AKTION (ČR - Rakousko)AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.


Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající.


Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:


  • INDIVIDUÁLNÍ - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách (viz dále).


  • INSTITUCIONÁLNÍ - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru viz Pokyny pro sestavení návrhů projektů, jejich financování a ukončení .


V čele programu AKTION stojí desetičlenné paritně složené řídící grémium, jehož členy jsou zástupci ministerstev školství a VŠ obou zemí. Řídící grémium posuzuje třikrát ročně návrhy projektů programu AKTION. Uchazečům o stipendium jsou přiznány stipendijní měsíce stipendijní komisí programu AKTION na základě hodnocení expertů.


Administraci programu AKTION vykonává Jednatelství AKTION se sídlem v Praze. Kontaktním místem v Rakousku je Zentrum für Intenationale Kooperation & Mobilität des OeAD-GmbH/  / Centrum pro mezinárodní spolupráci a mobilitu se sídlem ve Vídni.Kontakty:

Ing. Helena Hanžlová

vedoucí programu Aktion (agenda projektů spolupráce)  

hanzlova (zavináč) dzs (tečka) cz

+420 221 850 506, mobil: +420 602 169 216    


PhDr. Šárka Daňková 

odborná referentka (agenda stipendií)

sarka (tečka) dankova (zavináč) dzs (tečka) cz

+420 221 850 513  


Kontaktní pracovník pro program AKTION v Rakousku:


Mag. Michael Schedl

ICM - Zentrum für Internationale Kooperation & Mobilität der OeAD-GmbH (Rakouská akademická výměnná služba)

Ebendorferstraße 7, A - 1010 Wien

michael (tečka) schedl (zavináč) oead (tečka) at

+431-53408-454

http://www.oead.at


Další informace a starší závěrečné zprávy českých stipendistů naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce.Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám