Termíny a odkazy


Níže naleznete pravidelně se opakující možnosti podpory zahraničních pobytů:

Název programu a základní informace:

Termíny pro podání přihlášek:

AKTION - program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru v ČR a Rakousku (info).


Zimní semestr

15.3.

Letní semestr

31.10.

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) - výměnný program pro regionální spolupráci vysokých škol v zemích střední a východní Evropy: ( aplikace / info).

Zimní semestr

15. 6.

Letní semestr

31. 10.

Freemover

30. 11.

DAAD - Německá akademická výměnná služba (interaktivní leták)

Dle konkrétního programu (vyhledávač)

30.4.

KAAD - Katolická akademická služba. Nabídka studijních a badatelských stipendií pro pobyty v Německu: Osteuropaprogramm (info).

Konečný výsledek v březnu

15. 1.

Konečný výsledek v září

30. 6.

Výzvy pravidelně vyhlašované Univerzitou Karlovou:

Fond mobility UK - zahraniční pobyty od tří týdnů výše, přijetí zahraničních pedagogů, atd. (info).

Zimní semestr

20.3.

Letní semsetr

26. 10.

Podpora internacionalizace na UK - zahraniční pobyty do tří týdnů, u akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů, letní školy, atd (info).

Zimní semestr

30. 4.

Letní semsetr

30. 11.

Další možnosti pro studenty Univerzity Karlovy:

Mobilita studentů na webu UK, Charles Abroad, Další možnosti, Meziuniverzitní dohody UK, Zahraniční nabídky na webu UK, Aktuality na webu UK

Další možnosti pro pedagogy na UK:

Aliance 4EU+ - 6 špičkových evropských univerzit (info).

Realizace aktuálně do roku 2021

dle projektu

Strategická partnerství UK - Spolupráce vybraných univerzit. Lze financovat aktivity našich akademiků v zahraničí i zahraničních hostů u nás (výzva / info).

Realizace aktivit do listopadu 2021

leden 2021

Další možnosti mimo UK:

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) - roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol pro studium na veřejných vysokých školách v Bavorsku (info), Grantové výzvy na podporu česko-bavorských akademických projektů ve vědě a výzkumu (info).

Podání žádostí na další akademický rok

1. 12.

Prodloužení stipendia

28. 2.

Fulbrightova stipendia - určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM (info).

Studium začínající o rok později

1. 12.

Kategorie Visiting student researcher

1. 2.

Akademická informační agentura (AIA), Web AIA (stipendia dle zemí), Bakala Foundation, Dům zahraniční spolupráce, Tandem - česko-německé dobrovolnické centrum, Nadace Baden - Württemberg, Vyhledávač stipendií, Visegrad Fund, Zkušenosti studentů ErasmuPoslední změna: 23. září 2021 09:12 
Sdílet na: