Časopis DOXA

Aktuální číslo: DOXA 13

Nové číslo časopisu DOXA ke stažení zde.


Číslo vyšlo s finanční podporou Městské části Praha 6.


Vážení čtenáři,

náš zpravodaj má být pojítkem. Má utvářet vědomí sounáležitosti. Má napomáhat společenství. Má překonávat odcizení mezi pedagogy a studenty, mezi současnými členy akademické obce a absolventy i veřejností, mezi jednotlivými obory. Význam těchto pout si v době dlouhotrvající izolace, k níž nás přiměla pandemie, uvědomujeme zřetelněji než dříve. Snad je tedy dobré, abychom se zamysleli nad tím, co je vlastně samota a jaká jsou její pozitiva a negativa. . . . číst dále


Obsah aktuálního čísla


Časopis Doxa


Řecké slovo δόξα (doxa) má mj. tyto základní významy: sláva, nádhera, majestát; jas, lesk, záře; pověst, vážnost, uznání; mínění, názor, domněnka, zdání; domýšlivost, nadutost, pýcha. Katolická teologická fakulta chce pomocí zpravodaje Doxa informovat o tom, jak se pro slávu trojjediného Boha a dobro církve věnuje poznání Ježíše Krista, v němž je svět stvořen a veden k završení, a toho, jak křesťanská víra utvářela dějiny lidstva a jeho kulturu. Nechceme vystupovat domýšlivě, ani budit falešné zdání. Usilujeme nicméně o to, abychom získali dobrou pověst a byli proto bráni vážně, s přátelskou náklonností a uznalostí, s účinnou podporou všeho druhu. Zvláště se obracíme k přátelům a absolventům, kteří jsou naší „radostí a slávou“ (Flp 4,1).


DOXA je zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Fakulta vás chce jeho prostřednictvím informovat o svých „radostech a nadějích, smutcích a úzkostech“. Chce spolu s vámi hledět do minulosti, přítomnosti i budoucnosti, a tak je s vámi sdílet. Co to znamená, řekneme-li Katolická teologická fakulta? Označujeme tak instituci, jež svou objektivitou překračuje všechny jednotlivce, kteří jsou s fakultou spojeni, i jejich prostý součet. Míněna je část veřejnoprávní univerzity (dle civilního práva) a samostatná právnická osoba, jíž dává subjektivitu Apoštolský stolec a jež je proto vůči místní církvi exemptní (dle kanonického práva). Takto naše fakulta trvala i v dobách, kdy se k ní nikdo nehlásil a kdy nemohla plnit své poslání. Teologická fakulta byla v r. 1347–1348 předmětně vymezena jako ta část pražské univerzity, jež se věnuje reflexi víry katolické církve. Dnes tak činí jednak na základě toho, co katolická církev jako adresátka Božího zjevení sama je a v co věří, jednak na základě studia kulturních projevů, jež si tato víra v průběhu dějin dala.


Když vám předkládáme zpravodaj Doxa, činíme to proto, abychom vás informovali o tom, kdo jsme a jak se snažíme plnit poslání, jež nás spojuje. A také proto, abychom vás požádali o přízeň a pomoc. Již nyní za ni děkujeme. Pokud chcete dostávat nové číslo Doxy automaticky ihned po vydání do své emailové schránky, přihlašte se prosím do Klubu absolventů a přátel KTF UK.


Vojtěch Novotný

vedoucí redaktor


Předchozí čísla ke stažení:


1/2015

Liturgie


2/2015

Pastorační konverze

3/2016

Boží milosrdenství

4/2016

Je teologie vůbec zapotřebí?

5/2016

Kazatelna

6/2017

Čert

7/2017

Modlitba

8/2018

Svaté přijímání

9/2018

Správná viditelnost církve

10/2019

Statečnost

11/2019

Duše

12/2020

Humor
Poslední změna: 4. květen 2021 11:44 
Sdílet na: