Zahraniční projekty

Níže naleznete pravidelně se opakující možnosti podpory zahraničních pobytů:

Název programu a základní informace:

Termíny pro podání přihlášek:

AKTION - program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru v ČR a Rakousku (info).


Zimní semestr

15.3.

Letní semestr

31.10.

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) - výměnný program pro regionální spolupráci vysokých škol v zemích střední a východní Evropy: ( aplikace / info).

Zimní semestr

15. 6.

Letní semestr

31. 10.

Freemover

30. 11.

DAAD - Německá akademická výměnná služba (interaktivní leták)

Dle konkrétního programu (vyhledávač)

30.4.

KAAD - Katolická akademická služba. Nabídka studijních a badatelských stipendií pro pobyty v Německu: Osteuropaprogramm (info).

Konečný výsledek v březnu

15. 1.

Konečný výsledek v září

30. 6.

SYLFF - Stipendijní program SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD) slouží k podpoře vzdělávání vynikajících studentů (info).

Finacnování zahájeno v říjnu


28. 4.

Výzvy pravidelně vyhlašované Univerzitou Karlovou:

Fond mobility UK - zahraniční pobyty od tří týdnů výše, přijetí zahraničních pedagogů, atd. (info).

Zimní semestr

20.3.

Letní semsetr

26. 10.

Podpora internacionalizace na UK - zahraniční pobyty do tří týdnů, u akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů, letní školy, atd (info).

Zimní semestr

30. 4.

Letní semsetr

30. 11.

Další možnosti pro studenty Univerzity Karlovy:

Mobilita studentů na webu UK, Charles Abroad, Další možnosti, Meziuniverzitní dohody UK, Zahraniční nabídky na webu UK, Aktuality na webu UK

Další možnosti mimo UK:

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) - roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol pro studium na veřejných vysokých školách v Bavorsku (info), Grantové výzvy na podporu česko-bavorských akademických projektů ve vědě a výzkumu (info).

Podání žádostí na další akademický rok

1. 12.

Prodloužení stipendia

28. 2.

Fulbrightova stipendia - určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM (info).

Studium začínající o rok později

1. 12.

Kategorie Visiting student researcher

1. 2.

Akademická informační agentura (AIA), Web AIA (stipendia dle zemí), Bakala Foundation, Dům zahraniční spolupráce, Tandem - česko-německé dobrovolnické centrum, Nadace Baden - Württemberg, Vyhledávač stipendií, Visegrad Fund, Zkušenosti studentů Erasmu, Charles Abroad: Web O Studentském Cestování, Podcat Domu zahraniční spolupráce, UK POINT: on-line seminář Erasmus+ studijní pobyty a stáže (záznam archivován), Zahraniční pobyty a stáže Krátkodobé studijní a vědecké pobyty v zahraničí pro doktorandy a vědecké pracovníky

Další možnosti financování vědy v zahraničí

ART AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC), The Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC), ERC Granty BADER PHILANTROPIES, Česko-německý fond budoucnosti, Visegrad fund


Archivované nabídky - rok 2022

10.11.

Výběrové řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2023

5.12.2022

29.11.

Výběrové řízení pro studenty pro účast v mezinárodním programu SPECQUE

Největší frankofonní simulace Evropského parlamentu na světě

7.12.

20.11.

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv MŠMT pro akademický rok 2023/2024

15.11./15.12.

20.9

Online akce BTHA "Za studiem do Bavorska"

11.10./27.10.

20.9.

Podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku (BTHA)

1.12.

8.9.

Podpora internacionalizace (aplikace se otevře 1. listopadu)

30.11.

8.9.

Fond mobility UK

25.10.

7.9.

Stipendia AKTION - žádosti na letní semestr

31.10.

7.9.

Stipendia DAAD pro studenty, vědce, učitele i skupiny

1. - 30.11.

7.9.

Stipendia GFPS do Německa na letní semestr 2022/23

31.10.

16.8.

Výběrové řízení Erasmus na LS 2022/23

16.9./16.10.

7.9.

Semestrální pobyty pro studenty a doktorandy v Německu

30. 9.

7.9.

Fullbrightovo stipendium 2022/23 - Uzávěrky přihlášek

30.9./1.12.

3.8.

Stipendia pro postdoktorandy na IEG (Leibniz-Institut für Europäische Geschichte)

15. 10.

11.7.

Návrhy společného česko-rakouského projektu AKTION 

1. 9.

8.3.

PICAIS: Research-in-Residence Fellowships - Universität Passau

17. 10.

11.7.

Návrhy společného česko-rakouského projektu AKTION 

1. 9.

29.7.

Justus Liebig University Giessen nabízí virtuální kurzy pro studenty UK zdarma

15. 8.

17.6.

Pozvánka na Letní školu v Univerzity v Mariboru (téma: skills in the fields of research data)

15. 7.

30.6.

Stipendia k pobytům na vybraných univerzitách a institucích v Mexiku: 5 až 10 měsíců

14. 7.

17.6.

Pozvánka na Letní školu v Univerzity v Mariboru (téma: skills in the fields of research data)

15. 7.

15.6.

Letní škola v Mariboru pro mladé vědce

15. 7.

8.3.

Research-in-Residence Fellowships - Universität Passau

17. 10.

24.5.

Ian Ramsey Centre at the University of Oxford

N/A

15.5.

Letní škola v Pětikostelí (CEEPUS)

15. 6.

27.4.

4EU+ Studentské Mini-granty

1. 6.

13.4.

Stipendijní nabídka - Letní jazykové kurzy němčiny

2. 5.

1.4.

Pro Oriente-Summer-Course: Ekumenická letní škola ve Vídní

20. 4.

1.4.

Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod (Jerusalem, Lublaň)

30. 4.

1.4.

Nabídka jazykových a odborných letních kurzů v Bavorsku

31. 3.

4.4.

Pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce (Frankfurt am Main, Universität des Saarlandes, Universität Leipzig, Heidelberg, Hamburg, Basel)

22. 4.

31.3.

Jednoměsíční stipendium programu AKTION ČR – Rakousko pro akademiky

15. 4.

28.3.

Nabídka stipendia pro studenty UK (bakalářské + magisterské studium) na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu

6. 4.

13.4.

Letní kurzy německého jazyka na partnerských univerzitách - stipendijní pobyty

2. 5.

4.4.

Výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod - Jeruzalém a Lublaň

30. 4.

31.3.

Jednoměsíční stipendium programu AKTION ČR - Rakousko pro akademické pracovníky

15. 4.

28.3.

Nabídka stipendia pro studenty UK (bakalářské + magisterské studium) Univerzitě v Düsseldorfu v ZS 2022/2023

6. 4.

25.3.

Podpora internacionalizace na UK - krátkodobé výjezdy do 3 týdnů

30. 4.

25.3.

Webináře: Fulbrightova stipendia 2023/24

20.- 28. 4.

24.3.

Webinář: Stipendia DAAD 11. 4. 2022, 16:00-17:00

8.4.

8.3.

PICAIS: Research-in-Residence Fellowships - Universität Passau

17.10.

28.2.

AKTION Česká republika – Rakousko – žádosti o stipendium

15. 4.

10.2.

Výběrové řízní: Prestižní stipendium SYLFF pro doktorandy

29. 4.

1.2.

Výběrové řízení - Fond mobility - jaro 2022

28. 3.

1.3.

Česko-bavorská VŠ agentura: Jazykové a odborné letní kurzy v Bavorsku

31. 3.

3.2.

Výběrové řízení GFPS-CZ na poskytnutí stipendií na zimní semestr 2022/2023

31. 3.

15.12.

Barrande Fellowship: Granty pro Ph.D. studenty: 2022

26. 2.

5.1.

Stipendium pro PhD. studenta: Fakulta teologie a náboženských věd Univerzity v Lausanne

15. 1.

2.1.

Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti

31. 1.

22.12.

Stipendia pro doktorandy a post-doktorandy na Universität Wien

17. 1.

14.12.

IEG Fellowships for Doctoral Students

15. 1.


Archivované nabídky - rok 2021

Univerzita v Lubjlani - pobyt v rámci meziuniverzitních dohod v ZS 2021/22 (neaktivní odkaz)

31. 12.

Strategická partnerství UK - Spolupráce vybraných univerzit. Lze financovat aktivity našich akademiků v zahraničí i zahraničních hostů u nás (výzva / info). Realizace aktivit do listopadu 2021

01/2021

Aliance 4EU+ - 6 špičkových evropských univerzit (info).

Arenbergerova cena pro absolvoventy Mgr. studia a Erasmu

1. 1.

Stipendia Schnabel Stiftung na LS 2021-2022

6. / 13. 10.

Stipendia italské vlády pro akademické pracovníky a VŠ pedagogy

30. 10.

Visegrad – Taiwan scholarships pro (post) doktorandy

30. 9.

Stipendia organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ)

31.10.

Nabídka stipendií do německy mluvících zemí na AR 2022-2023: listopad/prosinec

1.11

Stipendia švýcarské vlády pro doktorandy a postdoktorandy

16. 11.

Baderovo stipendium pro doktorandy dějiny umění (neaktivní odkaz)

31. 3.

Stipendium SYLFF nově pro doktorandy teologických fakult

30. 3.

Stipendia na letní školy v Bavorsku (BTHA) - přihlášky do 2021

15.6. 18.6.

Vládní stipendia do Itálie (AIA)

13. 7.Poslední změna: 5. květen 2023 11:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám