušné země (v daném případě České republiky)

*

mít dokončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářské úrovni a být absolventy jiné než řecké univerzity

*

nesmějí mít trvalý pobyt v Řecku

*

nesmějí mít řecké občanství (ani v případě, že by šlo o dvojí občanství)

*

zájemci, kteří již v minulosti získali stipendium I-K.Y., o toto stipendium žádat nemohou

*

zájemci, proti nimž je vedeno trestní stíhání, o toto stipendium žádat nemohou

*

Věkový limit je 40 let


Výše stipendia činí 150 eur měsíčně, navíc studenti obdrží po příjezdu 200 eur na krytí počátečních výdajů. Kromě toho jim bude poskytnuto ubytování a stravování zdarma a v případě potřeby bezplatná naléhavá lékařská péče („free emergency medical treatment“), přičemž by s sebou měli mít příslušnou kartičku od své zdravotní pojišťovny („European Insurance Illness Card“).


Podrobné informace a formulář přihlášky jsou k dispozici na www.iky.gr  (viz Scholarships- Foreign Nationals - Modern Greek Language Courses)


Uzávěrka podávání přihlášek pro akad. rok 2017/2018 je 6. září 2017.


Přihláška včetně všech vyžadovaných dokladů se zasílá na e-mailovou adresu: foreigners@iky.gr, kopie přihlášky včetně všech dokladů se zasílá řeckému velvyslanectví v Praze (Na Ořechovce 19, 162 00  Praha 6, e-mail: gremb.pra@mfa.gr).Španělsko
Poslední změna: 22. srpen 2017 11:11 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám