• Fakulta

Fakulta


Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy je jednou z menších fakult univerzity, o to rodinnější prostředí však vytváří a svým studentům nabízí. V oborech, které se na fakultě vyučují, nabízí studentům kvalitní vzdělání s důrazem na interdisciplinaritu a otevřený dialog. Samozřejmostí denního studia jsou mimo přednášek a seminářů časté exkurze i kontakt s odborníky z oboru. Mimo to se studentům dostává širokých možností praxe v kulturních institucích, ale samozřejmě také nabídky zahraničního studia a stáží. Studentům je přístupná přímo v budově fakultní knihovna s obsáhlým fondem knih a periodik. Katolická teologická fakulta je místem, kde si učitelé i zaměstnanci studijního oddělení pamatují vaše jméno a ve studentském klubu se cítíte jako doma.


Katolická teologická fakulta je zakládající fakultou dnešní Univerzity Karlovy. Kanonicky ji dne 26. ledna 1347 ustavil papež Klement VI., z moci římského a českého krále ji dne 7. dubna 1348 založil Karel IV. V roce 1950 byla ze svazku Univerzity Karlovy v Praze vyňata. V roce 1953 byla pod vynuceně změněným názvem Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta přestěhována do Litoměřic. Po „sametové revoluci“, roku 1990, byla znovu začleněna do svazku Univerzity Karlovy v Praze a svou činnost dále rozvíjí ve svém pražském sídle.


Poslední změna: 24. květen 2022 14:27 
Sdílet na: