Bezpečné prostředí

Prevence zneužití autority a sexuálního obtěžování

Fakulta deklaruje, že chce vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se s každým zachází spravedlivě a s úctou, a že každý, kdo na fakultě v souvislosti se svým zaměstnáním, studiem či volnočasovými aktivitami


  • zažil situaci, která je explicitně ponižující, urážlivá nebo zastrašující, nebo byl svědkem takového jednání nebo se o něm dozvěděl, má právo se proti takovému jednání bez obav přímo ohradit, nebo tuto situaci řešit s odpovědnými pracovníky;

  • zažil situaci, kdy se cítil být sexuálně obtěžován, nebo se o takovém jednání dozvěděl, má právo se proti takovému jednání bez obav přímo ohradit, nebo tuto situaci řešit s odpovědnými pracovníky;

  • všechny případy zneužívání budou adekvátně a promptně šetřeny a řešeny.


Je nepřípustné


  • zneužití postavení, funkce a autority, jež se projevuje překročením svěřených pravomocí či jejich užití způsobem, který nedovoleně sleduje vlastní prospěch nebo zasahuje do osobní důstojnosti zaměstnanců nebo studentů a vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující nebo urážlivé prostředí;

  • omezování rovných příležitostí mužů i žen ve studiu či zaměstnání;

  • verbální, neverbální nebo fyzické jednání, jehož cílem nebo důsledkem je zásah do důstojnosti člověka1, a to včetně sexuálně motivovaného obtěžování (násilí, nátlak, znevýhodnění, zesměšňování, pronásledování apod.).


Kontakty:


děkan

prof. Vojtěch Novotný

kontaktní osoba

Eva Šolcová, DiS.

kontaktní osoba

P. dr. Pavel Frývaldský

kontaktní osoba

doc. Denisa Červenková

ombudsmanka univerzity

Dr. Kateřina Šámalová

Etická komise univerzity

Policie České republiky

tel. 158To vše v souvislosti s platnou legislativou a dokumenty přijatými na úrovni university a fakulty:

Opatření děkana Prevence zneužití autority a sexuálního obtěžování

Etický kodex

Disciplinární řád pro studenty KTF UK

Stanovisko UK k sexualizovanému a genderově podmíněnému násilíUžitečné odkazy:

https://www.nekdotiuveri.cz/

https://konsent.cz/

https://www.standup-international.com/cz/cs/training/landing

https://www.moderni-sebeobrana.cz/

https://www.profem.cz/


1. § 4 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací.


Poslední změna: 9. listopad 2023 12:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám