• Aktuality

Aktuality


15. června 2015

Kolega Vojtěch Novotný profesorem katolické teologie


Dne 12. června 2015 převzal náš kolega Vojtěch Novotný (*1971) v Karolinu svůj profesorský diplom. Je to pro KTF UK mimořádná událost – jde totiž o první profesorskou vlaštovku po dvou desetiletích! (Po návratu KTF z litoměřického exilu zpět na Karlovu univerzitu bylo z podnětu naší fakulty uděleno jen několik profesur v 90. letech.) Vojtěch Novotný se také stal v oboru katolické teologie vůbec prvním „domácím“ profesorem-laikem na novodobé KTF UK, ba patrně mu jako profesoru-neklerikovi patří prvenství i v celých dějinách Univerzity Karlovy.


            My služebně starší si pamatujeme, jak kolega Novotný nastoupil jako mladý odborný asistent na katedře filozofie (1998). Po čase byl povolán za sekretáře dočasného administrátora fakulty Mikuláše Lobkowicze (2002) a měl velký podíl na „novém začátku“ působení KTF po předchozí několikaleté krizi fakulty, jež se týkala oblasti administrativně-akademické i oblasti vztahu k církevním autoritám. Vojtěch Novotný postupně přesunul svou pozornost k systematické teologii, dosáhl titulu Th.D. (2006) a relativně brzy i habilitace (2009). Na katedře dogmatické a fundamentální teologie rozvíjí bohatou činnost pedagogickou (včetně vedení řady doktorských prací) i badatelskou (mj. publikoval sedm samostatných monografií, z toho dvě cizojazyčné, a účastnil se řady grantových projektů). Angažuje se v mnoha dalších oblastech akademického života: je členem Akademického senátu Univerzity Karlovy, předsedou Akademického senátu KTF UK, zastává funkci garanta studijního programu teologie na KTF UK, je členem vědeckých rad katolických teologických fakult v Olomouci a v Českých Budějovicích atd. V r. 2005 obdržel stříbrnou pamětní medaili UK v Praze „de Facultate theologiae catholicae Universitatis Carolinae augenda optime merito“ – a mám za to, že obdivuhodná šíře záběru i poctivost přístupu v jeho mnoha činnostech ve prospěch fakulty v dalších letech až dodnes jen potvrzují správnost a trvalost uvedeného zdůvodnění udělení medaile. 

            K čerstvě udělené profesuře, která je významným akademickým úspěchem nejen jejího nositele, ale celé naší fakulty, kolegovi Vojtěchu Novotnému srdečně blahopřejeme a přejeme hodně sil a invence do dalšího díla.


Josef BartoňSdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty