• Student
  • Studenti se specifickými potřebami

Studenti se specifickými potřebami

Kontaktní osoba

Eva Šolcová, DiS.

email:

tel: +420 220 181 304

mob: +420 771 283 899

(3. patro, knihovna)


Jak získat podporu při studiu

Abychom vám na fakultě mohli poskytnout adekvátní podporu podle vašich potřeb, je důležité zaevidovat se mezi studenty se speciálními potřebami. Evidenci je vhodné uskutečnit do 31.10. daného roku, ale provést nebo aktualizovat i kdykoli později během studia. V rámci ní budete zařazeni do jedné z následujících kategorií.


Kategorie A - studenti se zrakovým postižením

Kategorie B – studenti se sluchovým postižením

Kategorie C – studenti s pohybovým postižením

Kategorie D – studenti se specifickými poruchami učení

Kategorie E – studenti s poruchou autistického spektra

Kategorie F – studenti s jinými obtížemi (např. s psychickými obtížemi nebo s chronickým somatickým postižením).


Je důležité splnit tři kroky:

1. Absolvovat tzv. „funkční diagnostiku“

Funkční diagnostika obsahuje zhruba hodinový rozhovor s odborným pracovníkem. Účelem je identifikovat potřeby a případná omezení při studiu. Výsledkem je posudek navrhující podpůrná opatření.

2. Doložit potvrzení o zdravotním postižení

Potvrzení se předkládá funkčnímu diagnostikovi.

3. Udělit informovaný souhlas

Jedná se o podepsání informovaného souhlasu s evidencí jakožto studenta se speciálními potřebami na UK. Dáváte souhlas, že údaje o zařazení do kategorie studentů se speciálními potřebami (SPU) budou zaneseny do studijního informačního systému univerzity (SIS). Informaci vidí pouze pověření pracovníci univerzity. Informovaný souhlas vám k podpisu předkládá funkční diagnostik. Dokumenty jsou pak uloženy na studijním oddělení fakulty.



Kde najít podporu při studiu

Fakultní podpora

Stěžejní osobou , která na fakultě řeší se studenty individuální studijní záležitosti a zajišťuje modifikaci studijních podmínek, je tzv. kontaktní osoba:


Eva Šolcová, DiS.

email: eva.solcova@ktf.cuni.cz

tel: +420 220 181 304


Studijní záležitosti jsou připraveni řešit také pracovníci studijního oddělení a jednotliví vyučující.

S důvěrou se na ně obracejte.

Celouniverzitní podpora

V rámci celé Univerzity Karlovy poskytuje podpůrné služby Centrum Carolina, které metodicky zastřešuje podporu fakult. Nabízí podporu především osobám se zdravotním či socioekonomickým znevýhodněním, ale obrátit se na centrum může každý, kdo má během studia nějaké komplikace.


Jaké služby můžete využívat během studia

Služby a formy podpory, které můžete využívat najdete v posudku funkční diagnostiky.

Fakultní služby

Se zajištěním pomůže vaše fakultní kontaktní osoba (má přehled o službách a podpoře, které zajišťuje přímo fakulta. Může se jednat o individuální studijní plán, individuální konzultace s vyučujícími, služby knihovny a další.

Centrálně poskytované služby

Centrum Carolina může pomoci zprostředkovat vybrané služby: např. nácviky studijních strategií, asistence při studiu, poradenství, půjčovnu pomůcek, digitalizaci a další.


Poslední změna: 3. květen 2023 11:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty



Jak k nám