Termíny a odkazy

Níže naleznete pravidelně se opakující možnosti podpory zahraničních pobytů:

Název programu a základní informace:

Termíny pro podání přihlášek:

AKTION - program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru v ČR a Rakousku (info).


Zimní semestr

15.3.

Letní semestr

31.10.

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) - výměnný program pro regionální spolupráci vysokých škol v zemích střední a východní Evropy: ( aplikace / info).

Zimní semestr

15. 6.

Letní semestr

31. 10.

Freemover

30. 11.

DAAD - Německá akademická výměnná služba (interaktivní leták)

Dle konkrétního programu (vyhledávač)

30.4.

KAAD - Katolická akademická služba. Nabídka studijních a badatelských stipendií pro pobyty v Německu: Osteuropaprogramm (info).

Konečný výsledek v březnu

15. 1.

Konečný výsledek v září

30. 6.

SYLFF - Stipendijní program SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD) slouží k podpoře vzdělávání vynikajících studentů (info).

Finacnování zahájeno v říjnu


28. 4.

Výzvy pravidelně vyhlašované Univerzitou Karlovou:

Fond mobility UK - zahraniční pobyty od tří týdnů výše, přijetí zahraničních pedagogů, atd. (info).

Zimní semestr

20.3.

Letní semsetr

26. 10.

Podpora internacionalizace na UK - zahraniční pobyty do tří týdnů, u akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů, letní školy, atd (info).

Zimní semestr

30. 4.

Letní semsetr

30. 11.

Další možnosti pro studenty Univerzity Karlovy:

Mobilita studentů na webu UK, Charles Abroad, Další možnosti, Meziuniverzitní dohody UK, Zahraniční nabídky na webu UK, Aktuality na webu UK

Další možnosti mimo UK:

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) - roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol pro studium na veřejných vysokých školách v Bavorsku (info), Grantové výzvy na podporu česko-bavorských akademických projektů ve vědě a výzkumu (info).

Podání žádostí na další akademický rok

1. 12.

Prodloužení stipendia

28. 2.

Fulbrightova stipendia - určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM (info).

Studium začínající o rok později

1. 12.

Kategorie Visiting student researcher

1. 2.

Akademická informační agentura (AIA), Web AIA (stipendia dle zemí), Bakala Foundation, Dům zahraniční spolupráce, Tandem - česko-německé dobrovolnické centrum, Nadace Baden - Württemberg, Vyhledávač stipendií, Visegrad Fund, Zkušenosti studentů ErasmuZveřejněno (Archivované záznamy - rok 2022)

Deadline

15.6.

Letní škola v Mariboru pro mladé vědce

15. 7.

8.3.

Research-in-Residence Fellowships - Universität Passau

17. 10.

24.5.

Ian Ramsey Centre at the University of Oxford

N/A

15.5.

Letní škola v Pětikostelí (CEEPUS)

15. 6.

27.4.

4EU+ Studentské Mini-granty

1. 6.

13.4.

Stipendijní nabídka - Letní jazykové kurzy němčiny

2. 5.

1.4.

Pro Oriente-Summer-Course: Ekumenická letní škola ve Vídní

20. 4.

1.4.

Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod (Jerusalem, Lublaň)

30. 4.

1.4.

Nabídka jazykových a odborných letních kurzů v Bavorsku

31. 3.

4.4.

Pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce (Frankfurt am Main, Universität des Saarlandes, Universität Leipzig, Heidelberg, Hamburg, Basel)

22. 4.

31.3.

Jednoměsíční stipendium programu AKTION ČR – Rakousko pro akademiky

15. 4.

28.3.

Nabídka stipendia pro studenty UK (bakalářské + magisterské studium) na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu

6. 4.

13.4.

Letní kurzy německého jazyka na partnerských univerzitách - stipendijní pobyty

2. 5.

4.4.

Výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod - Jeruzalém a Lublaň

30. 4.

31.3.

Jednoměsíční stipendium programu AKTION ČR - Rakousko pro akademické pracovníky

15. 4.

28.3.

Nabídka stipendia pro studenty UK (bakalářské + magisterské studium) Univerzitě v Düsseldorfu v ZS 2022/2023

6. 4.

25.3.

Podpora internacionalizace na UK - krátkodobé výjezdy do 3 týdnů

30. 4.

25.3.

Webináře: Fulbrightova stipendia 2023/24

20.- 28. 4.

24.3.

Webinář: Stipendia DAAD 11. 4. 2022, 16:00-17:00

8.4.

8.3.

PICAIS: Research-in-Residence Fellowships - Universität Passau

17.10.

28.2.

AKTION Česká republika – Rakousko – žádosti o stipendium

15. 4.

10.2.

Výběrové řízní: Prestižní stipendium SYLFF pro doktorandy

29. 4.

1.2.

Výběrové řízení - Fond mobility - jaro 2022

28. 3.

1.3.

Česko-bavorská VŠ agentura: Jazykové a odborné letní kurzy v Bavorsku

31. 3.

3.2.

Výběrové řízení GFPS-CZ na poskytnutí stipendií na zimní semestr 2022/2023

31. 3.

15.12.

Barrande Fellowship: Granty pro Ph.D. studenty: 2022

26. 2.

5.1.

Stipendium pro PhD. studenta: Fakulta teologie a náboženských věd Univerzity v Lausanne

15. 1.

2.1.

Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti

31. 1.

22.12.

Stipendia pro doktorandy a post-doktorandy na Universität Wien

17. 1.

14.12.

IEG Fellowships for Doctoral Students

15. 1.Archivované záznamy - rok 2021 - výběr

Deadline

1.12.

Univerzita v Lubjlani - pobyt v rámci meziuniverzitních dohod v ZS 2021/22:

31.12.2021

Strategická partnerství UK - Spolupráce vybraných univerzit. Lze financovat aktivity našich akademiků v zahraničí i zahraničních hostů u nás (výzva / info). Realizace aktivit do listopadu 2021

01/2021

Aliance 4EU+ - 6 špičkových evropských univerzit (info).

Arenbergerova cena pro absolvoventy Mgr. studia a Erasmu

1.1.2021

Stipendia Schnabel Stiftung na LS 2021-2022

6. / 13. 10.

Stipendia italské vlády pro akademické pracovníky a VŠ pedagogy

30. 10.

Visegrad – Taiwan scholarships pro (post) doktorandy, do 30. 9. 2021.

30. 9.

Stipendia organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ)

31.10

Nabídka stipendií do německy mluvících zemí na AR 2022-2023: listopad/prosinec

1.11

Stipendia švýcarské vlády pro doktorandy a postdoktorandy:

Baderovo stipendium pro doktorandy dějiny umění (ÚDU):

31. 3. 2021

Stipendium SYLFF nově pro doktorandy teologických fakult:

30. 3. 2021

Stipendia na letní školy v Bavorsku (BTHA) - přihlášky do 2021

15.6. / 18.6.

Vládní stipendia do Itálie (AIA)

13. 7.


Poslední změna: 24. červen 2022 10:38 
Sdílet na: